Modalități de admitere, septembrie 2012

1)      Exclusiv pe baza mediei de bacalaureat:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri, programele de studii de Administraţie publică – IF, Marketing – IF

Facultatea de Chimie, programele de studii Chimie IF, Biochimie tehnologică – IF, Chimia mediului – IF

Facultatea de Filosofie, programul de studii Filosofie IF

Facultatea de Geografie, programele de studii Bucureşti Geografia turismului ID; Bucureşti Geografie ID; Bucureşti Geografia mediului ID;

Facultatea de Geologie şi Geofizică, programul de studiu Inginerie geologică – IF;

Facultatea de Istorie, programele de studii Istorie – IF, Relatii internaţionale şi studii europene – IF, Istoria artei – IF, Istorie – ID

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, programul de studii Limbi Moderne Aplicate

Facultatea de Litere: Limba şi literatura română – limbă şi literatură străină – I.F., Etnologie – I.F., Ştiinţe ale informării şi documentării, Comunicare şi relaţii publice Învăţământ fără frecvenţă: nota la proba scrisă de Limba și literature română la bacalaureat – pondere: 2/3 ; media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3.

Facultatea de Matematică şi Informatică, programul de studii Informatică ID : 70% – Nota obţinută la disciplina Matematică la examenul de bacalaureat;  30% Nota oţinută la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele, la alegere: Biologie/ Chimie/Fizică/Informatică.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, programul de studii Asistenţă Socială ID: Nota la proba scrisa de la bacalaureat la Limba si literatura romana – 50%; Nota probei scrise la una din disciplinele de la bacalaureat, la alegere (Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică şi argumentare) 50 %.

Facultatea de Teologie Ortodoxă, programele de studii Teologie Ortodoxă Didactică – IF, Teologie ortodoxă asistenţă socială – IF.

2)      Formulă mixtă: media de la bacalaureat şi examinare

Facultatea de Fizică, programele de studii Fizică- IF, Fizică (în lb.engleză) – IF, Fizică medicală- IF, Biofizică- IF, Fizică informatică- IF, Fizică tehnologică- IF: 75% media generală la examenul de bacalaureat; 25% test grilă dat din tematica de la examenul de bacalaureat pentru una din disciplinele, la alegere, din ariile curriculare „Matematică şi Ştiinţe” şi „Tehnologii” (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).

Facultatea de Geografie, programele de studii Sighişoara Geografia turismului; Călimăneşti Geografia turismului; Drobeta Turnu Severin Geografia Turismului şi  Planificare teritorială: 50%  media examenului de bacalaureat; 50% Test grila din Geografie cls. a XII-a.

Facultatea de Geologie şi Geofizică, programul de studii Geologie- IF: 40% – test grilă; 60% – media  examenului de bacalaureat.

Facultatea de Matematică şi Informatică, programele de studii Matematică; Matematică-Informatică; Matematici aplicate: 80% -Media de la lucrarea scrisă, 20% – media de la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: Probă de aptitudini – eliminatorie ADMIS/RESPINS, Abilităţi  artistice  si de comunicare  (auz muzical, ritm, dialog, citirea unui text); Media examenului de bacalaureat.

Facultatea de Ştiinţe Politice, programele de studii Ştiinţe politice – IF, Ştiinţe politice în lb. engleză – IF, Studii de securitate (cu module opţionale în lb. Română, engleză, franceză) – IF: Pentru studiile universitare într-o limbă străină se va da o probă de competenţă lingvistică eliminatorie, notată cu admis/respins; 2a.Pentru absolvenţii liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetică a notelor obţinute la examenul de bacalaureat la probele obligatorii de limba română şi de istorie; 2b.Pentru absolvenţii liceelor cu profil real   se va face media aritmetică a notelor obţinute la examenul de bacalaureat la probele obligatorii de limba română şi de matematică.

Facultatea de Teologie Baptistă, programul de studii Teologie Baptista asistenţă socială – IF : 60% Notă eseu; 40% Medie bacalaureat

Facultatea de Teologie Ortodoxă, programul de studii Artă sacră IF: Probă eliminatore (Desen) şi  medie bacalaureat.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, programul de studiu Teologie romano-catolica asistenţă socială – IF: Interviu 50%; Media examenului de bacalaureat 50%.

3)      Concurs examen:

Facultatea de Drept: specializarea Drept ID, Concurs admitere la disciplinele1: Limba română, Economie

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, programele de studii Jurnalism ID, Comunicare şi Relaţii Publice ID: O probă scrisă din Limba română și Creativitate și expresivitate; Eseu de motivație pentru candidații care lucrează deja în profesie și optează numai pentru cursuri ID (valabil pentru ID).

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, programul de studii Limbă şi literatură străină (Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Filologie Clasică, Maghiară, Rromani, Bulgară, Sârbă, Ucraineană): O probă scrisă cu două discipline (obligatoriu limba străină şi o altă limbă) – 4 ore.

Tags: , , ,

Top