Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat.

 

      Facultatea     Specializarea Forma de concurs
Administrație și Afaceri Administrație publică  

50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de bacalaureat;

50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

Administrarea afacerilor
Marketing
Cibernetică informatică
Chimie Chimie Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale să fie:

I. Nota obținută  la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română;

II. Media obținută la disciplina chimie  pe parcursul anilor de studiu liceal;

Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicală
Fizică Fizică Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

 

Fizică (în lb.engleză)
Fizică medicală
Fizică informatică
Fizică tehnologică
Biofizică
Geologie și Geofizică Geologie Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

 

Inginerie geologică
Geofizica
Litere Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă Media de admitere = (media examenului de bacalaureat + nota obținută  la proba scrisă de  Limba și literatura română  bacalaureat)/2
Etnologie
Științe ale informării și documentării
Comunicare și relații publice (ID și IFR)
Studii europene
Asistență managerială și secretariat
Limbi și Literaturi Străine Limba și literatura neogreacă – Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/ germană/hindi/italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/ suedeză)/Limba și literatura română  

 

 

 

Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

 

Limba și literatura rromani – Limba și literatura română/O limbă și literatură modernă
Filologie clasică (Limba și literatura latină A – Limba și literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză/germană/spaniolă/italiană/rusă/cehă/ polonă/slovacă/croată)
Studii iudaice
Psihologie și Științele Educației Psihologie  

Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

Criterii departajare

1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat

2.Nota de la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat

Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (IF și ID)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar  – Buzău
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Focșani

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere