• +4 021 305 97 30
  • office@g.unibuc.ro
  • Șoseaua Panduri, nr. 90, București
MASTERAT DIDACTIC

Universitatea din București pilotează, începând cu anul universitar 2020-2021, nouă programe universitare de master didactic. Astfel, absolvenții care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar se pot înscrie, în sesiunea de admitere iulie 2023, la următoarele specializări:

Pentru sesiunea iulie 2023, repartizarea locurilor este următoarea:

Biologie

Chimie

Filosofie

Fizică

Geografie

Istorie

Litere

Limbi şi Literaturi Străine

imagine cu text „calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere”
imagine cu calendarul înscrierilor
imagine cu calendarul pentru evaluarea dosarelor
imagine calendar afișare liste provizorii
imagine calendar confirmare locuri
imagine calendar afișarea listelor finale după sesiunea de admitere iulie 2023

Calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere este anunțat de fiecare facultate organizatoare.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară online, documentele dosarului de înscriere se vor încărca în platforma dedicată în format pdf sau jpg.

Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară fizic, documentele dosarului de înscriere se prezintă la comisia de admitere conform precizărilor.

Taxa de înscriere se achită în contul facultății organizatoare.

Cei care nu sunt eligibili pentru un loc bugetat, ca urmare a finalizării sau înscrierii la un alt program de master finanțat de la bugetul de stat, au posibilitatea de a formula o cerere către Secretariatul General al Universității din București (inclusă în dosarul de concurs), pentru a candida pe un loc la taxă.

Programele de studii de master didactic vor avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

Admiterea la Masterul didactic se realizează în temeiul Legii 1/ 2011 și a Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020 precum și al prevederilor Metodologiei de admitere la studii universitare de master, aprobată în Senatul din 17.06.2020.

ADMITERE UPDATE

Ultimele noutăți legate de #admiterea2023 la UB