Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
MatematicăMatematicăIF
MatematicăMatematică - informaticăIF
MatematicăMatematici aplicateIF
InformaticăInformaticăIF
InformaticăInformaticăID
Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 387 locuri
Rromi – 2 locuri
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 15 locuri
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 15 locuri
Formarea cadrelor didactice – 20 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 250 lei un singur domeniu și o singură formă de învățământ, 200 lei înscrierea la primul domeniu și formă de învățământ și câte 100 lei pentru înscrierea la următoarele, în cazul candidaturii la mai multe domenii și forme.

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Matematică și Informatică – IF
Taxa de studiu – 4000 lei Anul I, 3600 lei anii II și III

Tehnologia informației – IF
Taxa de studiu – 4400 lei Anul I, 4000 lei Anul II, 3600 lei Anul III, 3100 lei Anul IV

Învâțământ la Distanță
Taxa de studiu – 3600 lei Anul I, 3200 lei anii II și III

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.314.28.63
Website: www.fmi.unibuc.ro
Email: secretariat@fmi.unibuc.ro

Adresă
Str. Academiei nr.14, Sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere