Programe de studiu

Domeniul de licenţăProgramul de studii universitare de licenţăForma de invatamant
BiologieBiologieIF
BiologieBiochimieIF
Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiIF

Repartizarea locurilor finanțate de la Buget

Buget – 95 locuri
Rromi – 1 loc
Domenii prioritare de dezvoltare ale României – 11 locuri
Absolvenți de licee situate în mediul rural – 4 locuri
Formarea cadrelor didactice – 15 locuri

Taxa de înscriere la admitere

Taxa de înscriere – 150 lei

Taxa de studiu pentru anul universitar 2018-2019

Taxa de studiu – 3200 lei

Pentru mai multe informații legate de programele de studii, numărul de locuri și modalitatea de admitere accesați site-ul facultății.

Contact

Tel: 021.318.15.66
Website: http://www.bio.unibuc.ro

Adresă
Splaiul Independenței 91-95, sector 5, Bucureşti, România

FAA

Broșura Admitere