Admiterea la programele de master didactic în cadrul UniBuc

Pentru sesiunea din septembrie 2021, Universitatea din București organizează admitere la următoarele specializări:

  1. Limba și literatură franceză 
  2. Filosofie
  3. Chimie
  4. Fizică
  5. Biologie
  6. Geografie

Calendarul cadru pentru desfășurarea concursului de admitere la programele de master didactic este:

  • Înscrieri: 2-12 septembrie 2021 ( după un program și în modalitatea anunțată de fiecare facultate)

Vă rugăm să consulaţi site-ul facultăţilor organizatoare pentru a afla perioada exactă a înscrierilor, precum şi alte informaţii suplimentare.

 

Detalii cu privire la conținutul dosarului de concurs pot fi accesate aici.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Taxa de înscriere este de 150 lei și se achită în contul facultății organizatoare.

Cei care nu sunt eligibili pentru un loc bugetat, ca urmare a finalizării sau înscrierii la un alt program de master finanțat de la bugetul de stat, au posibilitatea de a formula o cerere către Secretariatul General al Universității din București (inclusă în dosarul de concurs), pentru a candida pe un loc la taxă.

Programele de studii de master didactic vor avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

Admiterea la Masterul didactic se realizează în temeiul Legii 1/ 2011 și a Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020  precum și al prevederilor Metodologiei de admitere la studii universitare de master, aprobată în Senatul din 17.06.2020.

Noutăți Admitere