Probele la examenele scrise


FACULTATEAEXAMEN/PROBĂ SCRISĂ din:
DREPT
*Drept – ZI, Drept – ID

1. Limba română
2. Economie
JURNALISM ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Limba română, creativitate şi expresivitate
LITERE
*Comunicare și relații publice-ZI

1. Limba română
2. O Limbă străină
LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE
*engleză, franceză, germană, spaniolă, arabă, chineză, japoneză, traducere și interpretare

Pentru specializările A la care forma de admitere specificată este examenul scris, proba va consta dintr-un examen de 4 ore la două discipline, alese din lista de mai jos:
Engleză / Franceză / Germană / Spaniolă / Italiană / Latină / Română / Arabă / Chineză / Japoneză / Rusă.
v La secţiile de Traducere şi Interpretare este obligatorie combinaţia între o disciplină dintre Engleză / Franceză / Germană / Italiană / Spaniolă / Rusă şi disciplina Română;
v Disciplinele Arabă / Chineză / Japoneză / Turcă vor fi alese numai de candidaţii care doresc să urmeze aceste specializări A;

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
*Psihologie - ZI

Proba scrisă din tematică

Tags: ,

Top