Taxa de şcolarizare

În anul universitar 2010-2011, taxa de şcolarizare pentru studii de licenţă la toate facultăţile Universităţii din Bucureşti este de 3100 lei.

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţii admişi pe locurile cu taxă (ZI, ID, IFR), de regulă, în două tranşe, în primele 30 de zile ale fiecărui semestru.

Tags: , , ,

Top