Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din mediu”

În perioada 4-11 septembrie 2017 vor avea loc înscrierile la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Evaluarea și monitorizarea substanțelor chimice din mediu”, organizat de către Universitatea din București în cadrul Facultății de Biologie, Departamentul de Ecologie Sistemică și Sustenabilitate.  

Înscrierile se fac la Secretariatul Facultăţii de Biologie (Splaiul Independenței nr 91-95, București), între orele 9:00- 14:00, iar în weekend între orele 9:00- 12:00.

Programul vizează dezvoltarea competențelor profesionale de elaborare de rapoarte sau concluzii ca modalitate de finalizare a investigațiilor specifice, conform reglementărilor în vigoare în domeniul protecției mediului, precum și utilizarea adecvată a instrumentelor din domenii conexe pentru validarea unui fenomen, proces sau concept specific ecologiei și protecției mediului.

Programul postuniversitar este organizat în conformitate cu Legea Educației Naționale, Cap IV, Secțiunea a II-a, Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. Certificatul de abilitare a competenţelor profesionale, ȋnsoţit de Supliment descriptiv asigură un număr de 19 credite.

Forma de învățământ este cu frecvență și totalizează un număr de 185 ore didactice (cursuri și activități practice), durata cursurilor fiind de 6 luni.  Certificatul de absolvire se acordă celor care parcurg perioada de instruire și răspund ulterior tuturor cerințelor de evaluare.

Detalii se pot consulta pe pagina proiectului în cadrul căruia a fost dezvoltat și acreditat programul și pe pagina Facultății de Biologie.

Cursurile se organizează în regim de taxă, iar taxa de școlarizare pentru anul universitar 2017 – 2018 este de 2500 RON.

Taxa de înscriere este de 200 RON

 Dosarul de înscriere va conţine:

  • fișă de înscriere
  • copie legalizată a diplomei de bacalaureat
  • copie legalizată a diplomei de licenţă însoţită de supliment/ foaie matricolă
  • copie legalizată a certificatului de naştere
  • copie legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul)
  • copie a actului de identitate
  • adeverinţă medicală
  • chitanța de plată a taxei de înscriere (se achită la sediul Facultății de Biologie)
  • dosar plic

Cei interesati sunt rugați să completeze fișa de intenție disponibilă aici  și să o transmită la adresa de e-mail proexpert@unibuc.ro, până la data de 1 septembrie 2017.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Secretariatul Facultații de Biologie, telefon +40 21-318.15.66

Top