Facilități

Facilități

Un campus atractiv

Oferta Universității din București cuprinde 17 cămine cu un număr aproximativ de 5300 locuri de cazare în următoarele locații.

O medie bună la admitere îți poate asigura un loc în căminele Universității din București. Numărul actual de locuri de cazare acoperă aproape 80% din necesarul de locuri.

Mai mult, studenţii care nu primesc loc de cazare în cămin, pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în sectorul particular (gazdă).

Poţi să iei masa la cantina Universităţii

Cantina unde poți mânca pe săturate, la prețuri studențești, împreună cu prietenii tăi. Cantina Mihail Kogălniceanu are o capacitate de 1000 persoane/zi, mobilier  nou, baie.  A fost renovată în 2007.

Program: Luni-Joi: 11.30-17.00; 18.00-19.00

               Vineri: 11:30 – 17:00

Poţi beneficia de burse

Pentru performanțe deosebite în activitatea profesională, științifică, studentul poate fi recompensat prin:

a) acordarea diplomei de merit (dacă pe întreg parcursul școlarității a obținut numai note de 9 și de 10, iar media de absolvire pe anii de studii și examen de licență este de minimum 9,50);

b) burse speciale (de merit, de performanță) în conformitate cu reglementările în vigoare privind atribuirea acestora;

c) alte forme de premiere stabilite de Consiliul facultății din fondurile proprii în regim de autofinanțare în conformitate cu reglementările legale.

Beneficiezi de reduceri

Studenții Universității din București pot beneficia de tarif redus cu 50%, conform legislaţiei in vigoare, pentru transportul local în comun de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în timpul anului calendaristic.

Pentru valorificarea timpului liber într-un mod cât mai plăcut, studenții Universității din București beneficiază de tarife reduse cu 50% pentru acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, filme şi alte manifestări culturale şi sportive, organizate de instituţii publice, conform legislaţiei în vigoare.

Beneficiezi de asistenţă medicală gratuită

Dispensarul Universităţii din Bucureşti, cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36 -46, Sect. 5, pune la dispoziţia studenţilor cabinete de medicină generală şi de stomatologie. Studenţii beneficiază de consultaţia și de tratamente stomatologice gratuite – pe baza carnetului de student.

2 400 000 de volume de specialitate şi acces la Biblioteca Centrală Universitară

Monumentalul Palat al Fundaţiei, piesă arhitecturală a Bucureştiului, îşi aşteaptă cititorii la Biblioteca Centrală Universitară, ridicată de regele Carol I.

Biblioteca este dotată cu un fond total de peste 2 400 000 de volume din domenii diferite: literatură, filosofie, drept, psihologie, istorie, geografie-geologie, management, economie, matematică, etc. Aici pot veni să citească şi să se documenteze studenţii şi profesorii din cel mai mare centru universitar al ţării. Anual, cele 12 săli de lectură oferă miilor de utilizatorilor un mediu adecvat pentru studiu şi cercetare.

Alături de Biblioteca Centrală Universitară “Carol I”, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor 16 biblioteci de specialitate,  filiale ale BCU.

Poţi studia cursurile altor facultăţi cu ajutorul creditelor transferabile

În urma acordurilor încheiate între facultățile din Universitatea din Bucureşti,  în anul universitar 2009 – 2010, studenţii fiecărei facultăți din anul al II-lea şi al III-lea, îşi pot alege cursuri opţionale  din Planurile de învăţământ aparţinând  Facultăţilor partenere,  în limita a 15 credinte/an.

Studenţii  fiecărei facultăți care doresc  sa urmeze cursuri opţionale de la facultăţile partenere pot consulta planurile de învăţământ acesând paginile web ale acestora. Ei îşi vor preciza opţiunile, depunând  o cerere tipizată la secretariatul facultății în care studiază.

Poţi practica orice sport vrei

Pentru studenții săi Universitatea din București pune la dispoziție o infrastructură de săli de sport accesibilă tuturor. Activitățile sportive derulate în cadrul instituției au o foarte mare varietate.

Tags: , ,

Top