Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere se va baza pe media de la Bacalaureat.

 

Facultatea Specializarea Forma de concurs
Administrație și Afaceri Administrație publică 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;

50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.)

Administrarea afacerilor
Marketing
Cibernetică economică
Biologie Biologie Concurs de dosare – 100% media de la examenul de Bacalaureat
Biochimie
Ecologie și protecția mediului
Chimie Chimie Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

Criteriile de departajare în cazul mediilor egale:
I. Nota obținută la examenul de Bacalaureat la Limba și Literatura Română;
II. Media obținută la disciplina Chimie; pe parcursul anilor de studiu liceal;

Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicală
Fizică Fizică Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%
Fizică / Physics (în lb.engleză)
Fizică medicală
Fizică informatică
Biofizică
Fizică tehnologică
Geologie și Geofizică Geologie Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

 

Inginerie geologică
Geofizică
Litere Limba și literatura română – o limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă) / Limba și literatura latină Media de admitere = (media examenului de Bacalaureat + nota obţinută la proba scrisă de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat)/2
Literatură universală și comparată— O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă) / Limba și literatura latină
Comunicare și relații publice (IF și IFR)
Științe ale informării și documentării
Studii europene
Etnologie
Asistenţă managerială și administrativă
Limbi și Literaturi Străine Limba și literatura neogreacă – Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/franceză/ germană/hindi/italiană/ neerlandeză/ persană/ portugheză/rusă/ spaniolă/ suedeză)/Limba și literatura latină/ Limba și literatura română ;

Media obținută la bacalaureat în proporție de 100%

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) /Limba și literatura română
*pentru limbile Italiană, Maghiară, Portugheză, Rusă, Slave (Bulgară, Cehă, Ucraineană)
Limba și literatura rromani – Limba și literatura modernă / Limba și literatura latină / Limba și literatura română
Filologie clasică (Limba și literatura latină A – Limba și literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate (Engleză – Croată/ Franceză/ Germană/ Italiană/ Polonă/ Spaniolă)
Studii iudaice
Psihologie și Științele Educației Psihologie  
 
Media obținută la examenul de Bacalaureat în proporție de 100%

Criterii departajare
1. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
2. Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat

Științe Cognitive (în curs de acreditare)
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – București
Pedagogia învățământului primar și preșcolar  – Buzău
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – Focșani

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere