Oportunități

Oportunități

Descoperi viața unui student cosmopolit

Una dintre preocupările căreia Universitatea îi acordă o deosebită atenţie este cooperarea academică internaţională. În cadrul acestor colaborări au loc schimburi de studenţi, profesori, cercetători, pe baza celor peste 200 de acorduri de cooperare bilaterală interuniversitară şi interdepartamentală.

Activitatea internaţională face ca Universitatea din Bucureşti să fie din ce în ce mai bine cunoscută în Europa şi în lume. Numărul studenţilor străini care vin să înveţe la noi se apropie de 900 pe an.

Prin intermediul Programului ERASMUS gestionat în Universitatea din Bucureşti de Biroul Erasmus+, pleacă la universităţii din străinătate, în medie, 300 de studenţi anual. UB are cel mai mare număr de acorduri de cooperare ERASMUS cu universităţi din Franţa, Spania, Italia, Germania.

Poţi studia specializări unice în ţară

Numai la Universitatea din București poți studia domenii pe care nu le regăseşti în alte universități din țară: geofizică, la Facultatea de Geologie și Geofizică, neogreacă, turcă, catalană, rromani, slovenă, croată, bulgară, suedeză, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

Vei putea studia în centre de cercetare

Activitatea didactică în UB se desfășoară în 19 sedii distincte în care există 286 de laboratoare pentru studii de licență, 187 laboratoare destinate cercetării și activității masteranzilor, iar procesul de învățămînt se desfășoară în amfiteatre cu 7900 locuri, 1941 de locuri în săli de curs și 4409 locuri în săli de seminar.

Pentru activitatea de instruire practică UB dispune de stațiuni de cercetare la Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Măcin și Sf.Gheorghe (pentru Geografie), Brăila și Sinaia (pentru Biologie), precum și de Parcul dinozaurilor din Țara Hațegului destinat studenților de la Geologie și Geografie dar nu numai.

În plus, activitatea didactică a Facultății de Geografie se desfășoară și în cadrul filialelor din Călimănești, Măcin, Drobeta Turnu-Severin, iar Pedagogia învățămîntului primar și preșcolar, din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației se desfășoară și la Focșani și Buzău

Pe parcursul semestrelor se organizează, în cadrul orelor de activitate didactică, lucrări de laborator, analize de caz, dezbateri tematice, teste etc.; participarea la acestea şi rezultatele obţinute vor fi luate în considerare la evaluările finale cu o anumită pondere, în funcţie de specificul disciplinei, pondere care va fi prevăzută în programa analitică respectivă.

Vei participa la stagii de practică

Verificarea competenţelor dobândite de student în activitatea practică se face, de regulă, printr-o modalitate de evaluare la locul de desfăşurare a acesteia, de către o comisie formată din conducătorul – cadru didactic – şi îndrumătorul de practică din partea unităţii unde s-a desfăşurat practica.

Totodată Universitatea din București pune la dispoziția studenților interesați o bogată ofertă de stagii de practică și internship-uri. Studenții se pot informa despre aceste stagii de pe site-ul infoUB dar și de pe site-ul CIOCP.

Poţi să te implici în viața studențească

Dacă vrei să te implici ca voluntar în proiectele asociațiilor studențești din cadrul Universității din București. Vei avea numai de câștigat:

– Vei aparține unei rețele de prieteni care împărtășesc aceleași idealuri și obiective;
– Te vei implica în diverse proiecte: workshop-uri, școli de vară și de iarnă, traininguri;
– Oportunitatea de a coordona proiecte mari (Balul Bobocilor, Târgul Educației, Admitere Online, Ceremonie de Absolvire);
– Șansa de a participa la acte de caritate;
– Îmbunătățirea competențelor interpersonale și civice;
– Poți fi ales ca reprezentant al studenţilor, în Consiliul facultăţii şi în Senatul Universităţii;

Descoperi viaţa socială din capitală

Activităţile de practică, stagii, voluntariat îţi permit să descoperi instituţii, ONG-uri şi să-ţi formezi o reţea de suport pentru viitoarea carieră în mediul pe care îl doreşti – în inima capitalei.

Îți poți construi o carieră având o diplomă acreditată de Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului

Gradul de inserție pe piața forței de muncă într-un interval de șase luni de la absolvirea uneia dintre facultățile Universității din București este cuprins între 65% și 85% din mulțimea de absolvenți. Aceștia sunt preferați în domeniile: administrație publică, învățământ, sistem bancar, justiție, avocatură, IMM-uri și ONG-uri.

Universitatea din Bucureşti oferă 29 de domenii de licenţă, cu circa 100 de specializări la cele 3 forme de învăţământ: ZI, FR, ID. Diploma pe care Universitatea din Bucureşti ţi-o acordă la finalul studiilor este acreditată de Ministerul Educaţiei şi te recomandă în faţa angajatorilor ca persoană bine pregătită în domeniul pe care l-ai absolvit.

Opţiunea de continuare a studiilor este enormă, Univeristatea din Bucureşti având peste 200 de masterate adaptate la nevoile sociale și educaționale ale publicului.

Univeristatea din Bucureşti are numeroşi absolvenţi de prestigiu, personalităţi de notorietate ale societăţii româneşti, modele demne de urmat.

Tags: , , ,

Top