Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere va consta într-un interviu motivațional.

 

Facultatea

Specializarea

Forma de concurs

 

 

 

Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”

Teologie Ortodoxă Pastorală

Interviu motivațional (admis/respins):

verificarea aptitudinilor socio-umane, a aptitudinilor muzicale și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă

Muzică bisericească

(în curs de acreditare)

Teologie Ortodoxă Didactică Interviu motivațional (admis/respins):

verificarea aptitudinilor socio-umane și a cunoștințelor de Teologie Dogmatică Ortodoxă

Teologie Ortodoxă Asistență Socială
Artă Sacră Interviu motivațional (admis/respins):

verificarea aptitudinilor socio-umane și evaluarea portofoliului de lucrări

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere