Facultatea de Ştiinţe Politice

[expand title=”Master Politică Europeană şi Românească”]

Scurtă prezentare:

Programul se adresează celor care, din raţiuni intelectuale sau profesionale, doresc să înţeleagă în profunzime modul de construcţie şi de funcţionare al politicii naţionale din perspectiva experienţelor politice româneşti precedente precum şi al contextului european în care aceasta este formulată în prezent. Programul se desfăşoară în limba română, are o durată de doi ani (cu frecvenţă) şi un total de 120 ECTS.

Prin diversitatea şi calitatea cursurilor acest program de master îşi propune:

1. Să dezvolte capacitatea studenţilor de a înţelege şi de analiza viaţa politică naţională şi europeană, indispensabilă atât pentru un parcurs de cercetare, cât şi pentru un parcurs profesional de expert/analist al politicii naţionale sau europene;

2. Să dezvolte expertiza studenţilor în materie de analiză şi elaborare de politici publice.

Studenții pot desfășura stagii de practică în instituții cu care Facultatea de Științe Politice are convenţii de practică, precum și în alte instituţii relevante pentru o viitoare carieră în domeniu.

Cursuri:

Alegeri şi democraţie în România; Analiza instituţională a postcomunismului; Constituţionalism românesc; Construcţia europeană; Democraţia crestină europeană; Democraţia în gândirea politică românească; Democraţie şi guvernare; Instituţii şi performanţă economică; Istoria statului în România; Măsurarea şi modelarea democraţiei; Mitologii politice moderne; Modelul social european; Politici comune ale Uniunii Europene; Politicile egalităţii de şanse în Uniunea Europeană; Spaţiul public european; Traiectorii ale modernizării; Modele teoretice şi perspective est-europene.

Profesori: 

Prof. univ. Dr. Radu CARP; Prof. univ. Dr. Paul FUDULU; Prof. univ. Dr. Georgeta GHEBREA; Prof. univ. Dr. Cristian PREDA; Prof. univ. Dr. Ioan STANOMIR; Prof.univ. Dr. Florin ŢURCANU; Prof.univ. Dr. Laurențiu VLAD; Conf.univ. Dr. Ionela BĂLUŢĂ; Conf.univ. Dr. Alexandra  IONESCU; Conf.univ. Dr. Ligia LIVADĂ; Conf.univ. Dr. Dan PAVEL; Lect.univ. Dr. Raluca ALEXANDRESCU; Lect.univ. Dr. Victor RIZESCU; Lect.univ. Dr. Gabriel SEBE.

Perspective de carieră:

Studenţii care finalizează acest program de master pot urma o carieră în: instutuții guvernamentale europene; administrație publică centrală; adminsitrație publică locală; diplomaţie; partide politice; firme de consultanţă politică; organizații nonguvernamentale; mass media.

Studenţii înscrişi în acest program de master beneficiază de posibilitatea efectuării de stagii Erasmus în universităţile partenere.

Admiterea

Admiterea va avea loc în luna septembrie 2012 (10-20.09.2012) și se face pe baza unui interviu, în cadrul căruia este evaluat un proiect de cercetare ce va fi finalizat pe durata celor 2 ani de studiu. Toate informaţiile privind calendarul exact al admiterii, numărul de locuri, organizarea examenului, vor fi afişate pe site-ul facultăţii: www.fspub.unibuc.ro

CONTACT: Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, Str. Sf. Ştefan nr. 24,  Tel. +4021 313 90 07/310 08 94, Fax. +4021 312 53 78,  admiteremaster@fspub.unibuc.ro.

Coordonator de program: Prof.univ. Dr. Laurențiu VLAD, laurentiu.vlad@fspub.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Master Politicile Egalităţii de Şanse în Context Românesc şi European”]

Scurtă prezentare:

Masterul „Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european” îşi propune să răspundă unei nevoi de expertiză academică şi politică în domeniul egalităţii de şanse. Masterul este afiliat masterului european E.G.A.L.E.S (http://sites.univ-lyon2.fr/egales/). În fiecare an 5-10 candidaţi admişi în masterul de la FSPUB vor fi selectaţi (criteriile fiind excelenţa ştiinţifică şi competenţele lingvistice) în masterul european obţinând astfel o dublă diplomare. Toţi studenţii înscrişi în masterul european vor efectua minim un semestru de mobilitate într-una din cele 7 universităţi europene partenere (Anglia, Elveţia, Franţa, Finlanda, România, Republica Cehă și Spania).

Mobilitatea internațională este asigurată prin stagii Erasmus şi prin două burse acordate de Ambasada Franţei prin programul “Soutien à la mobilité pour les formations conjointes franco-roumaines”. Finanţarea obţinută din partea Ambasadei Franţei permite de asemenea invitarea a 3 profesori din universităţile franceze partenere. Semestrul al doilea din anul I propune cursuri predate  în limba franceză (limbile de comunicare acceptate fiind franceza şi engleza) şi este frecventat în fiecare an de studenţi din universităţile partenere din masterul european.

Semestrul 4 prevede un stagiu practic de minim 2 luni.

Cursuri şi Profesori:

Cursurile propuse  răspund atât nevoii unei pregătiri teoretice riguroase (mai ales în primul an) cât şi dimensiunii profesionale (prin introducerea unor aplicaţii şi analize practice, prin organizarea a 2 cursuri cu invitaţi din mediul profesional, prin organizarea unor dezbateri cu actori din mediul profesional şi prin realizarea unui stagiu practic de minim 2 luni). De asemenea, cursurile au fost alese pentru a răspunde celor trei axe ale egalităţii de şanse dezvoltate în acest program de master: egalitatea socială (incluziune/excluziune sociala); egalitatea de gen şi egalitatea etnică. Planul de studii complet, împărţit pe semestre şi pe ani, este disponibil pe site-ul facultăţii.

– Analiza diacronică  a politicilor egalităţii de şanse (prof. univ. dr. Georgeta Ghebrea)

– Metodologia cercetării evaluative (lect. univ. dr. Mihaela Lambru, Facultatea de Sociologie)

– Egalitatea socială (lect. univ. dr. Camil Pârvu)

– Agenda globală a egalităţii şanse (lect. univ. dr. Luciana Ghica)

– Legislaţia şi instituţiile egalităţii de şanse

– Politicile publice şi egalitatea de şanse (lect. univ. dr. Claudia Udrescu)

– Etnie, cetatenie si egalitate de sanse est-europene (lect. univ. dr. Silvia Marton)

– Gender: construcţie identitară şi egalitatea de şanse (conf. dr. Ionela Băluţă)Politicile familiale şi principiul egalităţii de sanse (dr. Anca Dohotariu)

– Sărăcie şi excluziune socială  (conf. univ. dr. Ligia Livadă Cadeschi)

– Politicile europene si conceptul de gender mainstreaming (conf. dr. Ionela Băluţă)

– Metode statistice de cercetare (conf. dr. Camelia Voinea)

– Educaţie şi egalitate de şanse

– Mediul asociativ şi politicile publice ale egalităţii în România (conf. dr. Ligia Livadă Cadeschi, drd Cristina Fometescu)

– Actori politici şi sociali ai egalităţii de şanse (lect. dr. Claudia Udrescu, dr. Anca Dohotariu)

– Gen, mass-media si comunicare politică (prof. dr. Daniela Rovenţa Frumuşani, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării)

– Instituţiile publice ale egalităţii de şanse: stagiu practic

– Actorii egalităţii de şanse: stagiu practic.

 Cursuri facultative

– Limbă franceză aplicată;

– Identităţi  de frontieră în Europa (prof. dr. Lavinia Bârlogeanu, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Perspective de carieră:

Orientarea profesională a masterului „Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european” este concepută din perspectiva unei duble necesităţi:

1. Asigurarea unei specializări care să permită inserţia profesională a absolvenţilor. Astfel, dimensiunea teoretică a fost concepută în funcţie de domeniile profesionale care necesită o formare în domeniul egalităţii de şanse, iar acest lucru este dublat de colaborarea cu actori instituţionali care provin din aceste domenii.

2. Asigurarea unei pregătiri intelectuale care să conducă la introducerea pe piaţa muncii, mai ales în România, a unui nivel de excelenţă şi de expertiză care să contribuie la dezvoltarea unor politici coerente în domeniul egalităţii de şanse.

Astfel, absolvenţii acestui program de master se pot angaja în: instituţiile publice din România şi Uniunea însărcinate cu analiza, elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul egalităţii de şanse; instituţiile private (ONG-uri, asociaţii, întreprinderi) din România şi Uniunea care au ca sau printre obiectele de activitate promovarea egalităţii de şanse şi propunerea/sprijinirea unor politici publice în acest sens.

Admiterea: Admiterea va avea loc în luna septembrie 2012 (10.09 – 20.09). Toate informaţiile privind calendarul exact al admiterii, numărul de locuri, organizarea examenului, vor fi afişate pe site-ul facultăţii: www.fspub.unibuc.ro.

CONTACT: Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, Str. Sf. Ştefan nr. 24,  Tel. +4021 313 90 07/310 08 94, Fax. +4021 312 53 78,  admiteremaster@fspub.unibuc.ro.

Coordonator de program: Conf.univ. Dr. Ionela BĂLUȚĂ, ionela.baluta@fspub.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Master Relaţii Internaţionale”]

Scurtă prezentare:

Programul de master Relaţii Internaţionale este una din cele mai prestigioase şi solicitate specializări oferite de Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti. Programul a fost primul master organizat de facultate, odată cu apariţia acestei forme de învăţământ. Treptat, masterul Relaţii Internaţionale a fost integrat în structura studiilor de tip Bologna oferite în prezent, fiind conceput pe o durată de 2 ani. Masterul este deschis tuturor absolvenţilor primului ciclu de licenţă, indiferent de profilul facultăţii urmate. Atractivitatea programului de master Relaţii Internaţionale este dată nu numai de calitatea profesorilor, prestigiul şi seriozitatea instituţiei dar şi de diversitatea obiectelor studiate.

Studenţii acestui master au posibilitatea de a cunoaşte sau aprofunda toate disciplinele conexe acestei specializări, precum teoria relaţiilor internaţionale, geopolitică, studii de dezvoltare, analiza politicii externe a statelor, organizaţii internaţionale, drept internaţional public, etc. Programa acestui master este identică cu cea a unor instituţii de prestigiu din Europa sau SUA. Masterul Relaţii Internaţionale este complet integrat în mediul academic internaţional, iar studenţii acestui program beneficiază de mobilităţi universitare ERASMUS şi CEEPUS, acordate pe bază de competiţie.

Cursuri:  Acţiunea externă a Uniunii Europene; Cooperare pentru dezvoltare internaţională; Diplomaţie; Drept internaţional public; Geopolitică; Marea în relaţiile internaţionale; Politica externă a României după 1989; Politica externă a României, 1878-1989; Politica externă a Rusiei şi URSS; Politica externă americană; Politică şi diplomaţie în spaţiul ex-sovietic; Relaţii franco-române; Relații româno-belgiene; Studii strategice; Teorii şi teoreticieni în relaţiile internaţionale; UE şi guvernarea globală internaţională. 

Profesori:  Prof. dr. Iulia MOTOC;  Prof. dr. Florin ŢURCANU;  Prof. dr. Laurenţiu VLAD;  Conf. dr. Florin DIACONU;  Conf. dr. Armand GOŞU;  Conf. dr. Dan PAVEL;  Lect. dr. Luciana Alexandra GHICA;  Lect. dr. Ruxandra IVAN;  Dr. Șerban CIOCULESCU (I.S.P.A.I.M.).

Avantaje și perspective de carieră:

– Diploma de master este oferită de Universitatea din Bucureşti, instituţie de tradiţie, clasificată în cea mai prestigioasă categorie a universităţilor româneşti;

– Experienţa unor cadre didactice cu prestigiu în acest domeniu,  cu  studii, specializări şi publicaţii în străinătate, deopotrivă practicieni şi teoreticieni ai relaţiilor internaţionale;

– Adaptarea la un mediu de studiu internaţional, la acest program fiind înscrişi studenţi din mai multe ţări, provenind din universităţi partenere şi din state cu care România are acorduri de cooperare;

– Deschiderea perspectivei unei cariere în domeniu, în instituţiile naţionale, guvernamentale şi non-guvernamentale, în corporaţii multinaţionale, precum şi în organizaţiile internaţionale. Fiecare instituţie publică are un departament de relaţii internaţionale, iar firmele româneşti care se extind în state terţe au deasemenea un astfel de departament. Activitatea unui astfel de departament se bazează aproape exclusiv pe absolvenţii unei astfel de specializări.

– Absolvenţii acestui master activează în domeniul relaţiilor internaţionale, o mare parte din cei acceptaţi la concursurile de admitere în MAE având specializarea acestui master, alţi absolvenţi continuându-şi studiile prin înscrierea la doctorate în domeniu; mulţi dintre profesorii care predau la acest master conduc şi doctorate în Relaţii internaţionale;

– Convenţii de practică cu instituţii relevante pentru o viitoare carieră în domeniu: Institutul Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul European din România, Ministerul Afacerilor Europene, etc.;

– Prezenţa unor profesori invitaţi din străinătate, renumiţi experţi în relaţii internaţionale.

Admiterea: Admiterea va avea loc în luna septembrie 2012 (10-20.09.2012) și se face pe baza unui interviu, în cadrul căruia este evaluat un proiect de cercetare în domeniul relații internaționale ce va fi finalizat pe durata celor 2 ani de studiu. Toate informaţiile privind calendarul exact al admiterii, numărul de locuri, organizarea examenului, vor fi afişate pe site-ul facultăţii: www.fspub.unibuc.ro.

CONTACT: Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, Str. Sf. Ştefan nr. 24, Tel. +4021 313 90 07/310 08 94, Fax. +4021 312 53 78, admiteremaster@fspub.unibuc.ro.

Coordonatori de program:  Prof.univ. Dr. Radu CARP, radu.carp@fspub.unibuc.ro;  Conf.univ. Dr. Florin DIACONU, florin.diaconu@fspub.unibuc.ro;  Lect.univ. Dr. Luciana Alexandra GHICA, luciana.ghica@fspub.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Master în Studii Europene”]

Scurtă prezentare: 

Deși din ce în ce mai multe domenii de politici publice intră în competența autorităților Uniunii Europene, la 5 ani după aderarea la UE România continuă să ducă lipsă de specialiști în domeniul politicii și dreptului Uniunii Europene, iar rata de absorbție a fondurilor europene rămâne încă extrem de scăzută. Acest program își propune să creeze expertiză profesională în domeniul politicilor și al dreptului Uniunii Europene, venind în întâmpinarea cerințelor de pe piața muncii.

Programul se adresează:

– absolvenților de științe politice, drept, studii economice, relații internaționale, sociologie, administrație publică sau domenii similare care intenționează să-și construiască o carieră în instituțiile europene sau să se specializeze în problematica europeană;

– funcționarilor din instituțiile publice care doresc să se perfecționeze sau să aprofundeze cunoașterea mecanismelor de funcționare a Uniunii Europene și a legislației specifice, în scopul consolidării capacității instituționale și a armonizării administrative a României cu celelalte țări europene;

– angajaților sau managerilor din sectorul privat care vor să promoveze activitățile firmelor lor la nivel european sau să acceseze fonduri europene.

Cursuri:

Cursurile au o durată de 2 ani. Materiile studiate în primul an acoperă o pregătire de bază ce include istoria construcției europene și dreptul Uniunii Europene (inclusiv dreptul administrativ european), iar anul al doilea este dedicat aprofundării cunoștințelor în domenii legate de politci ale Uniunii Europene și cadrul de finanțare al proiectelor europene.

Cursuri fundamentale: Istoria ideii europene; Construcție europeană; Dreptul Uniunii Europene; Drept administrativ european; Politica externă și de securitate comună; Protecția europeană a drepturilor omului; Uniunea Economică și Monetară; Uniunea Europeană și guvernarea globală; Partide politice europene.

Profesori: 

Câteva dintre cadrele didactice care intervin în cadrul acestui program de master sunt:  Prof. univ. Dr. Radu CARP,  Prof. univ. Dr. Iulia MOTOC,  Prof. univ. Dr. Ioan STANOMIR,  Prof. univ. Dr. Laurențiu VLAD,  Conf. univ. Dr. Bogdana PETRICĂ,  Lect. univ. Dr. Luciana Alexandra GHICA,  Lect. univ. Dr. Bogdan IANCU,  Lect. univ. Dr. Ruxandra IVAN.

Perspective de carieră: 

Absolvenții vor stăpâni problematica legată de funcționarea Uniunii Europene, ceea ce le va crea din start mai multe șanse de a trece probele concursului pentru ocuparea posturilor de funcționari în instituțiile europene.

De asemenea, competențele dobândite pe parcursul programului de Master le va facilita accesul la posturile din administrația publică românească, deoarece mai există foarte puține domenii în care o specializare europeană nu este necesară.

Absolvenții vor dobândi expertiză în accesarea fondurilor europene și vor fi pregătiți pentru consiliere și lobby european.

Admiterea:

Admiterea va avea loc în luna septembrie 2012 (10-20.09.2012).

Toate informaţiile privind calendarul exact al admiterii, numărul de locuri, organizarea examenului, vor fi afişate pe site-ul facultăţii: www.fspub.unibuc.ro. 

CONTACT: Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti: Str. Sf. Ştefan nr. 24,  Tel. +4021 313 90 07/310 08 94, Fax. +4021 312 53 78,  admiteremaster@fspub.unibuc.ro

Coordonatori de program:

Conf. univ. Dr. Bogdana PETRICĂ, bogdana.petrica@fspub.unibuc.ro

Lect.univ. Dr. Ruxandra IVAN, ruxandra.ivan@fspub.unibuc.ro

[/expand]
[expand title=”Master in Comparative Politics. Central and Eastern European Politics and Societies”]

Overview: 

This program is jointly organised with the Université Libre de Bruxelles, the University of Wroclaw and the Babeș-Bolyai University (Cluj).  The two-year master programme in comparative politics taught in English at the Political Science Faculty of the University of Bucharest is among the very few of its kind in Central, Eastern, and South-East Europe.  Our curriculum stresses both the theoretical and empirical dimensions related to the modern and contemporary evolution of politics and society in the region.

The courses focus on the historical roots of political processes, explore how can democratic institutions and practices be generated, challenged and sustained.

Courses:  Central and Eastern European Politics; Democratic Transitions; Nationalism and Citizenship. Theoretical and Comparative Perspectives; European Fascisms, 1919-1945; Comparative Ethnopolitics; Modern Political Thought in Eastern Europe Comparative Post-communism; 20th Century Genocides; Electoral Behaviour in Central and Eastern European Democracies; Political Representation of Minorities in Central and Eastern Europe; Political Radicalism and Mass Democracy; Political Modernities in South Eastern Europe European Constitutionalism; A Comparative Approach to Political Elites; Revolutions and Regime Change in Eastern Europe in the 19th and 20th centuries; Social Movements in Central and Eastern Europe.

Staff: Mihai CHIOVEANU, PhD, Associate Professor;  Bogdan IANCU, PhD, Assistant Professor;  Alexandra IONASCU, PhD, Assistant Professor;  Silvia MARTON, PhD, Assistant Professor;  Damiana OTOIU, PhD, Assistant Professor;  Victor RIZESCU, PhD, Assistant Professor;  Camil PARVU, PhD, Assistant Professor;  Cristina PETRESCU, PhD, Assistant Professor;  Dragos PETRESCU, PhD,  Assistant Professor;  Gabriel SEBE, PhD, Assistant Professor;  Oana-Valentina SUCIU, PhD, Assistant Professor;  Claudiu TUFIS, PhD,Recurrent Guest Lecturer.

Programme’s Strengths:  

With this Master programme the graduates will be well prepared for various jobs opportunities requiring an in-depth knowledge of the political, economic and social issues at stake in Central and Eastern European Countries.  The Master programme prepares students for successful careers in academia, in media, political consultancy, international organisations, public administration or the private sector.  MCP students can be awarded two Master diplomas, one from the home (Bucharest), and one from the host University (Université Libre  de Bruxelles, University of Wroclaw).  In addition to courses and seminars, students will have the opportunity to undertake at least one internship programme with a political institution/organisation, research institute or NGO.

Admission Procedures:

The admission process will take place in September 2012 (10- 20.09. 2012). For further details please visit www.fspub.unibuc.ro.

CONTACT:Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti, Str. Sf. Ştefan nr. 24,  Tel. +4021 313 90 07/310 08 94, Fax. +4021 312 53 78,  admiteremaster@fspub.unibuc.ro, mcp@fspub.unibuc.ro.

Program coordinators:

Conf.univ. Dr. Mihai CHIOVEANU, mihai.chioveanu@fspub.unibuc.ro

 Lect.univ. Dr. Bogdan IANCU, bogdan.iancu@fspub.unibuc.ro

 Lect. univ. Dr. Alexandra IONAȘCU, alexandra.ionascu@fspub.unibuc.ro

 Lect.univ. Dr. Camil PÂRVU, camil.parvu@fspub.unibuc.ro

[/expand]
[expand title=”Master international franco-roumain Politique en Europe. Etas, frontières et sociétés”]

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris) şi Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti prezintă masteratul „Politica în Europa. Stat, frontiere, societăţi”. Studenţii acestui program de masterat vor primi o diplomă comună din partea celor două instituţii. Programul de masterat le oferă:

–          O formaţie ştiinţifică de excelenţă asupra problematicii « Politica în Europa », o deschidere asupra cunoaşterii ştiinţelor politice şi sociale şi asupra demersurilor geopolitice;

–          O profesionalizare deschisă spre multiple căi de carieră, atât în cercetare, cât şi în instituţiile naţionale şi internaţionale;

–          Stagii de practică în cadrul instituţiilor partenere ale Facultăţii de Ştiinţe Politice şi ale EHESS, dar şi cursuri de limbă franceză;

–          Cursuri susţinute integral în limba franceză de către membrii corpului academic din cele două instituţii partenere;

–          Mobilităţi studenţeşti la EHESS pentru cei mai buni studenţi.

Această iniţiativă educaţională şi ştiinţifică beneficiază de susţinerea serviciului de cooperare universitară al Ambasadei Franţei în România.

Cursuri:

Cursurile definesc un program cu vocaţia de a forma tineri profesionişti în Europa politică.

Cursurile sunt organizate în funcţie de patru axe:

  1. Obiectul politic în Europa: Teorii şi practici ale politicului; Tranziţiile democratice; Construcţia europeană, relaţiile Statului şi difuzări intelectuale (sfârşit de secol XIX-început de secol XX); Identitiăţi şi memorii politice în România post-comunistă.
  2. Ateliere de lectură: Europa modernă în gândirea intelectuală; Regimuri politice şi organizarea Statelor: Monarhie, Republică, Centralism, federalism ; Europenizare şi modernităţi; Ideologii: (1) Naţionalism, liberalism, socialism; (2) Comunism, fascism, democraţie; Politici memoriale şi culturale în Europa.
  3. Mai interogaţii structurante: Societate, război şi violenţă; Europa modernă prin social; Revoluţii şi contra-revoluţii; State, naţiuni, frontiere, imperii; Europa în lume.
  4. Metodologie generală şi aplicată: Politica în Europa. Obiect de cercetare, problematici şi câmpuri de cercetare; realizarea unei anchete antropologice: problematici epistemologice şi metodologice; Studiul instituţiilor şi stagiu practic.

Conferenţiari:

Reprezentanţi EHESS: Stéphane Audoin-Rouzeau, director de studii EHESS; Marc-Olivier Baruch, director de studii EHESS; Jordi Canal, conferenţiar; Vincent Duclert, prof.; Christian Jouhaud, director de studii EHESS; Christophe Prochasson, director de studii.

Facultatea de Ştiinţe Politice: Raluca Alexandrescu, responsabil de curs; Alexandru Gussi, responsabil de curs; Alexandra Ionaşcu, responsabil de curs; Silvia Marton, responsabil de curs; Damiana Oţoiu, responsabil de curs; Caterina Preda, responsabil de curs; Cristian Preda, prof.; Ioan Stanomir, prof.; Florin Ţurcanu, prof.; Cristina Vintilă-Ghiţulescu, conferenţiari.

Admitere:

Faza de admitere comportă două evaluări: cea a dosarului de candidatură şi cea a interviului de admitere. Dosarul de candidatură este compus din (se depune în perioada 7-22 septembrie):

–          Un proiect de cercetare (10000 de semne) şi bibliografia proiectului;

–          Documente: formular de înscriere completat; diploma de bacaluareat în original; diploma de licenţă (în original); certificat de naştere (copie legalizată); trei fotografii (tip bulletin); adeverinţă medicală; chitanţa plăţii taxei de înscriere.

Interviul:

Selectarea studenţilor va fi organizată prin video-conferinţă, candidaţii fiind audiaţi de o comisie comună de selecţie EHESS-Facultatea de Ştiinţe Politice. Candidaţii admişi în programul de masterat vor urma procedura de înscriere la EHESS (absolvită de cheltuieli de înscriere), data urmând a fi publicată pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Politice.

Présentation:

L’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris) et la Faculté de Sciences Politiques présentent le master conjoint « Politique en Europe. Etats, frontières et sociétés ». Les étudiants du programme recevront le plein diplôme des deux institutions. Le programme de master vous offre:

– Une formation d’excellence sur la «Politique en Europe», une ouverture sur les savoirs des sciences politiques et sociales et des approches géopolitiques.

– Une professionnalisation des étudiants ouvrant sur de nombreuses carrières dans la  recherche mais aussi dans des  institutions nationales et internationales.

– Des stages pratiques dans le cadre des institutions partenaires de la FSPUB et de l’EHESS et des cours de mise à niveau linguistique.

– Des cours dispensés intégralement en Français par les membres du corps académique des deux institutions partenaires.

– Des mobilités à  EHESS Paris pour nos meilleurs étudiants.

 Cette initiative bénéficie du soutien des services de coopération universitaire de l’Ambassade de France en Roumanie.

Les cours: Les cours définissent un programme qui a vocation à former de jeunes spécialisé(e)s sur l’Europe politique.

Les cours seront dispensés sur quatre grands axes:

1. L’objet politique en Europe: Théories et pratiques du politique;  Les transitions démocratiques; Construction européenne, relations d’Etat et circulations intellectuelles (fin XIXe siècle-début XXIe siècle); Identités et mémoires politiques dans la Roumanie postcommuniste.

2. Ateliers de lecture: L’Europe moderne dans la pensée intellectuelle; Régimes politiques et organisation des Etats. . Monarchie, République, Centralisme, fédéralisme; Européanisation et modernités; Idéologies I Nationalisme, libéralisme, socialisme ; et II Communisme, fascisme, démocratie; L’Europe moderne dans la pensée intellectuelle; Politiques mémorielles et culturelles en Europe.

3. Grandes questions structurantes: Société, guerre et violence; L’Europe moderne à travers le social; Révolutions et contre-révolutions; Etats, nations, frontières, empires; L’Europe dans le monde.

4. Méthodologie générale et appliquée: Politique en Europe. Objet de recherche, problématiques et champs de recherche; Mener une enquête anthropologique: questions épistémologiques et méthodologiques; Etude d’institutions et stage pratique.

L’équipe enseignante: Durant les deux années d’études, les cours du master « Politique en Europe » seront dispensés par les équipes enseignantes de la FSPUB et de l’EHESS (en mission à Bucarest).

Enseignants de l’EHESS : Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, dir. d’études EHESS; Marc-Olivier BARUCH, dir. d’études EHESS; Jordi CANAL, maître de conférences; Vincent DUCLERT, prof. agrégé; Christian JOUHAUD, dir. d’études EHESS; Christophe PROCHASSON, dir. d’études EHESS.

Enseignants de la FSPUB : Raluca ALEXANDRESCU, chargé de cours; Alexandru GUSSI, chargé de cours; Alexandra IONASCU, chargé de cours; Silvia MARTON, chargé de cours; Damiana OTOIU, chargé de cours; Caterina PREDA, chargé de cours; Cristian PREDA, prof.; Ioan STANOMIR, prof.; Florin TURCANU, prof.; Cristina VINTILA-GHITULESCU, maître de conférences.

Les débouchés:

 „Politique en Europe” est à la fois un master assurant la formation à la recherche en sciences sociales et un master professionnalisant – grâce à l’acquisition d’une formation générale portant sur les grandes questions européennes et des capacités plurilinguistiques de haut niveau. Les stages pratiques dans des institutions partenaires de la FSPUB (voir le site), tout comme les mobilités à Paris constitueront des atouts pour les trajectoires professionnelles au niveau:

– De la recherche en sciences sociales ou en études européennes (au niveau doctoral ou en intégrant des équipes  de recherche nationales ou internationales) ;

– Des institutions publiques européennes, nationales ou locales (la Commission européenne, le PE, le MAE, le Parlement, les diverses directions des affaires européennes à l’intérieur des institutions de l’administration publique centrale ou locale)

– Des ONGs, des think-tanks, des associations ou des groupes de lobby au niveau national/européen ou dans les médias.

– Des entreprises, banques et des compagnies multinationales (surtout francophones)

Procédure d’admission:

La phase d’admissibilité comporte deux évaluations : celle du dossier de candidature et celle de l’entretien d’admission.

Le dossier de candidature est constitué des éléments suivants (à déposer du 7 septembre au 22 septembre):

  1. Un projet de recherche (environ 10000 signes) et la bibliographie du projet.
  2. Les documents requis: le formulaire d’admission dument rempli (disponible sur le site de la FSPUB), diplôme de baccalauréat (en original), diplôme de licence (en original), certificat de naissance (copie certifiée), trois photos (3x4cm), un certificat médical, preuve du paiement des frais de dossier.

L’entretien : La sélection des étudiants sera organisée par des visioconférences, au moyen d’une commission commune de sélection EHESS-FSPUB. Les candidats admis dans le programme poursuivront également une inscription à l’EHESS (dispensée des frais d’inscription) (date à préciser sur le site de la FSPUB).

Pour plus de détails concernant le calendrier et les procédures d’admission veuillez visiter le site de la FSPUB: http://www.fspub.unibuc.ro/.

Vous pouvez également nous contacter à:  masterEHESS-FSPUB@fspub.unibuc.ro 

[/expand]