Numărul de locuri disponibile, septembrie 2012

Facultatea de Administraţie şi Afaceri: Marketing (100 de locuri cu taxă); Administraţie publică (70 de locuri cu taxă).

Facultatea de Chimie: Chimie (24 de locuri buget); Biochimie tehnologică (9 locuri la buget); Chimia mediului (13 locuri la buget).

Facultatea de Drept: Drept – ID (27 de locuri cu taxă).

Facultatea de Fizică: Fizică (24 de locuri la buget; 7 locuri cu taxă); Fizică în limba engleză (18 de locuri la buget; 20 de locuri cu taxă); Fizică medicală (16 de locuri la buget; 15 locuri cu taxă); Biofizică (21 de locuri la buget; 5 locuri cu taxă); Fizică informatică (24 de locuri la buget; 18 de locuri cu taxă); Fizică tehnologică (31 de locuri la buget; 30 de locuri cu taxă).

Facultatea de Filosofie: Filosofie (17 locuri la buget; 39 locuri cu taxă).

Facultatea de Geografie:

–          Bucureşti: Geografia turismului ID (31 de locuri cu taxă); Geografie ID (36 cu taxă); Geografia mediului ID (25 de locuri cu taxă);

–          Sighişoara: Geografia turismului (10 locuri la buget; 20 de locuri cu taxă);

–          Călimăneşti: Geografia turismului (3 locuri la buget; 15 locuri cu taxă);

–          Drobeta Turnu Severin: Geografia Turismului (20 de locuri cu taxă); Planificare teritorială (3 locuri la buget; 20 de locuri cu taxă).

Facultatea de Geologie şi Geofizică: Inginerie Geologică (14 locuri la buget; 15 locuri cu taxă); Geologie (10 locuri la buget, plus 2 locuri alocate pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi ai unui liceu din România; 20 de locuri cu taxă).

Facultatea de Istorie: Istorie (65 de locuri cu taxă); Relaţii internaţionale şi studii europene (25 de locuri cu taxă); Istoria artei (17 locuri cu taxă); Istorie – ID (26 de locuri cu taxă).

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării: Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării ID (40 de locuri cu taxă).

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: Filologie (62 de locuri cu taxă din care Franceză-6 , Germană-5, Italiană-7, Portugheză-8, Filologie Clasică-4, Maghiară-9, Rromani-2, Bulgară-8, Sârbă-5, Ucraineană-8), Limbi Moderne Aplicate (21 de locuri cu taxă).

Facultatea de Litere: Limba şi Literatura română-Limba şi Literatura modernă (8 locuri la buget pentru cetăţenii din Republica Moldova; 111 locuri cu taxă); Comunicare şi Relaţii Publice (42 de locuri cu taxă pentru candidaţii care au susţinut examenul scris în iulie 2012 şi care au obţinut medii peste 5,00); Etnologie (13 locuri la buget; 48 de locuri cu taxă); Ştiinţe ale informării şi documentării (8 locuri la buget; 5 locuri cu taxă); Comunicare şi relaţii publice Învăţământ fără frecvenţă (34 de locuri cu taxă);

Facultatea de Matematică şi Informatică: Matematică; Matematică-Informatică; Matematici aplicate (17 locuri la buget; 40 de locuri cu taxă); Informatică ID (10 locuri cu taxă).

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (50 locuri cu taxă).

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: Asistenţă Socială ID (19 locuri cu taxă).

Facultatea de Ştiinţe Politice: Ştiinţe Politice în limba română (33 de locuri la buget; 95 locuri cu taxă); Ştiinţe Politice în limba engleză (51 de locuri cu taxă); Studii de securitate (2 locuri la buget; 21 de locuri cu taxă).

Facultatea de Teologie Ortodoxă: Teologie Ortodoxă didactică (14 locuri cu buget; 2 locuri cu taxă); Teologie ortodoxă asistenţă socială (24 locuri la buget, plus 1 loc alocat candidaţilor de etnie rromă; 5 locuri cu taxă); Artă sacră (17 locuri la buget; 5 locuri cu taxă).

Facultatea de Teologie Romano-Catolică: Teologie romano-catolică asistenţă socială (23 locuri la buget).

Facultatea de Teologie Baptistă: Teologie baptistă asistenţă socială (22 de locuri la buget; 3 locuri cu taxă).

Tags: , , ,

Top