Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a UniBuc vine în întâmpinarea nevoii formării de specialişti în domeniul Digital Humanities şi şcolarizează, începând din anul universitar 2019-2020, programul de masterat profesional “Digital Humanities”,  în limba engleză

Înscrierile se vor face la secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine din strada Edgar Qiuinet nr. 5-7, în perioada 5-10 septembrie, iar examenul de admitere va avea loc în data de 13 septembrie 2019, ora 10:00 în Laboratorul numărul 4, cladirea FLLS din Strada Pitar Moş.

Pentru această sesiune au fost scoase la concurs un număr de 8 locuri cu taxă.

Modalitate de admitere va fi prin examinare orală, printr-un interviu în limba engleză, și testarea scrisă a competențelor îm limba engleză, pentru nivel B2.

Condiții de înscriere: diplomă de bacalaureat și diploma de studii universitare ciclul I.

Programul de masterat profesional Digital Humanities se încadrează într-un curent inovator de integrare a două domenii ştiinţifice:

  1. Tehnologiile digitale (metode de reprezentare, editare, procesare, vizualizare și interpretare) care asigură ştiinţelor umaniste rigoarea și baza formală pentru o modernizare atât de necesară;
  2. Domeniul umanist (lingvistică, literatură, filologie clasică, istorie, sociologie, patrimoniu cultural, etc.), care reprezintă o provocare pentru domeniul IT, prin complexitatea şi cantitatea datelor

Obiectivul principal al acestui program masteral este formarea de absolvenţi capabili să stapânească tehnologia digitală şi să o aplice la probleme practice din domeniul umanist. Ca atare, programul se adresează atât absolvenților de facultăți umaniste (limbi străine, litere, științe sociale, istorie, etc.), cât și absolvenților de facultăți cu profil tehnic (informatică, automatică, matematică, etc.).

Recent, pe piaţa muncii sunt din ce în ce mai căutaţi specialişti în domenii interdisciplinare, ca analişti şi programatori cu o pregătire solidă în domeniul lingvisticii, literaturii, socio-lingvisticii, istoriei, cât şi lingvişti şi umanişti în general, cu pregătire temeinică în aplicaţii si tehnologii IT. Datorită exploziei volumului și  complexității datelor digitale din domeniul umanist din ultimul deceniu, stocarea şi prelucrarea manuală au devenit imposibile, capacitatea de memorare şi de procesare a calculatorului fiind indispensabile. Prin urmare, nevoia de specialiști care să editeze, adnoteze, proceseze, analizeze şi interpreteze aceste date prin tehnici şi unelte informatice specifice, a este fara precedent.

Editarea digitală de text și conservarea patrimoniului cultural sunt unele dintre temele majore în domeniu şi unele dintre ocupaţiile cele mai promiţătoare pentru viitorii absolvenţi.

Indiferent de locul de muncă vizat de absolvenţii programului propus, competenţele digitale reprezintă o calificare necesară şi extrem de actuală pe piaţa muncii. Avantajul instruirii formale IT este de necontestat astăzi pe piaţa muncii.

Mai multe detalii despre programul de masterat profesional “Digital Humanities” pot fi consultate aici.

Responsabil program masteral Digital Humanities este doamna  Lector dr. Anca Dinu (adresă e-mail: ancaddinu@gmail.com)

Planul de învăţământ poate fi accesat aici.