Consultă mai jos lista facultăţilor unde concursul de admitere va fi pe baza mediei de la Bacalaureat și eseu motivațional.

 

Facultatea

Specializarea

Forma de concurs

Filosofie

Filosofie Media examenului de Bacalaureat și formular de admitere notat cu admis/respins

 

 

 

Geografie

Geografie  

 

1. Scrisoare de motivație notată cu admis/respins

2. 100% media examenului de Bacalaureat

Geografia turismului
Planificare teritorială – Drobeta Turnu Severin
Cartografie
Hidrologie si Meteorologie
Planificare teritorială
Geografia mediului
Geografia turismului (ID)
 

Istorie

Istorie (IF și ID)  

1. Scrisoare de intenție notată cu admis/respins

2. 100 % media examenului de Bacalaureat

Istoria artei
Relații internaționale și studii europene
 

 

 

Sociologie și Asistenţă Socială

Antropologie 1.Eseu motivațional (de 300 – 500 cuvinte), prezentat la înscriere, evaluat  cu Admis/Respins. Candidații  care optează pentru programul de studii Sociologie în limba engleză vor prezenta eseul motivațional elaborat în limba engleză 

2. Media de admitere pentru învățământul universitar de licență ia în calcul notele obținute la Bacalaureat la următoarele probe:

• 50% nota probei scrise la Limba și literatura română;

• 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului): Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică, Logică și argumentare, Fizică, Chimie sau Biologie ).

Resurse umane
Sociologie
Sociology ( în limba engleză)
Asistență socială (IF)
Asistență Socială (ID) Concurs dosare

Ierarhizarea candidaților care au obținut calificativul Admis la eseul motivațional se face pe baza mediei de la bacalaureat.

 

 

 

Științe Politice

Științe politice 1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional) de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba română, notată cu admis/respins

2. Media obținută la examenul de Bacalaureat.

Studii de securitate
Științe politice/ Licence en Sciences Politiques, spécialisation Sciences Politiques en français (în limba franceză) 1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional)  de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba franceză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificarea competențelor lingvistice.

2.Media obținută la examenul de Bacalaureat.

Științe politice / Bachelor of Arts in Political Science   (în limba engleză) 1. Scrisoare de intenție (eseu motivațional)  de aproximativ 500 de cuvinte, redactată în limba engleză, notată cu admis/respins. Această probă constituie și proba eliminatorie de verificarea competențelor lingvistice.

2.Media obținută la examenul de Bacalaureat.

Relații Internaționale și studii europene (în limba engleză)
Departajarea  candidaților admiși cu aceeași medie pe ultimul loc se va face în funcție de: a. nota de la disciplina obligatorie de Limba română din cadrul examenului de Bacalaureat; b. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul  examenului de Bacalaureat.

Teologie Baptistă

Teologie Baptistă Asistență socială 40% Media de la examenul de Bacalaureat + 60% notă eseu motivațional

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere