Program de master internațional franco-român „Politica în Europa. State, frontiere și societăți”

Programul de master „Politica în Europa. State, frontiere şi societăţi” este organizat de  Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB) şi l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, şi propune o formare de excelenţă în domeniul ştiinţelor politice (2 ani, 120 ECTS). Cursurile sunt integral predate în limba franceză.

Studenţii vor fi înscrişi în cele două instituţii de învăţământ şi vor dispune de o dublă coordonare a lucrării de dizertaţie pe durata celor patru semestre de studii, realizată de către un cadru didactic al FSPUB şi de un cadru didactic al EHESS. Trei cursuri pe semestru vor fi predate în regim modular de profesorii de la EHESS. Absolvenţii programului de master vor primi două diplome de master: una acordată de Universitatea din Bucureşti şi una acordată de EHESS, Paris.

Studenții vor beneficia de:

  • 4 burse de mobilitate la EHESS Paris (bourses du gouvernement français, BGF) oferite de Ambasada Franței în România
  • Un curs intensiv de perfecţionare lingvistică (limba franceză) pe parcursul primelor două semestre, pentru care studenţii vor primi un certificat lingvistic suplimentar.

Programul face parte din activitățile desfășurate în cadrul Villa Noel-Centrul Regional Francofon de Studii Avansate în Științe Sociale (CeReFREA). Centrul a fost constituit în cadrul Universității din București în anul 2012, grație Premiului cultural Louis D. al Academiei Franceze, şi are drept scop dezvoltarea şi susţinerea francofoniei în Europa Centrală şi Orientală.

Admitere 2014-2015:

Selecția studenților se va face printr-o comisie de selecţie mixtă EHESS-FSPUB, la sediul FSPUB din Str. Sfântul Ştefan, nr. 24, sector 2, București, în iulie și septembrie 2014. Dosarul de candidatură trebuie trimis și în formă electronică la adresa masterEHESS-FSPUB@fspub.unibuc.ro. Studenții admiși la FSPUB vor fi înscriși la EHESS în cursul lunii octombrie 2014.

Mai multe detalii despre înscriere și calendarul admiterii se găsesc pe platforma FSPUB și pe pagina oficială a programului de master.

Detalii contact:

Silvia Marton silvia.marton@fspub.unibuc.ro

Alexandra Iancu (Ionașcu) alexandra.ionascu@fspub.unibuc.ro

Damiana Oțoiu damiana.otoiu@fspub.unibuc.ro

Florin Turcanu fturcanu@gmail.com ; masterEHESS-FSPUB@fspub.unibuc.ro

Top