Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere pentru studiile universitare de LICENȚĂ constă într-o formulă mixtă.

Facultatea Specializarea Modalitate de admitere
Administraţie şi AfaceriAdministrarea afacerilor/ Business Administration (în limba engleză)Proba 1 – Proba eliminatorie de limbă engleză, notată cu calificativul ADMIS/RESPINS;
Proba 2 – 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;
Proba 3 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).
Administrarea afacerilor (la Focșani)


Jurnalism
Comunicare și relaţii publice (ID şi IF)Media generală a examenului de Bacalaureat – 25%.
Nota la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de Bacalaureat – 25%.
Nota la Probă scrisă creativitate și expresivitate - (formă diferită pentru fiecare specializare, conținând elemente de narațiune și argumentare) – 50%
Media finală a examenului de admitere se va calcula din probele la care se vor obține note peste 5,00 (cinci). Candidatul care obține sub nota 5,00 la proba scrisă este respins.
Jurnalism (ID şi IF)
Publicitate (ID şi IF)


Limbi și Literaturi Străine

O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B) /Limba română
Engleză - Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba engleză 50%;
Franceză - Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba franceză 50%;
Germană avansaţi - Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba germană 50%;
Germană începători - Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină 50%;
Suedeză, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă, Spaniolă - Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba străină 50%.
Traducători și interpreți (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă )Nota de la proba scrisă de limba română de la BAC (50%) + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limba străină (50%). În cazul în care engleza, franceza sau germana sunt A, atunci media se face cu nota ce rezultă din mediile de la limba străină respectivă
Studii americaneNota de la proba scrisă de limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limba străină 50%
Matematică și Informatică
MatematicăMedia de admitere se calculează după formula:
20% media generala a examenului de Bacalaureat + 80% N unde N este un punctaj bazat pe rezultatele obținute la PROBA SCRISĂ şi pe rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate
Matematică-Informatică
Matematică-Informatică
Matematici Aplicate
Informatică (IF)
Tehnologia Informației
Informatică (ID)40% media generală de la examenul de Bacalaureat + 60% nota de la proba oralăTeologie Ortodoxă
Artă sacrăInterviu de aptitudini socio-umane, portofoliu și media de la Bacalaureat
Teologie Ortodoxă Asistență Socială
Interviu de aptitudini socio-umane, dogmatică și media de la Bacalaureat
Teologie Ortodoxă Didactică
Teologie Ortodoxă PastoralăInterviu de aptitudini socio-umane, dicție și aptitudini muzicale, dogmatică și media de la Bacalaureat
Teologie Ortodoxă Pastorală - Extensie la RomaInterviu de aptitudini socio-umane, dicție și aptitudini muzicale, dogmatică și media de la Bacalaureat

 

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere