Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere pentru studiile universitare de LICENȚĂ se va baza pe media de la Bacalaureat.

Facultatea Specializarea Modalitate de admitere


Administraţie şi Afaceri
Administraţie publică

50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;
50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).
Administrarea afacerilor
Marketing
Cibernetică informatică


Biologie
Biologie

Concurs de dosare - 100% media de la examenul de Bacalaureat
Biochimie
Ecologie și protecția mediuluiChimie
Chimie

Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicalăFizică
FizicăMedia obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Fizică / Physics (în lb.engleză)
Fizică medicală
Fizică informatică
Biofizică
Fizică tehnologică


Geologie și
Geofizică
Geologie

Concurs de dosare (media generală de la Bacalaureat – cu pondere 100% în media finală de admitere)
Inginerie geologică
Geofizică

Litere
Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă / latină
Media de admitere = (media examenului de Bacalaureat + nota obţinută la proba scrisă de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat)/2
Literatură universală și comparată - o limbă şi literatură modernă / latină
Studii europene
Etnologie
Asistenţă managerială și administrativă
Comunicare și relaţii publice (IF și IFR)
Știinţe ale informării și documentării

Limbi și Literaturi Străine
Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/ germană/hindi/italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/ suedeză)/Limba şi literatura română
Media obţinută la examenul de Bacalaureat în proporţie de 100%
Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă
O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B) /Limba română

* pentru limbile Italiană, Portugheză, Rusă, Maghiară, Slave (Polonă, Sârbă, Ucraineană)
Filologie clasică (Limba şi literatura latină A - Limba şi literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate (Engleză-Franceză/Germană/Spaniolă/Italiană/Cehă/ Polonă/Slovacă/Croată)
Studii iudaice
Psihologie și Știinţele Educaţiei
PedagogieMedia generală a examenului de Bacalaureat

Criterii departajare
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
2.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar - București
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – Buzău
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – Focșani
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar – București (ID)
Teologie Romano- CatolicăTeologie Romano-Catolică Asistenţă socială
Concurs de dosare
Studii religioase

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere