Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
MatematicăMatematicăIF
MatematicăMatematică - informaticăIF
MatematicăMatematici aplicateIF
InformaticăInformaticăIF
InformaticăInformaticăID
Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 160 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 21 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 250 lei un singur domeniu și o singură formă de învățământ, 200 lei înscrierea la primul domeniu și formă de învățământ și câte 100 lei pentru înscrierea la următoarele, în cazul candidaturii la mai multe domenii și forme.

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Programe la IF fără Biostatistică
Taxa de studiu – 5000 lei Anul I, 4500 lei Anul II

Programe la IFR și Biostatistică
Taxa de studiu – 4000 lei Anul I, 3600 lei Anul II

Contact

Tel: 021.314.28.63
Website:  www.fmi.unibuc.ro
Email: secretariat   fmi.unibuc.ro

Adresă
Str. Academiei nr.14, Sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere