Consultă mai jos lista facultăţilor unde consursul de admitere va consta în examen.

 

Facultatea Specializarea Forma de concurs
Drept Drept (IF) Concurs de admitere la disciplinele Limba Română și Economie
Drept (ID) Concurs de admitere la disciplinele Limba Română și Economie¹
Se  pot  înscrie  numai  absolvenții  cu  diplomă  de licență²
¹ Concursul va fi acelaşi cu cel organizat pentru forma de învăţământ IF, urmând ca, în funcţie de opţiuni, la ID să fie înscrişi candicații  care au obţinut minim nota 5 (50 puncte).

² În etapa a doua a concursului, desfășurată în luna septembrie, se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de licenţă, în cazul în care au rămas locuri disponibile după etapa din luna iulie 2021.

Admiterea se face în ordinea mediei de la examenul de licenţă de la facultatea absolvită anterior.

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere