Prelungirea perioadei de înscriere la masteratul de Studii religioase – Texte și tradiții

Perioada de înscriere pentru masteratul Studii religioase – Texte și tradiții din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine se prelungește până luni, 16 septembrie 2013.

 

Programul interdisciplinar de Studii Religioase – Texte şi Tradiţii este primul program de masterat din ţară care propune studierea științifică, neconfesională și în afara oricărei dispute polemice a fenomenului religios.

Programul are în vedere atât studiul religiilor monoteiste (iudaism, creştinism, islam), cât şi studiul religiilor orientale, dintr-o perspectivă care îmbină abordări venind dinspre istoria religiilor, istoria ideilor, filosofia religiei, filosofia ştiinţei, religie comparată, ştiinţe politice, filologie, hermeneutică etc.

În acelaşi timp, programul rediscută relaţia dintre ştiinţă şi religie, respectiv dintre studiile religioase şi educaţie, din perspectiva reevaluării cunoaşterii în raport cu formarea omului ca miză a disciplinelor umaniste.

Masteratul se adresează, în egală măsură, studenţilor care au absolvit programe de licenţă în domeniul disciplinelor umaniste şi celor care au absolvit programe de studiu în domeniul ştiinţelor exacte, încurajând abordările interdisciplinare şi constituind o punte către şcoala doctorală.

 

Pagină web:  http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/stud-reli/

Vizitaţi şi:    www.studii-religioase.ro

Facebook:    Masterat Interdisciplinar. Studii Religioase – Texte şi Tradiţii

 

*NOU!            AXIS. Revistă de Studii Religioase

Call for papers (numărul 2/ 2013; termen-limită: septembrie a.c.)


Instituţii partenere:

 

  • Universitatea din Leiden Institutul de Studii Religioase, Leiden

http://www.hum.leiden.edu/religion/

  • Colegiul Noua Europă Institut de Studii Avansate, Bucureşti

http://www.nec.ro/

 

Cursuri :

 

Cursuri obligatorii

Filozofia religiei, Religie comparată, Magie şi religie, Tehnici mistice, Ştiinţă şi spiritualitate, Istoria ideilor religioase, Tradiţii textuale, Religie şi politică, Iudaism, Creştinism, Islam, Religii orientale

Cursuri opţionale (în funcţie de oferta anuală a FLLS)

Greacă/ Latină/ Ebraică/ Arabă/ Sanscrită/ Chineză/ Japoneză/ Coreeană/ Turcă/ Persană 

Limbi de predare:  română şi engleză

Profesori: Prof. dr. Francisca Băltăceanu, Prof. dr. Andrei Pleşu, Prof. dr. Florin Ţurcanu, Prof. dr. Mihaela Voicu, Conf. dr. Madeea Axinciuc, Conf. dr. Monica Broşteanu, Dr. Rodica Pop (CS II), Lect. dr. Ana Bărbulescu, Dr. Ştefan Colceriu (CS III), Lect. dr. Szilárd Szilágyi, Lect. dr. Laura Sitaru, Lect. dr. Diana Yüksel, Asist. dr. Diana Mite, Dr. Lucian Dîncă, Dr. Monica Neaţu

Profesori invitaţi de la următoarele Universităţi: Universitatea Ebraică din Ierusalim (Israel), Universitatea Leiden (Olanda), Universitatea McGill din Montreal (Canada)

 

ADMITERE 2013:    concurs de dosare şi interviu (bibliografie şi prezentare proiect)

Sesiunea septembrie 2013

*Prelungire înscrieri: până luni, 16 septembrie 2013

Număr de locuri:  12 buget + 13 taxă

Înscrieri:     3 – 16 septembrie 2013

(la Secretariatul FLLS, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, et. II,  sector 1; tel.: 021-311 68 37)

Interviu:      marţi, 17 septembrie 2013, ora 9.00

(sediul FLLS din str. Pitar Moş, nr. 7-13, etajul II, sala 23)

Afişarea rezultatelor:   21 septembrie 2013 (dată limită)

 

Bibliografie

La alegere, trei dintre următoarele titluri:

  • Culianu, Ioan Petru, Călătorii în lumea de dincolo, Editura Nemira, Bucureşti, 1994;
  • Eliade, Mircea,  Sacrul şi profanul, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005;
  • Idel, Moshe, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stîlpi, linii, scări, Editura Polirom, Iași, 2008;
  • Otto, Rudolf, Sacrul, Editura, Bucureşti, Editura Dacia, Cluj, 1992;
  • Pleşu, Andrei, Despre îngeri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003.

În cadrul interviului, candidatul va răspunde întrebărilor adresate pe marginea bibliografiei de concurs şi va prezenta, oral, un proiect de cercetare pornind de la interesele proprii de studiu şi lectură în domeniul Studiilor Religioase. În funcţie de proiectul de cercetare propus, fiecare dintre candidaţi va fi rugat să indice şi bibliografia minimală de la care a pornit în configurarea proiectului. Pentru susţinerea proiectului de cercetare pot fi aduse şi prezentate materiale ajutătoare.

Dosar de înscriere

– fişă-tip de înscriere

– diplomă de bacalaureat în original sau în copie legalizată

– diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă

– certificat de naştere în copie legalizată

– certificat de căsătorie (sau alte certificate care atestă schimbarea numelui) în copie legalizată

– adeverinţă medicală în original (eliberată cu cel mult trei luni înainte de înscriere) din care să rezulte că sunteţi apt/ă pentru Facultate

– 3 fotografii tip paşaport sau buletin

– B.I. sau C.I. în copie simplă

– chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa, în valoare de 150 RON, se achită la Casieria Rectoratului, Facultatea de Drept, Bdul. Mihail Kogălniceanu)

– un dosar plic

Top