Metodologia concursului de admitere 2016 la studiile universitare de licență

S-a publicat metodologia organizării și desfășurării concursului de Admitere 2016 pentru studiile universitare de licență.

Accesați linkul de aici pentru a afla informații despre dreptul de înscriere la concursul de admitere la licență,organizarea și desfășurarea concursului, verificarea și notarea probelor de concurs, verificarea și notarea lucrărilor scrise, depunerea și rezolvarea contestațiilor.

Top