UPDATE 5 Facultăți care au anunțat numărul de locuri pentru sesiunea septembrie 2012

Facultatea de Istorie organizează concurs de admitere în sesiunea septembrie 2012:

– Relații Internaționale și studii europene – 25 locuri cu taxă

– Istoria Artei – 17 locuri cu taxă

– Istorie ID – 26 locuri cu taxă

Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat.

Calendar:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 12 septembrie 2012

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);

Diploma de Bacalaureat sau adeverinţă provizorie (sau copie legalizată);

Copie legalizată a certificatului de naştere;

Fotocopia cărţii de identitate;

Adeverinţă medicală eliberată recent;

Taxa de admitere (achitată la casieria facultăţii);

Dosar plic;

4 fotografii tip buletin;

Diploma de licenţă (original sau copie legalizată) – pentru candidaţii cu studii superioare;

Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul.

Se depune câte un dosar pentru fiecare opţiune exprimată.

În perioada 3 – 10 septembrie 2012, Universitatea din București organizează cea de-a doua sesiune de admitere la facultățile unde au rămas locuri vacante după confirmarea locurilor de către candidații admiși în sesiunea din vară. De curând, a fost publicată în Monitorul Oficial o nouă hotărâre de guvern care cuprinde capacitatea de școlarizare pe programe de studii pentru anul universitar 2012-21013. În cazul creșterii capacității de școlarizare, și alte facultăți vor organiza un nou concurs de admitere în luna septembrie. Urmăriți cu atenție site-ul admitere.unibuc.ro și site-urile facultăților.

Tags: , , ,

Top