Masterate internaţionale la Universitatea din Bucureşti. Competenţe şi recunoaştere globală

Universitatea din București oferă programe de masterat cu recunoaștere internațională. Acestea sunt următoarele:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri:

Master în Administrarea Afacerilor (limba engleză) (Executive Master in Business Administration) în parteneriat cu Tiffin University (www.tiffinmba.ro). Programul se axează pe dezvoltarea competenţelor de comunicare, leadership şi lucru în echipă, gestionare a informaţiei tehnologice, finanţe corporatiste, rezolvarea de probleme, strategie şi analiză a companiei prin compararea acesteia cu competitorii din acelaşi segment de piaţă, management naţional şi global.

Consultanţă în Afaceri în limba engleză. Programul reprezintă o structură ce urmăreşte calificări profesionale specifice administrării afacerilor. Absolvenţii acestui program de master vor dobândi competenţe şi abilităţi specifice consultanţei în afaceri, precum lucrul în echipă, leadership, comunicare şi negociere în consultanţă în limba română şi engleză, cunoaşterea legislaţiei din domeniul afacerilor, diagnoza afacerii, calculaţia costurilor, utilizarea calculatorului în simularea proceselor de afaceri etc.

Facultatea de Chimie:

Chimia avansată a materialelor în limba engleză. Masterat de cercetare, programul se adresează persoanelor care lucrează în toate domeniile ce necesită cunoaşterea aprofundată a materialelor şi care doresc să îşi îmbunătăţească competenţele de bază. Programul se adresează, de asemenea, studenţilor de formaţie mixtă (fizică, biologie) ce doresc să îşi îmbunătăţească cunoştinţele în chimie şi studenţilor ce doresc să obţină o formare solidă în vederea realizării unui stagiu doctoral. Activitatea acestui program este fundamental practică, prin activităţi de laborator şi cercetare de echipă.

Facultatea de Filosofie:

Filosofie analitică în limba engleză (Master in Analytic Philosophy). Programul vizează aprofundarea unor probleme actuale ale filosofiei analitice, din diverse direcţii de dezvoltare a acesteia: ontologie şi epistemologie, logică filosofică şi filosofia limbajului, filosofia minţii etc. Programul va utiliza metode de interacţiune active în care studentul este îndemnat să joace rolul de actor al formării sale, prin lecturi pregătitoare, întrebări şi dezbateri la cursuri şi seminarii, analiză, interpretare şi comentariu de text. Se acordă atenţie promovării muncii în echipă atât ca mod de învăţare, cât şi ca mod de cercetare.

Facultatea de Fizică:

Interacţiunea radiaţiei cu materia în limba engleză Masterat de cercetare, programul oferă posibilitatea de a dezvolta performanţa ştiinţifică în domenii ca Fizică, Fizică Medicală, Biofizică, Fizică Informatică şi Fizică Tehnologică. Programul are o dimensiune puternic aplicativ-experimentală, prin implicarea studenţilor masteranzi în proiecte de anvergură internaţională, prin colaborarea Facultăţii de Fizică cu structuri de cercetare renumite (CERN, AUGER, LAGUNA, LAGUNA-LBNO).

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării:

Mass-Media, dezvoltare, societate în limba franceză (Médias, développement, société). Realizat în parteneriat cu Agenţia Universitară a Francofoniei, programul formează profesionişti în jurnalism civic, antropologia comunicării, comunicarea pentru ONG-uri şi dezvoltare durabilă, comunicare interculturală şi relaţii interetnice, industrii culturale şi noile tehnologii. În cadrul cursurilor, vor preda atât profesori români de la UB (Mihai Coman, Camelia Beciu, Mirela Lazăr, Daniela Frumuşani, George Popescu), cât şi profesori străini (Nicolas Pelissier, Dana Popescu Jourdy, Alain Giroud, Odile Riondet).

Alte programe de masterat în limbi străine:

Facultatea de Drept: Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor în limba franceză (Mastère Professionnel en Droit Européen et International des Affaires)

Facultatea de Geografie: Riscurile mediului aerian în limba engleză (Air-Environment Risks and Health Response)

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: Studii culturale americane (limba engleză); Studii culturale britanice (limba engleză); Traducere şi terminologii specializate; Traducerea textului literar contemporan.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: Master de Cercetare în Sociologie în limba engleză (Master of Research in Sociology)

Departamentul UNESCO: MBA – Administrarea afacerilor, Management intercultural, Comunicare interculturală.

Tags: , , ,

Top