Taxele de înscriere pentru admiterea la facultate

Află aici care este taxa de înscriere la facultatea la care vrei sa dai.

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate si copii personalului încadrat în Universitatea din Bucuresti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti.
Scutirea de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se acordă de preşedintele Comisiei de admitere pe facultate numai în baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enunţate mai sus.

Tags: , , ,

Top