Consultă mai jos lista facultăţilor unde modalitatea de admitere constă într-o formulă mixtă.

 

Facultatea Specializarea Forma de concurs
 

 

Administraţie şi Afaceri

 

 

Administrarea afacerilor / Business administration

(în limba engleză)

Proba 1 – Proba eliminatorie – eseu motivațional, maxim 1 pagină, în limbă Engleză, notat cu calificativul ADMIS/RESPINS;

Proba  2  – 50% nota probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat;

Proba 3 – 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.).

 

 

Jurnalism

Comunicare și relații publice (ID şi IF) Eseu motivaţional (formă diferită pentru fiecare specializare, conținând elemente de narațiune si argumentare) – 40% (nota pe eseu este alcătuită din: 30% eseu motivaţional + 10% – punct din oficiu). Eseul va fi depus la înscriere.

Media generală a examenului de Bacalaureat – 20%.

Nota la proba scrisă la Limba și literatura româna a examenului de Bacalaureat – 20%.

Nota la prima limbă străină (media obţinută la prima limbă străină pe parcursul anilor de studiu liceal) – 20%.

Jurnalism (ID şi IF)
Publicitate (ID şi IF)
 

 

 

 

Limbi Străine

 

 

O limbă şi literatură modernă (A) – O limbă şi literatură modernă (B) / Limba și literatura română

Engleză – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50%  + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba engleză 50%;

Franceză  – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba franceză 50%;

Germană avansaţi – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la Limba germană 50%;

Germană începători – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină, alta decât limba germană 50%;

Arabă, Chineză, Japoneză, Neerlandeză, Spaniolă – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la o limbă străină 50%.

 

 

Traducere și interpretare

 

Engleză A (Franceză B, Germană B, Italiană B, Rusă B, Spaniolă B)  – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile  din  liceu la Limba engleză 50% ;

Franceză A (Engleză B, Germană B, Italiană B, Rusă B, Spaniolă B) – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile  din  liceu la Limba franceză 50% ;

Germană A (Engleză B, Franceză B, Italiană B, Rusă B, Spaniolă B)  – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile  din  liceu la Limba germană 50% ;

Italiană A, Spaniolă A, Rusă A (Engleză B, Franceză B, Germană B) – Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile  din  liceu  la o limba  străină 50%

Studii americane Nota de la proba scrisă de Limba română de la BAC 50% + Notă ce rezultă din mediile din liceu la limba engleză 50%
 

 

Matematică și Informatică

Matematică  

 

Media de admitere se calculează după formula:

20% media generala a examenului de Bacalaureat  + 80% N,  unde N este un punctaj bazat pe rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat și pe rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate

Matematică-Informatică
Matematici Aplicate
Informatică (IF)
Tehnologia Informației
Informatică (ID) 40% media generala de la examenul de Bacalaureat + 60% nota de la proba orală
 

Teologie Romano-Catolică

Teologie Romano-Catolică Asistență socială  

Concurs de dosare și interviu online

Studii religioase

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere