Anul academic 2021-2022 va aduce o serie de elemente de noutate în privința programelor de master ale Facultății de Drept a Universității din București, accentuând deschiderea spre programele de studii internaționale sau cu componentă internațională:

Începând cu anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept a Universității din București va organiza* programul de master internaționalizat de Drept economic european, în limba germană. Programul se desfășoară în cooperare cu Facultatea de Drept a Universității din Würzburg, Germania și va reuni cadre didactice prestigioase ale universității partenere, ale Facultății de Drept a Universității din București, dar și ale altor universități de marcă din România, propunându-și să ofere studenților-masteranzi atât o perspectivă de ansamblu asupra construcției europene, cât și o abordare aprofundată a componentei economice a Dreptului Uniunii Europene, prin intermediul unor discipline precum: Tradiția constituțională europeană. Istoria dreptului privat european; Dreptul economic intern și extern al Uniunii Europene; Drept internațional privat și drept procesual civil al Uniunii Europene; Drept public european. Elemente de drept procesual administrativ. Cursurile și seminarele se vor desfășura în sistem modular, iar în anul universitar 2021-2022 programul se va desfășura în sistem on-line.

*sub rezerva publicării în timp util, în Monitorul Oficial al României, a hotărârii privind integrarea acestui program de master în domeniu, conform reglementărilor în vigoare. Masterul a fost aprobat de ARACIS.

În cursul lunii mai 2021, Facultatea de Drept a Universității din București a încheiat un acord de cooperare cu Universitatea din Dayton, Ohio – S.U.A. ce oferă o serie de oportunități pentru un parcurs academic internațional în domeniul master studenților masteranzi și absolvenților programelor de master ai Facultății de Drept a Universității din București. Aceștia se vor putea înscrie la programul de master al Universității din Dayton, Ohio – S.U.A., American and Transnational Law și vor beneficia de o ofertă de bursă garantată, într-un cuantum semnificativ. Programul se desfășoară exclusiv online – format asincron, având o durată de trei semestre și se centrează pe studierea unor instituții fundamentale ale dreptului S.U.A., precum Introducere în drept și instituții juridice ale Statelor Unite; Drept constituțional; Procedură civilă; Răspundere profesională; Analiză juridică, raționament, cercetare, scriere și comunicare. Finalizarea cu succes a programului permite absolvenților să devină eligibili pentru a se înscrie la examenele de admitere în Barourile California, Washington, respectiv Washington D.C., cu respectarea reglementărilor specifice.

Acordul de cooperare deschide posibilitatea ca studenții masteranzi să poată beneficia și de alte oportunități, precum:

  • Law in the Americas Fellow – o bursă acordată prin concurs, ce acoperă integral costul programului de master American and Transnational Law
  • Posibilități viitoare de a desfășura programul de master – integral sau parțial – în campusul Facultății de Drept a Universității din Dayton
  • Participarea la programul Leadership Honors – oferirea de burse pentru înscrierea la alte programe academice ale Universității din Dayton
  • Organizarea unor activități extra-curriculare: webinare, prelegeri, conferințe, workshop-uri pentru perfecționarea abilităților în domeniul juridic.

Și în anul universitar 2021-2022 vor fi organizate programele de master tradiționale ale Facultății de Drept a Universității din București: Dreptul afacerilor; Carieră judiciară; Drept privat; Dreptul muncii, relații de muncă și industriale; Drept internațional public; Dreptul Uniunii Europene; Științe Penale; Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat; Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului; Drept fiscal, cărora li se adaugă cele două programe în limbi străine, Arbitrajul internațional (în limba engleză) și programul de master Dreptul și guvernanța afacerilor europene și internaționale (în limba franceză) recent restructurat într-o formulă modernă și flexibilă, cuprinzând un trunchi comun de discipline și două linii de studii de specializare (drept public, respectiv drept privat), fiind organizat în continuare împreună cu Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne – care emite și diploma de master alături de Universitatea din București – și consorțiul de universități franceze ce stau la baza funcționării Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene. Un alt element de noutate din viitorul an universitar este și dezvoltarea, în colaborare cu Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, a unui program de Master I de Drept european francofon, autonom și alternativ față de ruta deja existentă. Astfel, posibilitatea obținerii unei diplome de Master I în Drept european se dezvoltă prin furnizarea a două căi alternative: fie alăturat diplomei de licență a Facultății de Drept a Universității din București, urmare a parcurgerii programului în dublă diplomă, fie distinct, prin parcurgerea unui program exclusiv francofon autonom.

Și în acest an, British Law Center, instituție afiliată Universității din Cambridge, în cooperare cu Facultatea de Drept a Universității din București anunță deschiderea înscrierilor pentru programul Diploma in English Law & Practical Legal Skills, 2021-2022. Durata programului de studii este de 1 an, cursanții având posibilitatea să studieze instituții de bază ale dreptului englez (inclusiv drept contractual, răspunderea delictuală și instituția trust) și să își construiască un portofoliu de abilități practice în domeniul juridic (incluzând gestionarea cazurilor, scriere juridică, redactarea de contracte, arta pledoariei și altele), în cadrul unei serii de 8 prelegeri care se vor desfășura, în funcție de situația epidemiologică, fie în prezență, la Facultatea de Drept a Universității din București, fie în sistem on-line. Materialele pentru cursuri sunt pregătite de experți în respectivele domenii, inclusiv de personalul didactic al Universității Cambridge, dar și din cadrul altor universități de prestigiu din Marea Britanie. Toate cursurile se desfășoară în limba engleză, într-o prin metode moderne și interactive.

Pentru mai multe informații cu privire la aceste oportunități, puteți consulta pagina web a Facultății de Drept a Universității din București sau ne puteți contacta prin e-mail, la adresa: informatii.drept@drept.unibuc.ro.

Secţiune accesibilizată pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere