Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
TeologieTeologie baptistă asistenţă socialăIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 21 locuri Absolvenți de licee situate în mediul rural – 1 loc

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 100 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3100 lei

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.318.15.93
Website: https://www.ftb-unibuc.ro
Email: secretariat@ftb.unibuc.ro

Adresă Str. Berzei, nr. 29, sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere