Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere pentru studiile universitare de LICENȚĂ va consta în examen.

Facultatea Specializarea Modalitate de admitere

Drept
Drept (IF)Examen la disciplinele Limba română, Economie și Gândire critică
Drept (ID)Examen la disciplinele Limba română, Economie și Gândire critică și în subsidiar


Psihologie
și Știiințele EducațieiPsihologie
Examen scris - probă de cunoștințe tip grilă (din tematică)

Criterii departajare
1. Media examenului de Bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
3.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat


Psihologie – Științe cognitive (Lb. română)
Examen scris - probă cu două componente:
a) probă scrisă tip grilă (din tematică)
b) probă scrisă de gândire critică tip grilă

Criterii departajare
1. Media examenului de Bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
3.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat


Psihologie – Științe cognitive (Lb. engleză)
Examen scris în limba engleză- probă cu două componente:
a) probă scrisă tip grilă (din tematică)
b) probă scrisă de gândire critică tip grilă
Criterii departajare
1. Media examenului de Bacalaureat
2. Nota la proba 1 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat
3.Nota de la proba 2 (probă scrisă) din cadrul examenului de Bacalaureat (Candidații vor include obligatoriu în dosarul de înscriere un atestat lingvistic pentru certificarea competențelor de limbă engleză)

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere