Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere va fi pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional.

 

FacultateaModalitate de admitere
Biologie1. Eseu motivațional - probă eliminatorie evaluat cu admis / respins

2. Media examenului de Bacalaureat 100%
Filosofie1. Formular de admitere notat cu admis/respins

2. Media examenului de Bacalaureat 100%
Geografie1. Scrisoare de motivație - probă eliminatorie, notată cu admis / respins

2. Media examenului de Bacalaureat 100%
Istorie1. Scrisoare de intenție - evaluată cu admis / respins

2. Media examenului de la Bacalaureat 100%
Matematică și Informatică

Specializarea: Informatică (ID)

1. Nota obținută la proba de matematică a examenului de Bacaluareat

2. Scrisoare de intenție prezentată în cadrul unui interviu
Psihologie și Științe ale Educației

Specializările:
• Pedagogie
• Psihopedagogie specială

1. Eseu motivațional – notat cu admis / respins

2. Media examenului de Bacalaureat 100%
Sociologie și Asistență Socială1. Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte) – probă eliminatorie, prezentat la înscriere, evaluat cu admis / respins

2. Media notelor obținute la Bacalaureat la următoarele probe:
• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;
• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie).
Științe Politice
1. Eseu motivațional de aproximativ 500 de cuvinte, evaluat cu admis/respins*

2. Media examenului de bacalaureat 100%

*Pentru programele în limba română (Științe politice în limba română și Studii de Securitate), scrisoarea va fi redactată în limba română, iar pentru programele în limbi străine (Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba engleză, Relații Internaționale și Studii Europene în limba engleză), scrisoarea va fi redactată în limba programului respectiv).
Teologie Baptistă1. Eseu pe tema „O mărturie creştină în societate”

2. Media examenului de Bacalaureat