Săptămâna Masteratelor la Facultatea de Litere

Facultatea de Litere a Universității din București organizează în perioada 18-22 martie 2013 Săptămâna Masteratelor, sub sloganul Magister. Litere Magister!

Evenimentul se adresează nediferenţiat absolvenţilor de licenţă care doresc să urmeze unul dintre cele 12 masterate acreditate ale Facultății de Litere, în acelaşi timp făcând posibil dialogul dintre candidați și reprezentanții fiecărui program de studiu. Unice ca ofertă în România, masteratele sunt construite în domeniile fundamentale de studiu pentru facultate: filologie (Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române, Studii literare românești, Teoria literaturii și literatură comparată, Teoria și practica editării şi Didactici ale disciplinelor filologice), studii culturale (Cultură și politică în context european și internațional, Etnologie, antropologie culturală și folclor și Cultură și civilizație ebraică), ştiinţe ale comunicării (Consultanță și expertiză în publicitate, Modele de comunicare și relații publice, Gestionarea informației în societatea contemporană), asistenţă managerială şi secretariat (Managementul informației și al documentelor).

Programul Săptămânii Masteratelor

Facultatea de Litere își așteaptă vizitatorii în perioada 18-22 martie 2013 la sediul său central din strada BucureştiEdgar Quinet, nr. 5-7 (Piaţa Universităţii), sector 1, cărora le propune o serie de întâlniri dinamice – dezbateri, ateliere, mese rotunde, sesiuni științifice, precum și o seară de film comentat.

Prima zi, luni, 18 martie, reprezentanţi ai masteratului Managementul informației și documentării vor organiza o dezbatere în colaborare cu Societatea Academică de Management din România – SAMRO, cu titlul Perspective de carieră în management și asistență managerială. Lingviștii se vor prezenta şi ei celor interesați în cadrul unei mese rotunde cu tema: Ce își propune masteratul de Studii avansate în lingvistică?

Marți, 19 martie, studenții sunt așteptați la un atelier cu subiectul de lucru Terenuri etnologice actuale, realizat pentru programul de studii Etnologie, antropologie culturală și folclor. Ziua va continua cu o masă rotundă dedicată masteratului Modele de comunicare și relații publice şi direcţiilor sale internaţionale de studiu, precum și cu prezentări ale asociațiilor studențești TEAM WORK și PRIME.

Miercuri, 20 martie, programul de studii Gestionarea informației în societatea contemporană va fi prezentat în cadrul unei sesiuni de comunicări studențești, precum și al unei mese rotunde, la care vor participa masteranzii din anii I și II. Acestuia îi urmează Teoria și practica editării, cu o sesiune de informare pentru studenți. Ziua se încheie cu un atelier cultural – seară de film comentat – pregătit de masteratul de Cultură și civilizație ebraică.

Joi, 21 martie, coordonatorul programului Cultură și politică în context european și internațional propune un dialog, un schimb de impresii și experiențe între studenți și masteranzi. Didactici ale disciplinelor filologice se prezintă printr-un atelier și o dezbatere între actualii cursanţi, profesorii lor și alumnii invitaţi cu această ocazie specială.

Vineri, 22 martie, pentru masteratul Consultanță și Expertiză în Publicitate, Ștefan Barutcieff, director de creație al Agenției de design Pilotfish, München, îi invită pe studenţi şi pe absolvenţii interesaţi la un Atelier de creație și creativitate la începutul mileniului 3. În aceeași zi, programele Studii Literare Românești și Teoria Literaturii și Literatură Comparată organizează colocviul studenţesc având tema: Perspective recente în studiul literaturii, într-o abordare interdisciplinară a domeniului filologic şi a altor sfere de interes academic apărute în ultimii 20 de ani.

Săptămâna Masteratelor este primul eveniment de acest tip organizat în cadrul Facultății de Litere, oferindu-se astfel studenților ocazia de a cunoaște oferta educațională 2013-2015, precum și activitatea de cercetare a masteranzilor din cadrul programelor prezentate. Evenimentul dorește să întărească relațiile din interiorul comunității oamenilor de Litere şi asigură totodată posibilitatea fie a continuării studiilor de licenţă, fie a specializării într-un domeniu nou.

Tags: , , ,

Top