Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
PsihologiePsihologieIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogieIF
Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTIIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTI - CREDISID
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUZĂUIF
Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar FOCȘANIIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 333
Rromi – 2
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 15
Locuri destinate formării cadrelor didactice – 45

Taxa de înscriere la admitere

Domeniul Psihologie
Taxa de înscriere – 250 lei

Domeniul Științe ale Educației
Taxa de înscriere – 150 lei o singură opțiune ; 200 lei două opțiuni, 250 lei trei opțiuni.
Taxa pentru înscriere conversie profesională la Științe ale Educației (PIPP): 150 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Taxa de studiu –

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.
Pentru programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar BUCUREȘTI – forma de învățământ ID accesați https://credis.unibuc.ro/

Contact

Tel: 031.425.34.45
Website: www.fpse.ro
Email: secretariat@fpse.unibuc.ro

Adresă
Şos. Panduri, nr. 90, sector 5, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere