Programul de studii masterale Formarea Formatorilor din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei are misiunea de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, formatori proesionişti pentru domeniile public şi privat, care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului de formare şi dezvoltare a resurselor umane în organizaţii.

În anul 2019, admiterea la acest program se realizează în perioada 10 – 18 iulie 2019 (luni – vineri 09:00 – 14:00 și sâmbătă – duminică 09:00 – 12:00).

Candidații se prezintă la sediul Facultății de Psihologie și Științele Educației (Șos. Panduri nr. 90, sector 5, București) cu dosarul complet.

Proba de admitere constă într-un interviu tematic pe baza unei bibliografii, organizat în perioada 19 – 24 iulie 2019 și 13 – 17 septembrie (în cazul în care, în sesiunea din iulie, nu se vor ocupa toate locurile).

Media de admitere este formată din nota obţinută la interviul din tematică (60%)  plus media examenului de licenţă (40%).

Printre cadrele didactice care predau în cadrul acestui program de master se numără decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, prof. univ. dr. Lucian Ciolan, prodecanul aceleiaşi facultăţi, prof. univ. dr. Anca Nedelcu şi prof. univ. dr. Magdalena Platis, prorector al UB.

Masterul de Formarea Formatorilor oferă, prin practica de training, prin ateliere și conferințe contexte pentru interacțiunii directe cu profesioniști ai domeniului și reprezentanți ai mediului privat, oferind o perspectivă amplă asupra oportunităților de care studenții pot beneficia direct atât în cadrul programului, cât și după absolvire.

Mai multe informaţii referitoare la programul de master Formarea Formatorilor pot fi consultate aici şi aici.

Programul de Master Formarea Formatorilor a fost lansat în anul 2008, acreditat de ARACIS, și este inclus în registrul european WIFO Gateway, fiind astfel promovat și accesat la nivelul celor mai relevante rețele profesionale din domeniu din Europa.