• +4 021 305 97 30
  • office@g.unibuc.ro
  • Șoseaua Panduri, nr. 90, București

Centrul de Excelență în Studiul Imaginii de la Facultatea de Litere a UB invită absolvenții de licență să se înscrie la programele de masterat

4 iulie 2023

Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Facultății de Litere invită absolvenții de licență să descopere programele de masterat „Teoria și Practica Imaginii” (TPI) și „Societate, Multimedia, Spectacol” (SMS).

Programul masteral TPI oferă şansa unei specializări în studii culturale, prin intermediul unei sub- specializări de mare actualitate şi complexitate, studiul interdisciplinar al vizualului, aplicat temei modernităţii și actualității europene, în relaţia sa cu trecutul şi cu originile ei, cu osteritatea locală, regională, continentală şi globală.

Acest program asigură competențe profesionale de cercetător în domenii precum: studii culturale vizuale (istoric, teoretician și analist de fenomene culturale, socio-identitare și de politici publice ale vizualului); știința imaginii (istoric, teoretician și analist al imaginii și al tehnologiilor artistice); imagologie și transculturalitate (specialist în studii de identitate, memorie, traumă); politici vizuale (istoric, teoretician și analist de programe, politici, ideologii ale vizualului).

Pregătirea în cadrul TPI sprijină angajarea absolvenților în mediul cultural guvernamental și național, în sectorul social, în firme și agenții private și corporații, în departamente de creație sau/și de comunicare, în mediul non-guvernamental, în sectorul terțiar al industriilor cultural-creative, acolo unde pregătirea interdisciplinară în domeniul imaginii este o condiție esențială pentru activitatea profesională.

În ceea ce privește programul masteral SMS, acesta se ocupă cu precădere de imaginea tridimensională a spectacolului în mişcare şi în spaţiu, de rolul lui social în lumea de astăzi şi de modul în care acesta poate fi gestionat. Acesta deschide un dublu câmp de reflecţie, analiză şi dialog: unul, al inter-artelor şi celălalt, al dezbaterii dintre filosofie, vizualul cinetic/ multimedial și performance.

Programul asigură competențe profesionale de cercetător în domenii precum: studii culturale vizuale (teoretician și analist de fenomene culturale și sociale, de politici publice, specialist în metode istorice de cercetare în studii culturale), spectacol (teoretician și analist de diverse tipuri de spectacol – social, artistic, politic), multimedia (teoretician și analist de fenomene culturale/artistice, sociale sau politice multimediale), film (teoretician și analist ale diferitelor forme și conținuturi cinematografice, în relație cu aspecte contemporane ale culturii și societății).

Mai multe detalii cu privire la admiterea la programele de masterat CESI sunt disponibile aici.

ADMITERE UPDATE

Ultimele noutăți legate de #admiterea2023 la UB