• +4 021 305 97 30
  • office@g.unibuc.ro
  • Șoseaua Panduri, nr. 90, București
Știri
Programe de master didactic, în oferta Universității din București pentru admiterea 2022

Programe de master didactic, în oferta Universității din București pentru admiterea 2022

Începând cu anul universitar 2021-2022, Universitatea din București pilotează nouă programe de master didactic. Astfel, absolvenții care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar se pot înscrie, în sesiunea de admitere iulie 2022, la următoarele specializări: limba și literatură română, limba și literatură franceză, limba și literatura germană, istorie, filosofie, chimie, biologie și geografie.

Pentru sesiunea iulie 2022, repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii este: Facultatea de Biologie – 6 locuri, Facultatea de Chimie – 6 locuri, Facultatea de Filosofie – 5 locuri, Facultatea de Fizică – 5 locuri, Facultatea de Geografie – 6 locuri, Facultatea de Istorie – 6 locuri, Facultatea de Litere – 6 locuri și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – 10 locuri.

Mai multe detalii privind locurile aprobate pot fi consultate aici și aici.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară online, documentele dosarului de înscriere se vor încărca în platforma dedicată în format pdf sau jpg.

Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară fizic, documentele dosarului de înscriere se prezintă la comisia de admitere conform precizărilor.

Taxa de înscriere se achită în contul facultății organizatoare.

Cei care nu sunt eligibili pentru un loc bugetat, ca urmare a finalizării sau înscrierii la un alt program de master finanțat de la bugetul de stat, au posibilitatea de a formula o cerere către Secretariatul General al Universității din București (inclusă în dosarul de concurs), pentru a candida pe un loc la taxă.

Programele de studii de master didactic vor avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

Admiterea la Masterul didactic se realizează în temeiul Legii 1/ 2011 și a Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020  precum și al prevederilor Metodologiei de admitere la studii universitare de master, aprobată în Senatul din 17.06.2020.

Mai multe detalii cu privire la programele de master didactic oferite de Universitatea din București pentru admiterea 2022 pot fi consultate aici.

Sari la conținut