Facultatea de Teologie Romano-Catolică

[expand title=”Master Asistenţa Socială a Bisericii”]

Prezentare:

Conținutul acestui program de master se înscrie în dimensiunea inovatoare a strategiei de dezvoltare și de cercetare a facultății. Acest rol important al Bisericii în structurile sociale ale lumii constituie câmpul de cercetare al acestui master, care va valorifica aspecte teologice și sociale, pentru a determina rolul omului religios și apărarea demnității acestuia în orice tip de societate.

Absolvenții acestui program de master vor avea cunoștințele și abilitățile necesare pentru a asigura servicii de asistenta și consiliere socio-psiho-pedagogică din următoarele domenii: tehnici de intervenție în asistența socială; metode de consiliere și terapii de grup; politici de incluziune sociala pentru familie și copil; implementarea valorilor religioase în activitatea de asistență socială.

Parteneri: Asociația Caritas București, Fundația „Dezvoltarea popoarelor”, Serviciul iezuiților pentru Refugiați din România, Organizația Umanitară „Concordia”, Serviciul de Ajutor Maltez; Parohiile, Școlile catolice, Azilurile, Căminele de bătrâni, Casele pentru copiii străzii din Arhidieceza Romano-Catolică de București.

Cursuri: Antropologie biblică; Doctrina socială a Bisericii; Etica socială creștină; Sociologie generală; Sociologie biblică; Sociologia religiei; Sociologia devianței; Sociologia familiei; Psihologie socială aplicată; Psihologia dezvoltării; Principii fundamentale ale asistenței sociale; Mecanismele solidarității sociale; Metode și tehnici în asistența socială; Dreptul civil; Dreptul familiei; Politici sociale.

Profesori: Pr. lect. dr. Victor Dumitrescu; Lect. dr. Marta Elisa-Andro; Lect. dr. Cristina Mareș; Asist. dr. Ștefan Beca; Asist. dr. Ioana Iliescu; Pr. Dr. Lucian Dîncă.

Perspective în carieră:

Această specializare își propune formarea unor absolvenți bine pregătiți teoretic și practic în domeniul serviciilor sociale, capabili să asigure eficient managementul acestor servicii. Aceștia pot ocupa funcții în următoarele domenii:

– Servicii publice de asistență socială (DGASPC, alte servicii din sistemul public);

– Servicii de asistență socială oferite de ONG-uri, fundații, alte organizații private;

– Sistemul public de asistență medicală (dispensare, policlinici, spitale);

– Sistemul privat ecleziastic de asistență socială;

– Alte instituții socio-medicale.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere-tip de înscriere (se obține de la secretariat); diploma de bacalaureat în original; diploma de licență și foaia matricolă în original sau adeverință de licență pentru promoția 2012; certificatul de naștere, copie legalizată; certificatul de căsătorie, copie; buletin de identitate, copie; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere (80 RON) – se achită la casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36-46, la subsol); recomandarea parohului; dosar plic.

Bibliografie minimală pentru concursul de admitere: Mica Biblie, Catehismul Bisericii Catolice, Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, Documentele Conciliului Vatican II (în special Dei Verbum, Dignitatis Humanae și Gaudium et Spes).

Înscrierile și examenul de admitere vor avea loc în luna septembrie (datele exacte se vor comunica ulterior).

CONTACT: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București; Tel./Fax: 021 314 86 10; E-mail:  office_trc@yahoo.com; Website: www.ftcub.ro.

[/expand]
[expand title=”Master Comunicare Biblică şi Eclesială”]

Prezentare:

Conținutul acestui program de master oferă un curriculum de studiu interdisciplinar, necesar pentru a aprofunda conceptul de comunicare religioasă și conceptul de comunicare socială. Acest master creează un cadru favorabil studiului interdisciplinar al științelor socio-umane și științelor comunicării religioase în următoarele domenii: sociologia și antropologia comunicării; metode de cercetare și de analiză a discursului social și biblic; practici de comunicare interdisciplinară în mass media; principii de etică creștină; consiliere psihopedagogică și spirituală.

Parteneri: Parlamentul României, Radio Vatican, Arhidieceza Romano-Catolică de București, Radio România Actualități, Centrul de Comunicații Sociale „Angelus Communicationis”, Radio Maria, TVR, CTV, KTO, Editura ARCB, Revista Actualitatea Creștină.

Cursuri: Semiotică biblică; Analiza narativă biblică; Analiza textului; Teoriile comunicării; Paradigmele comunicării; Structura argumentării; Semiotica competenței educaționale; Semantică; Consiliere psihopedagogică; Teoria și practica consilierii; Comunicarea nonverbală; Etica și deontologia comunicării sociale; Etica creștină și mass-media; Evanghelizare prin mass-media; Motivația comportamentului religios; Persoana și comunicarea; Gen, personalitate și comunicare.

Profesori: Prof. dr. Daniel Barbu, Prof. dr. Gabriela Blebea-Nicolae, Prof. dr. Mihaela Voicu, Lect. dr. Tereza Brândușa-Palade, Pr. lect. dr. Tarciziu-Hristofor Șerban, Dr. Wilhelm Tauwinkl.

Perspective în carieră:

Absolvenții acestui master pot ocupa funcții în următoarele domenii: în instituții centrale ale statului și ale bisericii (Parlament, Președinție, Guvern); departamente de resurse umane; învățământ superior, cercetare științifică; învățământ preuniversitar; studii de piață și marketing; mass-media.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere-tip de înscriere (se obține de la secretariat); diploma de bacalaureat în original; diploma de licență și foaia matricolă în original sau adeverință de licență pentru promoția 2012; certificatul de naștere, copie legalizată; certificatul de căsătorie, copie; buletin de identitate, copie; 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanța de plată a taxei de înscriere (80 RON) – se achită la casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36-46, la subsol); recomandarea parohului; dosar plic.

Bibliografie minimală pentru concursul de admitere: Mica Biblie, Catehismul Bisericii Catolice, Compendiu de Doctrină Socială a Bisericii, Documentele Conciliului Vatican II (în special Dei Verbum, Dignitatis Humanae și Gaudium et Spes).

2. Perioada de admitere: Înscrierile și examenul de admitere vor avea loc în luna septembrie (datele exacte se vor comunica ulterior).

CONTACT: Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Str. G-ral Berthelot 19, 010164 București; Tel./Fax: 021 314 86 10; E-mail:  office_trc@yahoo.com; Website: www.ftcub.ro.

[/expand]