Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
MatematicăMatematicăIF
MatematicăMatematică - informaticăIF
MatematicăMatematici aplicateIF
InformaticăInformaticăIF
InformaticăInformaticăID
Calculatoare şi tehnologia informaţieiTehnologia informaţieiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 387
Rromi – 2
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 15
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 16
Locuri destinate formării cadrelor didactice – 20

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 200 lei pentru înscrierea la un singur domeniu și formă de învățământ, 200 lei pentru înscrierea la primul domeniu și formă de învățământ și câte 100 lei pentru înscrierea la următoarele, în cazul candidaturii la mai multe domenii și forme de învățământ, Se acordă 25% reducere la taxa de înscriere la fiecare dintre domenii și forme de învățământ, dacă înscrierea se face integral online.

Taxa de studiu pentru anul universitar 2019-2020

Matematică și Informatică – IF
Taxa de studiu –

Tehnologia informației – IF
Taxa de studiu –

Învâțământ la Distanță
Taxa de studiu –

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.314.28.63
Website: www.fmi.unibuc.ro
Email: secretariat@fmi.unibuc.ro

Adresă
Str. Academiei nr.14, Sector 1, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere