Procedura de confirmare a locului

Pentru a-şi confirma locul, candidaţii declaraţi admişi la bugetul de stat sunt obligați să depună diploma de bacalaureat în ORIGINAL, la secretariatul facultății, în intervalul specificat pe site-ul fiecărei facultăţi.

Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat în programul anunțat de facultăţi  pentru confirmarea locurilor subvenționate, își vor pierde locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la specializarea respectivă.

Confirmarea locului pentru cadidații admiși la taxă se va face prin achitarea unei sume iniţiale. Plata se face fie la Casieria Universităţii (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol), fie prin ordin bancar. Pentru mai multe detalii, consultaţi site-ul facultăţii la care aţi fost admis.

Suma depusă pentru confirmarea locurilor reprezintă parte din taxa anuală de studiu.

În cazul în care, în urma reclasificării, candidatul admis la taxă urcă pe locurile de la buget, taxa achitată în vederea confirmării locului i se restituie.

Candidaților admiși care achită o parte din taxa de studiu și care ulterior doresc să se retragă, nu li se mai restituie suma depusă.

Candidații admiși la taxă care nu vor respecta programul anunțat pentru confirmarea locurilor de la taxă, își vor pierde locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la specializarea respectivă.

Tags: , , , ,

Top