Noutăți 2012

În sesiunea septembrie 2012, vor şcolariza pentru prima dată două noi programe de masterat cu predare în limbă străină la Universitatea din Bucureşti.

Programul de masterat în ştiinţe cognitive OPEN MIND

OPEN MIND, program de masterat în ştiinţe cognitive la Universitatea din Bucureşti, debutează în anul universitar 2012 – 2013. Programul de masterat OPEN MIND este acreditat ARACIS. Au fost repartizate 60 de locuri la acest program de masterat pentru anul universitar 2012-2013. Co-directori ai programului de masterat Open Mind sunt prof. dr. Radu Bogdan (Tulane University) şi prof. dr. Mircea Dumitru (Universitatea din Bucureşti).

Comitetul ştiinţific al programului Open Mind concentrează personalităţi academice: Alexandra Cornilescu (lingvistică – Universitatea din Bucureşti) ; Daniel Dennett (filosofia minţii, ştiinţe cognitive – Universitatea Tufts, Boston) ; Maria-Luisa Flonta (biologie, Universitatea din Bucureşti) ; Gyorgy Gergely (psihologia dezvoltării – Universitatea Central Europeană, Budapesta) ; Nicholas Humphrey (psihologie evoluţionistă, ştiinţe cognitive – Şcoala de Economie din Londra) ; Pierre Jacob (filosofia minţii, ştiinţe cognitive – Institut Jean Nicod, Paris) ; Claus Lamm (neuroştiinţă socială – Universitatea din Viena) ; Dan Sperber (antropologie, pragmatică, ştiinţe cognitive – Institut Jean Nicod, Paris; Universitatea Central Europeană, Budapesta) ; Michael Tomasello (psihologia dezvoltării şi comparativă, lingvistică cognitivă – Institutul de Antropologie Evoluţionară Max Planck, Leipzig).

Admitere:

Admiterea va consta într-un interviu în limba engleză, pe baza CV-ului și a scrisorii de motivație (redactată în limba engelză), documente pe care candidatul le va atașa la dosarul de înscriere. 

Număr de locuri: 25 de locuri la buget; 35 de locuri cu taxă.

Pentru mai multe informații, accesați site-ul Universității din București, secțiunea Științe Cognitive.

Masterat internaţional franco-român Politica în Europa. Stat, frontiere, societăţi

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris) şi Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti prezintă masteratul „Politica în Europa. Stat, frontiere, societăţi”. Studenţii acestui program de masterat vor primi o diplomă comună din partea celor două instituţii. Programul de masterat le oferă:

– O formaţie ştiinţifică de excelenţă asupra problematicii « Politica în Europa », o deschidere asupra cunoaşterii ştiinţelor politice şi sociale şi asupra demersurilor geopolitice;
– O profesionalizare deschisă spre multiple căi de carieră, atât în cercetare, cât şi în instituţiile naţionale şi internaţionale;
– Stagii de practică în cadrul instituţiilor partenere ale Facultăţii de Ştiinţe Politice şi ale EHESS, dar şi cursuri de limbă franceză;
– Cursuri susţinute integral în limba franceză de către membrii corpului academic din cele două instituţii partenere;
– Mobilităţi studenţeşti la EHESS pentru cei mai buni studenţi.

Admitere:

Faza de admitere comportă două evaluări : cea a dosarului de candidatură şi cea a interviului de admitere. Dosarul de candidatură este compus din (se depune în perioada 7-22 septembrie):

– Un proiect de cercetare (10000 de semne) şi bibliografia proiectului;
– Documente : formular de înscriere completat ; diploma de bacaluareat în original; diploma de licenţă (în original) ; certificat de naştere (copie legalizată); trei fotografii (tip bulletin) ; adeverinţă medicală ; chitanţa plăţii taxei de înscriere.

Interviul:

Selectarea studenţilor va fi organizată prin video-conferinţă, candidaţii fiind audiaţi de o comisie comună de selecţie EHESS-Facultatea de Ştiinţe Politice. Candidaţii admişi în programul de masterat vor urma procedura de înscriere la EHESS (absolvită de cheltuieli de înscriere), data urmând a fi publicată pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Politice.

Această iniţiativă educaţională şi ştiinţifică beneficiază de susţinerea serviciului de cooperare universitară al Ambasadei Franţei în România.

Tags: , , ,

Top