Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
SociologieAntropologieIF
SociologieResurse umaneIF
SociologieSociologieIF
Asistenţă socialăAsistenţă socialăIF
Asistenţă socialăAsistenţă socialăID

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 288
Rromi – 12
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 4
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 11
Locuri destinate formării cadrelor didactice – 10

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 150 lei prima înscriere, 100 lei a doua înscriere, 50 lei a treia și următoarele înscrieri

Taxa de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Taxa de studiu –

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.311.21.68
037.273.30.73
021.314.03.26
Website: www.sas.unibuc.ro
Email: office@sas.unibuc.ro

Adresă
Str. Schitu Magureanu 9 sector 5, Bucuresti, România

FAA

Broșura Admitere