Numărul de locuri bugetate pentru tinerii din Republica Moldova

Cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă, alocată instituţiilor de învăţământ superior de stat, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014 a tinerilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, este împărţită după cum urmează:

  • Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – 2 locuri;
  • Facultatea de Litere – 1 loc;
  • Facultatea de Matematică şi Informatică – 1 loc;
  • Facultatea de Drept – 1 loc;
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – 2 locuri;
  • Facultatea de Administraţie şi Afaceri – 2 locuri;
  • Facultatea de Ştiinţe Politice – 1 loc.

Menţionăm că locurile sunt bugetate, dar fără bursă.

Tags: , ,

Top