Admiterea la programele de master didactic în cadrul UniBuc 2021

Universitatea din București pilotează, începând cu anul universitar 2020-2021, nouă programe universitare de master didactic. Astfel, absolvenții care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar se pot înscrie pentru unul dintre cele 50 de locuri finanțate prin granturi de studii.

Pentru sesiunea de admitere iulie 2021, Universitatea din București organizează admitere la următoarele specializări:

 1. Limba și literatură franceză
 2. Litere
 3. Limba și literatura germană
 4. Istorie
 5. Filosofie
 6. Chimie
 7. Fizică
 8. Biologie
 9. Geografie

Calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere este:

 • Înscrieri: 5-18 iulie 2021 (la sediul facultăților organizatoare, după un program și în modalitatea anunțată de acestea);
 • Evaluarea dosarelor: 21 iulie 2021;
 • Afișare liste provizorii: până la 23 iulie 2021;
 • Confirmare locuri: până la 28 iulie 2021 (urmând termenele și instrucțiunile facultății organizatoare);
 • Afișare liste finale după sesiunea de admitere iulie 2021: până la 30 iulie 2021

Calendarul pentru desfășurarea concursului de admitere este anunțat de fiecare facultate organizatoare.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de concurs pot fi accesate aici.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Taxa de înscriere este de 150 lei și se achită în contul facultății organizatoare.

Pentru sesiunea iulie 2021 repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii este:

 • Pentru facultățile de științe (Fizică, Chimie, Biologie, Geografie)- 23 locuri
 • Pentru facultățile umaniste (Litere, Limbi și Literaturi Străine, Istorie, Filosofie)- 27 locuri

Cei care nu sunt eligibili pentru un loc bugetat, ca urmare a finalizării sau înscrierii la un alt program de master finanțat de la bugetul de stat, au posibilitatea de a formula o cerere către Secretariatul General al Universității din București (inclusă în dosarul de concurs), pentru a candida pe un loc la taxă.

Programele de studii de master didactic vor avea o durată de doi ani și se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică în învățământul preuniversitar. Aceștia se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.

Admiterea la Masterul didactic se realizează în temeiul Legii 1/ 2011 și a Metodologiei pentru înființarea și organizarea programelor de master didactic, din 12.06.2020  precum și al prevederilor Metodologiei de admitere la studii universitare de master, aprobată în Senatul din 17.06.2020.

Pentru sesiunea din septembrie 2021, Universitatea din București organizează admitere la următoarele specializări:

 1. Limba și literatură franceză 
 2. Filosofie
 3. Chimie
 4. Fizică
 5. Biologie
 6. Geografie

Calendarul cadru pentru desfășurarea concursului de admitere la programele de master didactic este:

 • Înscrieri: 2-12 septembrie 2021 ( după un program și în modalitatea anunțată de fiecare facultate)

Vă rugăm să consulaţi site-ul facultăţilor organizatoare pentru a afla perioada exactă a înscrierilor, precum şi alte informaţii suplimentare.

 

Detalii cu privire la conținutul dosarului de concurs pot fi accesate aici.

Înscrierea candidaţilor se va face online sau la sediul facultăților organizatoare, în baza unei scrisori de intenţie, notată cu admis/ respins, criteriul de selecție fiind media de la examenul de finalizare a studiilor (100%). În cazul mediilor egale, pentru departajare, se va lua în calcul media anilor de studii universitare de licență şi media de la Bacalaureat.

Taxa de înscriere este de 150 lei și se achită în contul facultății organizatoare.

Noutăți Admitere