Un plan de carieră solid

Un plan de carieră solid

Pentru că trăim într-o eră a informației, dar și a mobilității profesionale pe piața tot mai globalizată a forței de muncă, Universitatea din București s-a pliat pe cerințele și nevoile studenților săi și le oferă acestora posibilitatea de a afla cu exactitate domeniile în care se pot angaja după finalizarea studiilor.

Gradul de inserție pe piața forței de muncă într-un interval de șase luni de la absolvirea uneia dintre facultățile Universității din București este cuprins între 65% și 85% din mulțimea de absolvenți. Aceștia sunt preferați în domeniile: administrație publică, învățământ, sistem bancar, justiție, avocatură, IMM-uri și ONG-uri.

Universitatea din Bucureşti oferă 29 de domenii de licenţă, cu circa 100 de specializări la cele 3 forme de învăţământ: ZI, FR, ID. Diploma pe care Universitatea din Bucureşti ţi-o acordă la finalul studiilor este acreditată de Ministerul Educaţiei şi te recomandă în faţa angajatorilor ca persoană bine pregătită în domeniul pe care l-ai absolvit. În plus, diplomele acordate de Universitatea din Bucureşti sunt recunoscute în toate ţările lumii.

Opţiunea de continuare a studiilor este enormă, Univeristatea din Bucureşti având peste 200 de masterate adaptate la nevoile sociale și educaționale ale publicului.

Univeristatea din Bucureşti are numeroşi absolvenţi de prestigiu, personalităţi de notorietate ale societăţii româneşti, modele demne de urmat.

Vă prezentăm cîteva dintre șansele oferite de fiecare facultate:

Facultatea de Administrație și Afaceri

Posibilități de încadrare:

 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 • Primării de sector;
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Ministere: Administraţiei Publice şi Internelor, Transporturilor, Finanţelor.

Facultatea de Administraţie şi Afaceri asigură pentru piaţa muncii specialişti care:

– dispun de competenţe profesionale de înaltă calificare în domeniul administraţiei publice, potrivit Statutului Funcţionarilor Publici;

– iniţiază afaceri stabile, prin capacitatea de a valorifica oportunităţile pieţei, de afaceri, prin libera iniţiativă şi spirit antreprenorial;

– sunt capabili să activeze cu seriozitate în condiţiile unor riscuri inevitabile prin decizii operative, fundamentate ştiinţific;

– gândesc într-o manieră ştiinţifică integratoare, sistemică, sunt receptivi la schimbare, dau dovadă de mare flexibilitate de adaptare profesională.

Absolvenţii vor deveni specialişti cu funcţii la diferite niveluri ale administaţiei publice, dar şi în alte structuri publice, sau pot deveni oameni de afaceri, contabili, întreprinzători privaţi, markeri.

Planul de învăţământ acordă o atenţie deosebită însuşirii limbilor străine de circulaţie internaţională şi informaticii pentru administraţia publică şi domeniul afacerilor.

Facultatea oferă burse sociale, de merit, de studiu, burse de studii în străinătate (Erasmus şi programe bilaterale).

Facultatea de Biologie

Posibilități de încadrare:

Direcția academică

 • Învățământ superior și cercetare
 • Laboratoare de cercetare fundamentală și aplicativă
 • Laboratoare de analiza medicală umană, veterinară și de controlul calității mediului
 • Laboratoare biotehnologice din industriile alimentară, a medicamentelor, a cosmeticelor
 • Laboratoare de control și testare a calității a produselor agroalimentare

Direcția administrativă

 • Administrația centrală (ministere)
 • Administrație locală (primării, consilii)
 • Unități descentralizate în teritoriu (direcții agricole, agenții de mediu, direcții silvice, direcții de gospodărire a apelor, oficii de cadastru, organizarea teritoriului, managementul rețelei ecologice naționale, implementarea proiectelor de reconstrucție ecologică; implementarea proiectelor de dezvoltare rurală, administrația parcuri ariilor protejate, grădini zoologice și botanice, staff-ul ariilor protejate și al diferiților agenți economici).

Direcția Business

 • Consultanță
 • Întreprinderi private
 • Firme de aparatura și reactivi de laborator

Direcția comunicare

 • Învățământ formal (gimnazial, liceal), informal
 • Comunicare, media, ONG-uri

Facultatea de Chimie

Posibilități de încadrare

 • Profesor și/sau cercetător în învăţământul preuniversitar şi universitar
 • Cercetător în institute de cercetare
 • Specialişti în laboratoare de analiză şi controlul calităţii (alimentaţie, sănătate publică, analiză clinică, control antidoping, agenţii de protecţia mediului etc.)
 • Chimişti şi biochimişti în industrii de profil (medicamente, cosmetice, detergenţi, materiale de construcţii etc.)
 • Chimiști în laboratoare pentru reciclarea deșeurilor și protejarea mediului înconjurător
 • Inspectori în laboratoare antidrog

Studenții și absolvenții facultății vor putea să lucreze și în cadrul centrelor de cercetare cu care colaborează facultatea.

Facultatea de Drept

Posibilități de încadrare:

 • Magistratură – judecători sau procurori
 • Avocatură
 • Notariat
 • Consilieri juridici
 • Consilieri pentru afaceri europene
 • Consilieri în cadrul serviciului de probațiune
 • Executori judecătorești
 • Practicieni în insolvență
 • Grefieri
 • Profesori și/sau cercetători în cadrul învățământului universitar.

Absolvenții Facultății de Drept vor putea lucra în domeniul juridic ca judecători, procurori, avocați, magistrați, criminaliști, grefieri, executori judecătorești etc., în domeniul economico-financiar, în relațiile internaționale, în domeniul administrativ, în domeniul diplomatic, în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, în învățămînt etc.

Structura activităţilor a fost adaptată la cele mai recente cerinţe de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice domeniului juridic, s-au perfecţionat planurile de învăţământ, programele analitice ale disciplinelor, metodele de instruire. Participanţii la formele de învăţământ organizate (licenţă, master, doctorat, studii postuniversitare de specialitate) sunt din ce în ce mai numeroşi, dar şi mai exigenţi faţă de conţinutul şi calitatea cursurilor.

Facultatea de Fizică

Procentul de absolvenți integrați pe piața muncii este de 100%. Cea mai mare parte activează în învățământ și în institutele de cercetare

Posibilități de încadrare:

 • Fizicieni și cercetători în cadrul unor institute de cercetare științifică
 • Profesori și/sau cercetători în cadrul învățământului preuniversitar și universitar
 • Specialiști în tehnologiile IT
 • Fizicieni în domeniul biotehnologiei și tehnologiei nucleare
 • Specialiști în domeniul comunicațiilor
 • Fizicieni în domeniul arheologiei
 • Specialiști din domeniul medical
 • Biofizicieni
 • Specialiști din domeniul protecției mediului înconjurător
 • Fizicieni în domeniul surselor de energii neconvenționale

Studenții Facultății pot lucra part-time în institutele de pe Platformă încă din primii ani de studii având salarii de aproximativ 300 euro. Studenții și absolvenții Facultății de Fizică din cadrul Universității din București se pot angaja și în cadrul unora dintre centrele de cercetare cu care colaborează facultatea.

Facultatea de Filosofie

Posibilități de încadrare:

 • Cercetare: filosof, logician, cercetător în domeniile filosofiei și logicii, manager
 • Învățământ și educație: profesor de filosofie și domeniile adiacente în cadrul învățământului preuniversitar și universitar, consilier educațional, formator, specialist dezvoltare personală, manager
 • Companii și instituții publice: expert, specialist, specialist în politici publice, manager, funcționar, ofițer de etică, specialist în audit etic și cultură organizațională, trainer, formator, expert în managementul cunoașterii, specialist în departamentele de analiză, cercetare și dezvoltare, specialist în relații publice, creativ
 • Organizații internaționale: expert în etica relațiilor internaționale, în relații internaționale, expert în dezvoltare internațională, înalt funcționar, specialist în departamentele de analiză, cercetare și dezvoltare, manager
 • Organizații non-guvernamentale: expert în activități de analiză, cercetare și dezvoltare, trainer, formator, manager
 • Edituri: editor, redactor, manager
 • Mass-media: analist politic, jurnalist de știință, jurnalist cultural, jurnalist, reporter, moderator, analist media;
 • Activități independente: consilier filosofic, formator, trainer, consilier dezvoltare personală

Studenții din cadrul Facultății de Filosofie pot să se angajeze și în cadrul centrelor de cercetare cu care colaborează facultatea.

Facultatea de Geografie

Posibilități de încadrare:

 • Școli, licee, instituții de învățământ superior
 • Institutul de Geografie
 • Ministere
 • Instituții sau firme private de cartografie, topografie și cadastru
 • Firme și agenții de turism
 • Complexe hoteliere
 • Firme de urbanism și peisagistică
 • Agenții de dezvoltare regională și planificare teritorială
 • Primării
 • Instituții specializate pe probleme de geopolitică și economie mondială
 • Administrația Națională de Meteorologie
 • Stații meteorologice
 • Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor
 • Stații hidrologice

Domeniul Știința mediului

 • Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
 • Agenții Naționale și Regionale de Protecția Mediului
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în domeniul protecției mediului
 • Firme de consultanță și audit de mediu
 • Administrații ale rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale, parcurilor naturale și ariilor protejate
 • Organizații non-guvernamentale

Ocupații: meteorolog, climatolog, hidrolog, pedolog, cartograf, cadru didactic în învățământul preuniversitar sau universitar, geograf, cercetător, analist în turism, analist teritorial, cercetător de dezvoltare comunitară, agent de voiaj, agent de turism, agent de turism touroperator, agent de transport turistic, ghid de turism, ghid obiective culturale, recepționer, ranger, custode pentru arii protejate, analist de mediu, evaluator și auditor de mediu, inspector protecția mediului, consilier în administrația publică etc.

Absolvenții Facultății de Geografie au posibilitatea de a se angaja și în cadrul centrelor de cercetare cu care colaborează facultatea.

Facultatea de Geologie și Geofizică

Rata de angajare pentru absolvenții facultății este foarte ridicată. În ultimii ani, peste 95% dintre absolvenți erau deja angajați sau înscriși la cursuri de master sau studii postuniversitare.

Posibilități de încadrare:

 • Ingineri geologi
 • Geofizicieni
 • Geologi
 • Cadre didactice și cercetători în învățământul universitar
 • Cercetători în cadrul institutelor de cercetare
 • Cercetători în geologie petrolieră
 • Cercetători în mineralogie, petrografie și geochimie
 • Cercetători în paleontologie
 • Specialiști în stații geoservice
 • Specialiști în gestiunea deșeurilor și a substanțelor chimice
 • Inspectori de mediu
 • Auditori de mediu
 • Experți hidrogeologi
 • Analiști în probleme de resurse și economie mondială
 • Specialiști în managementul hazardelor naturale
 • Specialiști în gestionarea și managementul resurselor minerale
 • Muzeografi
 • Experți gemologi
 • În marile companii petroliere
 • În cadrul societăților de prospecțiuni și explorări pentru hidrocarburi și pentru minereuri
 • În firmele de explorare și exploatare a gazelor naturale
 • Pe platformele de foraj marin
 • În institutele și firmele care se ocupă de protecția mediului, de lucrări geotehnice, hidrotehnice și de construcții

Facultatea de Istorie

Posibilități de încadrare:

 • Învățământ
 • Cercetare științifică – institute de cercetare
 • Arheologie
 • Arhive
 • Muzee
 • Biblioteci
 • Instituții ale administrației de stat
 • Administrație publică
 • Diplomație
 • Consultanță politică internațională
 • Specialiști în relații internaționale pentru instituțiile statului și pentru ONG-uri
 • Presă; edituri
 • Alte instituții culturale

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

Posibilităţi de încadrare:

 • Redactor
 • Reporter
 • Producător
 • Editor
 • Coordonator de progame radio-tv
 • Paginator
 • Corespondent
 • Copywriter
 • Art director
 • Media planner
 • Specialist în relaţii publice
 • Coordonator birou de presă
 • Redactor de carte
 • Traducător, corector
 • Animator proiecte culturale
 • Ilustrator
 • Responsabil de cont
 • Manager de trafic

Absolvenţii Facultăţii de Jurnalism şi ştiinţele Comunicării au posibilitatea de a lucra în spaţiul mediatic, intrînd în contact cu persoane publice deja cunoscute din media.

Facultatea de Litere

Posibilități de încadrare:

 • Profesori în cadrul învățămîntului preuniversitar și universitar;
 • Cercetători în domeniile filologice (lingvistică, istorie, teorie literară);
 • Editori, redactori în presa scrisă, la radio și în televiziune;
 • Manageri sau funcționari culturali în instituțiile publice sau private;
 • Traducători;
 • Agenți de relații publice și publicitate;
 • Euroconsilieri în departamentele guvernamentale de integrare;
 • Documentariști, bibliotecari și bibliografi;
 • Specialiști în mass-media.

Pentru mai multe informații despre oferta de studii a Facultății de Litere vă invităm să accesați site-ul instituției.

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Posibilități de încadrare:

 • Cercetători;
 • Profesori în învățămîntul preuniversitar și universitar;
 • Redactori în edituri și în presa scrisă;
 • Realizatori în domeniul audio-vizual;
 • Traducători și terminologi;
 • Interpreți de conferință;
 • Referenți de specialitate.

Cei care vor urma cursurile acestei facultăți vor avea ocazia de a-și găsi destul de repede un loc de muncă, încă din timpul facultății sau după absolvirea studiilor superioare de specialitate. Pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Facultatea de Matematică și Informatică

Posibilități de încadrare:

 • Profesori și cercetători în învățământul preuniversitar și universitar
 • Informaticieni
 • Ingineri de sistem
 • Specialiști în domeniul bancar
 • Asiguratori
 • Analiști financiari
 • Specialiști în domeniul managementului dezvoltării software
 • Cercetători
 • Statisticieni
 • Specialiști în domeniul marketing-ului și în cercetarea de piață
 • Programatori și web designeri

Despre posibilitățile pe care le aveți după absolvirea acestei facultăți vă puteți forma o părere vizitînd rubrica alumni de pe site-ul Facultății de Matematică și Informatică.

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Posibilități de încadrare:

 • Activitate didactică în învățământul preuniversitar și universitar
 • Activitate de cercetare în instituțiile de profil
 • Activitate de consiliere, orientare școlară și profesională
 • Expertiză în laboratoarele de criminalistică și evaluare juridică
 • Testare psihologică în transporturi
 • Consiliere și psihoterapie (personală, de familie, de grup etc.)
 • Asistență psihologică în instituțiile din domeniul sănătății și al asistenței sociale
 • Managementul resurselor umane în organizații
 • Consultanță psihologică în organizațiile guvernamentale, nonguvernamentale sau private
 • Advertising și publicitate
 • Cunoașterea și analiza fenomenelor sociale (politică, cultură, religie)
 • Asistență psihologică în sport
 • Expertiză psihologică în laboratoarele instituțiilor militare
 • Managementul și administrarea instituțiilor educaționale
 • Activități în organizațiile nonguvernamentale de profil
 • Marketing educațional
 • Programe de educație permanentă
 • Activități de consultanță și evaluare de programe
 • Expertiză în proiectarea și implementarea curriculum-ului
 • Asistență psihopedagogică și socială
 • Terapie logopedică
 • Recuperarea diferitelor tipuri de handicap

Facultatea de Științe Politice

Posibilități de încadrare:

 • Instituțiile europene
 • Diplomația și organizațiile internaționale
 • Instituții ale statului la nivel central și local
 • Presă
 • Partide politice
 • mediul privat, precum și cercetarea științifică

Studiul științei politice este construit astfel încât să îi ajute pe studenți să își dezvolte cunoștințele, capacitatea analitică și abordările critice referitoare la natura politicului, a chestiunilor politice și a sistemelor politice. Scopul este de a pregăti studenții în vederea angajării active în viața politică ca specialiști într-un spectru larg de cariere posibile. Pentru detalii puteți accesa adresa site-ului Facultății de Științe Politice.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Posibilități de încadrare:

Specializarea Sociologie

 • Institute pentru sondarea opiniei publice
 • Departamente de resurse umane
 • Consiliere politică
 • Administrație publică și politici publice
 • Organizații nonguvernamentale
 • Învățământ preuniversitar și universitar; Agenții și programe europene de dezvoltare; Relații publice
 • Marketing
 • Urbanism și demografie
 • Cercetare științifică academică
 • Mass-media și publicitate
 • Servicii de informații.

Specializarea asistență socială

 • Administrație publică (Direcții de Asistență Socială și Servicii specializate, Școli, Spitale, Penitenciare, Ministere etc.)
 • Protecția familiei și copilului
 • Asistența grupurilor în risc
 • Activități de tip consiliere și protecție a victimelor
 • Asistență și consiliere școlară
 • Consiliere psiho-socială
 • Instituții centrate pe management de proiecte
 • Instituții de stat cu departamente de politici sociale
 • Organizații cu programe de dezvoltare comunitară
 • Organizații neguvernamentale cu profil social
 • Politici sociale, Probațiune, Programe sociale și socio-medicale
 • Supervizare în asistență socială

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Posibilități de încadrare:

 • Ca preoți, reprezentanți ai bisericii ortodoxe, specialiști în domenii precum: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Socială, Artă Sacră
 • Cei mai buni absolvenți pot ocupa prin concurs posturi de preparator sau asistent în învățămîntul superior
 • Absolvenții specializării Teologie Ortodoxă Pastorală pot fi hirotoniți ca preoți pentru parohii sau pentru capele (în spitale, azile, unități militare, penitenciare) sau se pot axa pe cercetare
 • Absolvenții specializării de Teologie Ortodoxă Didactică se pot titulariza ca profesori de religie în învățământul preuniversitar
 • Absolvenții specializării Teologie Socială pot profesa ca asistenți sociali pe lângă parohii, protopopiate și centre eparhiale, azile, fundații, centre de ocrotire a minorilor etc., aflate sub patronajul Bisericii și al unor diverse asociații
 • Absolvenții specializării Teologie Artă Sacră pot deveni pictori bisericești, restauratori de biserici sau de pictură bisericească
 • Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina Facultății de Teologie Ortodoxă de pe site-ul Universității din București

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina Facultății de Teologie Ortodoxă de pe site-ul Universității din București.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială

Posibilități de încadrare:

 • Specialiști în domeniul Teologiei Romano-Catolice Sociale
 • Lucrători în sistemul social al Bisericilor, aistenți de cercetare, cercetători
 • În învățămînt
 • Direcții generale de asistență socială
 • Organizații nonguvernamentale (angajat sau coordonator de proiect)
 • Asistenți sociali în instituții medicale
 • Asistenți sociali în parohii
 • Responsabili resurse umane în cadrul firmelor private
 • Responsabil relații cu publicul
 • Publicitate
 • Redactori pe probleme sociale la ziare, posturi radio sau televiziune
 • Cercetător în domeniul științelor sociale
 • Firme de consiliere și plasare a forței de muncă

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina Facultății de Teologie Romano-Catolică și Asistență Socială de pe site-ul Universității din București.

Facultatea de Teologie Baptistă

Posibilități de încadrare:

 • Ca preoți, reprezentanți ai bisericii baptiste, specialiști în domeniul Teologiei Baptiste.
 • Consilieri în probleme sociale.
 • Organizații nonguvernamentale.

Pentru mai multe detalii puteți accesa pagina Facultății de Teologie Baptistă de pe site-ul Universității din București.

Tags: ,

Top