Restituirea taxelor de confirmare loc şi de studii pentru toate facultăţile Universităţii din Bucureşti se va face începând cu data de 03 septembrie 2018.

Pentru aceasta, trebuie depuse la Serviciul Financiar următoarele documente: chitanţa în original şi cererea semnată de către decanul facultăţii.

Programarea pentru restituirea sumei se va face în funcţie de numărul cererilor depuse.