Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
PsihologiePsihologieIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogieIF
Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTIIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTI - CREDISID
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUZĂUIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar FOCȘANIIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogie (în limba engleză)IF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 298 locuri
Rromi – 2 locuri
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 14 locuri
Formarea cadrelor didactice – 45 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Domeniul Psihologie
Taxa de înscriere – 250 lei

Domeniul Științe ale Educației
Taxa de înscriere – o singură opțiune 150 lei; două opțiuni 200 lei, trei opțiuni 250 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3100 lei

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.
Pentru programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTI – forma de învățământ ID accesați https://credis.unibuc.ro/

Contact

Tel: 031.425.34.45
Website: www.fpse.ro
Email: secretariat@fpse.unibuc.ro

Adresă
Şos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere