Taxele de înscriere pentru admiterea la facultăţile din cadrul UB

Află aici care este taxa de înscriere la facultatea la care vrei să dai.

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti.
Scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se acordă de preşedintele Comisiei de admitere pe facultate numai în baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.

Tags: , , ,

Top