Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

[expand title=”Masterat în Antropologie și Dezvoltare Comunitară și Regională”]

Prezentare

Programul de Master de antropologie are o puternica orientare spre antropologia aplicată, şi spre practică. În primul rînd, în fiecare vară, timp de două săptămani, studenții participă la sesiuni de practică antropologică. Cu această ocazie, ei se familiarizează cu subtilitățile metodei etnografice, experimentînd pe viu identitatea de antropolog. În al doilea rind, ei se întilnesc periodic în cadrul Atelierului de Antropologie, ocazie cu care ajung să cunoască antropologi consacrați și, mai general, personalități și modalități suplimentare de reprezentare a lumii contemporane (film artistic și documentar, istoria artei, istorie, literatură etc.). În al treilea rând, cursurile alternează activitățile în clasă cu scurte incursiuni în teren, unde studenții exersează metode de cercetare şi dezvoltă propriile proiecte de cercetare. În al patrulea rând, masterul dezvoltă competenţe în zona proiectelor şi instituţiilor de dezvoltare comunitară, care merg de la filosofia şi analiza critică a dezvoltării pînă la familiarizarea cu scrierea şi derularea proiectelor.

Cursuri:

Dezvoltare comunitar-regională; Antropologie economica: Promisiune, jurământ, contract; Antropologie practicilor culinare; Noi  forme de  rudenie; Reprezentări etnografice Antropologia muzeelor; Elaborarea proiectelor de dezvoltare; Viitorul in trecut. Antropologie si science-fiction; Politici de migratie; Planificare si dezvoltare spatiala; Etnometodologie si analiza conversatiei; Antropologia infrastructurii, tehnologiei şi design-ului; Antropologia peisajului şi a mediului.

Profesori:

Conf. Dr. Liviu Chelcea; Prof. Dr. Sandu Dumitru; Lect. Dr. Călin Cotoi; Lect. Dr. Gabriel Jderu;  Asist.Dr. Raluca Popescu; Conf. Dr. Gabriel Pascariu; Prof. asociat  Narcis Tulbute;Prof. asociat Anda Becuţ; Prof. asociat Cristi Puiu (regizor); Prof. asociat Puiu Lăţea; Prof. asociat Oana Mateescu; Prof. asociat Claudia Câmpeanu.

Perspective în carieră:

Absolvenţii acestui master din anii trecuţi lucrează în prezent pentru proiecte cu fonduri structurale, au continuat cu studii de doctorat (la Universitatea din Bucureşti, London School of Economics, Central European University, Universitatea din Trento etc), sau activează în cadrul cercetare de piaţă şi advertising (Ipsos), case de producţie de film (Vira Films). Felul în care sunt concepute cursurile vizează oferirea de compenţele care să susţină mai multe opţiuni de carieră din sfera antropologiei aplicate. In calitate de cercetător, vei face cercetare aplicată, vei redacta rapoarte şi vei participa la studii interdisciplinare. Cel mai probabil, vei fi angajat de universităţi, think-tank-uri sau autorităţi publice. Este de asemenea probabil să iţi continui studiile in străinătate dacă doreşti un doctorat in antropologie.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 26 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator program: Lect. Dr.  Călin Cotoi: calin.cotoi@sas.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Masterat de Cercetare Sociologică Avansată”]

Prezentare:

Învățați cercetarea sociologică avansată studiind doi ani în Departamentul de sociologie al Universității din București – într-un program care explorează în detaliu spații sociale centrale și ex-centrice, metode și tehnici de producere și interpretare a evidențelor empirice, mize teoretice și competențe de autorat științific. Programul MaCS – Master de cercetare sociologică avansată – este axat pe familiarizarea cu dezbaterile conceptuale și metodologice curente din comunitățile de cercetare sociologică – și pe implicarea personală în experiențe de cercetare sociologică. Studenții sunt încurajați să își dezvolte și să se axeze pe propriile lor interese de cercetare, să caute și să discute evidențe empirice pentru întrebările pe care le urmăresc și să își consolideze stilurile de prezentare și argumentație publică, pe măsură ce își dezvoltă proiectul de cercetare.

Cursuri:

Cursurile MaCS urmăresc stimularea intuițiilor de cercetare și cunoașterea teoretică și metodologică meticuloasă. Studenții și profesorii lucrează împreună de la începutul până la finalizarea unei investigații – discutând pe parcurs curiozitățile, dificultățile, surprizele apărute pentru a putea formula argumente întemeiate în evidențe empirice.

MaCS include următoarele cursuri: Analiza modernității și globalizării; Teorii în cercetarea socială; Statistica în cercetarea socială; Studii ale migrației; Scriere academică; Etnometodologie și analiza conversației; Studii de gen; Cercetare vizuală; Istorie socială; Modelare cauzală în cercetarea socială; Structură și mobilitate socială; Inovații în tehnici și instrumente de cercetare; Cercetare sociologică avansată. Explicație și construcție teoretică; Sociologia cunoașterii; Studii culturale; Atelier de cercetare: dezbateri pe marginea unor cercetări actuale; Sociologia timpului; Argumente sociologice; Laborator de elaborare a tezei de dizertație.

Profesori:

Conf. Dr. Liviu Chelcea; Dr. Irina Cărăbaș; Lect. Dr. Călin Cotoi; Asis. Drd. Vlad Grigoraș; Prof. Dr.Laura Grünberg; Lect. Dr. Gabriel Jderu; Oana Mateescu; Prof. Dr. Ioan Pânzaru; Lect. Dr. Raluca Popescu; Prof. Dr. Marian Preda; Prof. asociat Cosima Rughiniș; Prof. Dr. Dumitru Sandu; Dr. Paula Tufiș; Radu Umbreș; Lect. Drd. Marian Vasile; Prof. Dr. Lazăr Vlăsceanu.

Perspective în carieră:

Absolvenții Masteratului în cercetare sociologică avansată câștigă expertiză și savoir-faire în: Argumentație întemeiată pe evidențe empirice; Gândire teoretică; Metode și tehnici avansate de cercetare; Stiluri și instrumente de autorat științific; Prezentări și dezbateri publice. MaCS deschide calea pentru cariere de cercetare în organizații academice, publice și private: Studii doctorale în sociologie și alte științe socio-umane; Cercetare în științe sociale – inclusiv cercetare sociologică avansată, cercetare orientată către politici publice, marketing social, precum și cariere universitare; Consultanță pe teme sociale curente, în instituții publice și private, inclusiv organizațiile europene și internaționale. MaCS este organizat în parteneriat cu Școala doctorală de sociologie, Universitatea din București: http://doctorat-sociologie.ro.

Admitere:

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 20 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. Probe

Proba 1: Un eseu de 5-10 pagini privind unul dintre următoarele subiecte: (1) Dezbateri teoretice curente în cercetarea sociologică; (2) Inovații metodologice în cercetarea sociologică;

Proba 2: Un interviu în care candidații își susțin eseul.

Eseul poate fi scris în engleză sau în română. Interviul va avea loc în limba română.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

Detalii privind admiterea sunt publicate aici: http://sas.unibuc.ro/index.pl/studii_master_ro șihttp://cercetare-sociologica.ro/admitere-2012.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Cosima Rughiniș: cosima.rughinis@sas.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Comunicare, Mass-Media și Societate”]

Prezentare:

Scopul programului:Acest master crează un cadru favorabil studiului interdisciplinar al ştiinţelor socio-umane şi ştiinţelor comunicării: sociologia şi antropologia comunicării, metode de cercetare şi de analiză a mass media şi comunicarii, precum şi strategiile şi practicile de comunicare din cadrul organizaţiilor Prin acest program se intenţionează dezvoltarea studiului specializat, profesionist al sectorului informaţei (presă, publicitate, audiovizual, noile media şi noile tehnologii de informare şi comunicare) şi al comunicării sociale (întreprinderi, organizaţii, instituţii).Studenţii au ocazia sa participe direct la organizarea si desfasurarea Conferintei franco-romane anuale in domeniul stiinţelor comunicarii si a altor activitaţi desfasurate de AUF ( Agenţia Universitara a Francofoniei ) si de Serviciile Culturale al Ambasadei Franţei la Bucuresti. Alte oportunitaţi de studiu sunt oferite de universitaţile franceze partenere, in cadrul programului ERASMUS.

Cursuri:

Pragmatica și teoria enunțării; Discursul informațional al mass-media; Comunicare televizuală; Reprezentari și interpretare de discurs; Semiotica aplicată și publicitate; Retorica, teorii ale argumentării și ale persuasiunii; Mass-media și noile tehnologii ale informației și comunicării (NTIC); Metode de cercetare comunicare; Industrii culturale și economia audiovizualului; Audiențe, publicuri și receptare media; Antropologia mass-media; Cercetări francofone în științele comunicării; Comunicare, psihologie socială și strategii în organizații; Proiect (redactarea disertației); Comunicare politică și marketing politic.

Profesori: Prof. Dr. Poliana Stefanescu; Prof. Dr. Vasile Dâncu; Prof. Dr. Ioan Pânzaru; Prof. Dr. Ioan Drăgan; Prof. (Asociat) Nicolae Perpelea; Prof. Asociat Anca Măgureanu.

Perspective în carieră:

Absolvenţii acestui master pot concura pentru poziţii în următoarele instituţii: în instituții centrale (Parlament, Președinție, Guvern), instituții europene, departamente de resurse umane și PR, administrație publică la nivel central și local, învățământ superior, cercetare științifică, învățământ preuniversitar, studii de piață și marketing politic, mass-media.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 20 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. Probe

Eseul poate fi scris în engleză sau în română. Interviul va avea loc în limba română.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

Detalii privind admiterea sunt publicate aici: http://sas.unibuc.ro/index.pl/studii_master_ro șihttp://cercetare-sociologica.ro/admitere-2012.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator program: Prof. Dr. Poliana Ștefănescu, poliana.stefanescu@gmail.com.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Consiliere în Asistenţă Socială”]

Prezentare:

Implicând studenţi şi profesori în activităţi de colaborare educaţionale, clinice şi de cercetare, misiunea programului de Masterat în Consiliere în Asistenţa Socială este aceea de a pregăti profesionişti cu înaltă calificare în consilierea persoanelor, grupurilor şi comunităţilor afectate de probleme sociale, care să aibă cunoştinţe, deprinderi şi dispoziţia de a îmbunătăţi şi dezvolta serviciile de consiliere, calitatea vieţii indivizilor, familiilor şi comunităţilor.

Obiective: analizarea factorilor implicaţi în problematica socială atât la nivel individual, cât şi la nivel psihosocial (familii şi reţele sociale), organizaţional sau comunitar; abordarea unei serii de intervenţii psihosociale şi de asistenţă socială ce au ca scop atât prevenirea şi combaterea problematicii sociale, cât şi ameliorarea efectelor pe care problemele sociale le au asupra  persoanelor, familiilor şi comunităţilor; prin disciplinele oferite studenţilor, programul de masterat combină o metodă practică esenţială în domeniul asistenţei sociale (practica interpersonală cu indivizi, familii şi grupuri sociale) cu numeroase subdomenii ale asistenţei sociale.

Cursuri:

Cursuri de recuperare pentru absolvenţii altor domenii decât Asistenţa Socială: Teorii şi metode în asistenţa socială și Introducere în consiliere.

Cursuri obligatorii pentru toti participanţii la Programul de Masterat în Consiliere în Asistenţa Socială: Teorii psihosociale în consiliere; Evaluare psihosocială şi strategii de coping; Aspecte deontologice în serviciile de consiliere; Psihoterapie individuală şi de grup; Psihologia cuplului. Psihosexologie ; Terapii de familie: abordarea sistemică; Managementul stresului în serviciile de asistenţă socială; Servicii de consiliere pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora; Servicii sociale pentru persoanele vârstnice; Servicii de asistenţă socială şi consiliere în instituţiile educaţionale; Tehnici de intervenţie în situaţiile de criză; Supervizare în asistenţa socială; Cercetare socială avansată; Practică aplicată în serviciile de consiliere şi asistenţă socială/ internship într-o organizaţie.

Profesori:

Prof. Dr.Livius Manea; Prof. Dr. Ecaterina Morar; Conf. Dr. Hanibal Dumitraşcu; Conf. Dr. Gheorghiţa Nistor; Lect. dr. Aurelia Curaj; Lect. dr. Mihaela Cozărescu; Lect. Dr. Elena Iulia Mardare; Lect. Dr. Luminiţa Mihai; Lect. Dr. Valentina Rujoiu; Lect. Dr. Ana Szabo.

Perspective în carieră:

Prin specializarea de Masterat în Consiliere în Asistenţa Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială  îşi  propune formarea unor specialişti care, pe lângă competenţele  teoretice şi practice esenţiale în exercitarea profesiei de asistent social,  să dobândească şi competenţe profesionale specifice analizării, evaluării  şi soluţionării  problemelor sociale concrete, prin servicii de consiliere, care să completeze alte tipuri de servicii şi prestaţii  adresate indivizilor şi grupurilor vulnerabile. Aşadar, se oferă studenţilor un program  care să-i pregătească pe aceştia, fie să-şi continue studiile doctorale sau pregatirea profesională în diferite domenii ale psihoterapiei individuale şi/sau de grup, fie să lucreze ca practicieni în: domeniul protecţiei familiei şi copilului; servicii şi centre de consiliere adresate familiei şi grupurilor cu risc social; servicii comunitare de sănătate mintală; şcoli şi centre educaţionale; spitale; centre şi instituţii medicale şi psihiatrice; centre de plasament; programe de reabilitare psihosocială; centre de îngrijire pentru vârstnici; organizatii de protecţie a persoanelor cu deficienţe fizice şi psihice; organizaţii industriale şi economice; penitenciare şi programe de probaţiune; cabinete private etc.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 36 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. Probe:

Proba 1: Elaborarea unei lucrări de 10  pagini, având o temă din domeniul consilierii psiho-sociale.

Proba 2: Interviu pe baza lucrării elaborate.

Tematica pentru examenul de admitere este disponibilă pe blogul Masteratului în Consiliere în Asistenţa Socială.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Lect.dr. Elena Iulia Mardare: eimardare@sas.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Devianță Socială și Criminalitate”]

Prezentare:

Programul de master Devianță socială și criminalitate îşi propune formarea de specialişti în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii, cu competenţe profesionale asociate unor ocupaţii solicitate pe piaţa muncii (în principal sociolog în penitenciare, consilier de probaţiune, sociolog în departamentele specializate în prevenirea şi combaterea criminalităţii ale poliţiei şi diverselor agenţii ale Ministerului Justiţiei, institute de cercetare, diverse autorităţi publice şi organizaţii private). Din informaţiile pe care le deţinem este singurul program de master care oferă specializare în domeniul devianţei sociale acreditat de către ARACIS.

Cursuri:

Sociologia delincvenţei; Opinie publică, justiţie socială, criminalitate; Devianţă şi corupţie; Violenţă domestică; Sociologia pedepsei; Prevenirea şi controlul criminalităţii; Devianţă şi criminalitate în spaţiul urban; Sociologia criminalităţii juvenile; Terorism şi violenţă; Sociologia comportamentelor sexuale; Cogniţie socială şi comportament deviant; Sociologia institutiilor intermediare din dreptul penal; Sociologia instituţiei penitenciare; Devianță socială. Imagini comparate; Coordonare în vederea elaborării și sustinerii lucrarii de disertație.

Profesori:

Prof. Dr.Maria Voinea; Prof. Dr. Septimiu Chelcea; Conf. Dr. Petronel Dobrică; Conf. Dr. Liviu Chelcea; Prof. (Asociat) Dan Banciu; Prof. Asociat Marian Badea.

Perspective în carieră:

Absolvenţii programului de master Devianță socială și criminalitate îşi propune formarea de specialişti ce vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul dezvoltării agenţiilor publice şi a organizaţiilor private care activează în domeniul devianţei sociale şi criminalităţii sau în domenii conexe. Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei prin Serviciile de Probaţiune şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţiile de Asistenţă Socială, prin Serviciile de Prevenire a Delincvenţei Juvenile, ONG-uri specializate în prevenirea delincvenţei juvenile şi reintegrarea socială a foştilor detinuţi etc.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 36 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. Probe:

Proba 1: Elaborarea unei lucrări de 10  pagini, având o temă din domeniul consilierii psiho-sociale.

Proba 2: Interviu pe baza lucrării elaborate.

Tematica pentru examenul de admitere este disponibilă pe blogul Masteratului în Consiliere în Asistenţa Socială.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Conf. Dr. Petronel Dodrică: petroneld@yahoo.com.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Grupuri de Risc și Servicii Sociale de Suport”]

Prezentare:

Masterul îşi propune să dezvolte competenţe profesionale necesare atât în Serviciul Public de Asistenţă Socială, în organizaţiile non-guvernamentale, cât şi în companiile ce dezvoltă programe de responsabilitate socială. Colaborăm cu profesionişti din ţară şi străinătate, cu o contribuţie recunoscută în domeniul serviciilor de suport pentru grupurile de risc. Aceştia participă ca invitaţi la dezbateri organizate în cadrul masterului, dar şi la dezbaterile organizate de Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Servicii Sociale care funcţionează în cadrul Facultăţii.

Atracţia dezbaterilor organizate de CCISS, prin componenta practică de cercetare adresată studenţilor – Clubul de Asistenţă Socială, Probaţiune şi Grupuri de Risc , constă în faptul că la dezbateri participă, pe lângă personalităţi în domeniu, şi beneficiari. Astfel, am avut ca invitaţi care au dialogat cu studenţii: vieţaşi din penitenciarul Rahova, persoane infectate cu HIV/SIDA, consumatori de droguri, supravieţuitori al Holocaustului, practicante ale sexului comercial, victime ale violenţei domestice. La seminarii organizăm vizite pe teren la instituţii şi centre speciale pentru grupurile de risc.

Cursuri:

Perspective internaţionale în asistenţă socială; Politici şi programe sociale pentru persoanele fără adăpost; Victimele traficului de fiinţe umane: servicii şi intervenţii specializate; Sociologia corpului şi riscuri sociale; Antropologia grupurilor de risc; Metode de interventie în cazurile de violenţă domestică; Refugiaţi şi comunităţi multi-etnice; Prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile şi defavorizate; Iniţiative private în asistenţă socială; Managementul dezastrelor; Probleme ale populaţiei vârstnice; Pedagogie curativă pentru persoanele cu dizabilităţi; Strategii de lucru cu persoanele aflate în conflict cu legea; Reglementări europene privind criminalitatea transfrontalieră; Cercetarea socială a grupurilor de risc.

Profesori:

Conf. Dr. Adrian Dan; Conf. Dr. Ana Rădulescu; Lect. Dr. Gabriel Jderu; Asis. Drd. Smaranda Witec; Coord. Ioan Durnescu; Coord. Florin Lazăr; Expert Marian Ursan; Asis. Dr. Theodora Ene; Conf. Dr. George-Mircea Botescu; Asist. Dr. Monica Alexandru; Lect. Dr. Valeriu Fârţală; Lect. Dr. Mihaela Cozărescu; Lect. Dr. Aurelia Curaj.

Perspective în carieră:

Competenţele obţinute sunt în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor. Absolvenţii vor putea lucra şi în alte domenii conexe: servicii sociale în sectorul sanitar, servicii sociale în sectorul educaţional, servicii sociale în administraţia publică centrală şi locală, servicii sociale dezvoltate de sectorul non-guvernamental, responsabilitatea socială a companiilor, instituţii internaţionale (ex. Agenţiile ONU, Programe Europene etc).

Colaborăm cu profesionişti din ţară şi străinătate, cu o contribuţie recunoscută în domeniul serviciilor de suport pentru grupurile de risc. Aceştia participă ca invitaţi la dezbateri organizate în cadrul Masterului. „Esti interesat să urmezi cursurile acestui master? Tematica cursurilor este foarte interesantă, actualizată, cursurile se desfășoară într-o manieră interactivă și informațiile sunt foarte practice. Profesorii sunt foarte pregătiți în acest domeniu, deschiși față de studenți. Dacă vrei să te înscrii la acest master, te felicit și și-l recomand cu drag!” (Alexandra Dinică, absolvent).

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 32 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. Probe:

Proba 1 – Depunerea la dosar a unui eseu de circa 10 pagini pe o temă liber aleasă.

Proba 2 – Discuţie pe baza eseului între candidat şi profesorii care predau la master.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

Se pot înscrie absolvenţi de învăţământ superior din ţară şi din cadrul Uniunii Europene, ai instituţiilor de învăţământ public şi privat acreditat. Aşteptăm atât absolvenţii facultăţii noastre cât şi din alte centre universitare, din aceleaşi domenii de studii sau din domenii apropiate (psihologie, jurnalism, filozofie, limbi străine, teologie, drept, ştiinţe politice, teatru).

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Conf. Dr. Doru Buzducea.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Managementul Resurselor Umane”]

Prezentare:

Masterul de Managementul Resurselor Umane îşi propune formarea de specialişti în resurse umane, care prin intermediul programului să îşi dezvolte competenţe profesionale necesare atât în organizaţii private, cât şi în cele publice. Suntem preocupati de dezvoltarea continuă a acestui program, astfel încât să ne situăm întotdeauna în primele locuri în rândul facultăţilor care oferă programe similare în Romania (cel mai bine cotat program de către angajatori şi cel mai solicitat de către candidaţi). Obiectivul nostru este acela de a atrage şi consolida colaborarea cu profesionişti de valoare, cu o contribţie recunoscută pe piaţa muncii din Romania, care să susţină cursurile oferite în cadrul Masterului.

Cursuri:

Teorii sociologice;Metode şi tehnici de cercetare sociologică; Organizaţii şi comportament organizaţional; Fundamente ale managementului resurselor umane; Testare şi evaluare psihologică; Instruire şi educaţie în Romȃnia; Managementul schimbării şi diversităţii; Perspective asupra organizaţiilor şi reţelelor organizaţionale; Devianţa în organizaţii; Egalitate la angajare  şi la locul de muncă (politici şi practici anti-discriminatorii); Dreptul muncii; Management strategic; Relaţii industriale şi negocierea conflictelor; Noţiuni financiare şi politici salariale; Managementul performanţei; Internship într-o organizţtie; Elaborare proiect cercetare.

Profesori:

Prof. Dr. Marian Preda; Lect. Dr. Vlad Grigoraş; Lect. Dr. Elena  Fecioru (experinţă HR – Ernst & Young, Bayer); Conf. Dr. Catalin Nedelcea (psiholog consultant în resurse umane, evaluare şi training (membru al European Association of Psychologic Assessment); Lect. Daniela Visoianu; Lect. Alexandra Rusu; Lect. Marian Badea; Lect. Csaba Asztalos (jurist, preşedinte Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării); Lect. Raluca Bughea Conţanu (consilier în politici sociale, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei); Mara Stan (Coordonator Resurse Umane – Recrutare şi Marketing de Personal, Metro Cash & Carry România.

Perspective în carieră:

Programul de master în Managementul Resurselor Umane îşi propune formarea de specialişti care să activeze: în departamentul de resurse umane al companiilor private; în agenţii de recrutare, headhunting (executive search), consiliere resurse umane,mentorat, coaching,  evaluare şi training; în departamentul de resurse umane al organizaţiilor publice; în domenii conexe (comunicare corporativă, responsabilitate socială corporativă etc.); în ONG-uri care au ca scop orientarea vocaţională, consilierea şi reconversia şomerilor, organizarea de stagii de practică, internship pentru studenţi, politici anti-discriminatorii şi promovarea diversităţii interculturale; în coordonarea proceselor specifice managementului strategic al resurselor umane: recrutare şi selecţie, managementul performanţei şi planuri de succesiune, administrare de personal şi relaţii industriale, dezvoltare şi schimbare organizaţională, salarizare etc.; ca teoretician / profesor / trainer acreditat în domeniul managementului strategic al resurselor umane, activând în diverse centre educaţionale.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 38 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Prof. Dr. Marian Preda,decanul Facultăţii de Sociologie  şi Asistenţă Socială.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate”]

Prezentare:

Oferă posibilități de a găsi un loc de muncă după absolvire, în unități de asistență socială, în instituții publice și private de furnizare de servicii de sănătate, în organizații neguvernamentale din aceste domenii, în instituții centrale ale statului (Ministerul Muncii, Consilii Județene, Direcții teritoriale de specialitate etc.), specializate în dezvoltarea și implementarea politicilor sociale, în instituții de sănătate și de asigurări sociale. Este masteratul cel mai atractiv și cel mai longeviv. Funcționează de mai bine de 14 ani. Asigură practică de specialitate în unități de profil, în care absolvenții pot să-și desfășoare activitatea după absolvire. Beneficiază de expertiza și experiența unor profesori de prestigiu, cu îndelungată experiență în construcția și aplicarea politicilor sociale, manageri ai unor sisteme naționale din acest domeniu. La absolvire se oferă și un certificat, care atestă experiența practică dobândită pe durata masteratului în unități de specialitate în care se asigură practica de specialitate.

 Cursuri:

Politici de sănătate publică în Uniunea Europeană; Evaluarea programelor serviciilor sociale și de sănătate; Promovarea sănătății și educație pentru  sănătate; Economie socio-sanitară. Management financiar; Legislaţia în sfera serviciilor sociale și de sănătate; Principii de deontologie ale profesiilor sociale și medicale; Managementul instituțiilor de sănătate; Managementul calității serviciilor sociale și de sănătate; Monitorizarea serviciilor de asistență socială; Metodologia cercetării sociale; Sociologia sănătăţii şi a bolii; Managementul resurselor umane în domeniul socio-medical; Managementul stresului în serviciile sociale și de sănătate; Cultura organizaţională; Diagnoza problemelor sociale; Practică.

Profesori:

Prof. Dr. Eugen Blaga; Prof. Dr. Cristian Vlădescu; Prof. Dr. Ecaterina Morar; Prof. Dr. Livius Manea; Conf. Dr. Gabriel Măţăuan; Conf. Dr. Alin Stănescu; Conf. Dr. Gheorghița Nistor; Lect. Dr. Ana Szabo; Lect. Dr.Iulia Elena Mardare; Lect. Dr.Valeriu Fârţală; Lect. Dr.Valentina Rujoiu; Prof. Dr. Ioan Mărginean.

Perspective în carieră:

Masteratul este un program util prin furnizarea de competenţe reale masteranzilor, în scopul facilitării asimilării de cunoştinţe aplicate privind metodele, specifice managementului instituțiilor furnizoare de servicii sociale și de sănătate, de acţiune şi exemple de bune practici internaţionale în domeniu. Cursul operaționalizează strategiile și politicile din domeniul sănătății, asigurărilor sociale de sănătate. Implicaţiile practice ale cursului sunt beneficii nete atât pentru masteranzii proveniți din sistem, cât și pentru cei din alte domenii conexe. Cursul oferă o direcţie de studiu/cercetare şi orientare profesională pentru studenţi; furnizează studenţilor cunoştinţe aplicate privind metodele și tehnicile specifice managementului instituțiilor sociale, specifice managementului financiar și al resurselor umane.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 30 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

3. Probe:

Proba 1 – Elaborarea unui eseu utilizînd bibliografia recomandată și temele propuse.

Proba 2 – Susținerea unui interviu.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Prof. Dr.Eugen Blaga: eblaga2007@yahoo.com; 0747.046.701.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Politici Publice și Management în Administrația Publicului”]

Prezentare:

Programul de master Politici Publice şi Management în Administraţia Publică îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţe sistematizate în domeniul elaborării, implementării şi evaluării de politici publice, şi în domeniul managementului organizaţiilor publice. Obiectivele programului: formarea unor deprinderi de gândire analitică şi orientată către soluţionarea de probleme; îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a înţelege şi aplica elemente de analiză a politicilor publice; creşterea capacităţii studenţilor de a înţelege şi utiliza concepte specifice managementului public; dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a utiliza metode şi tehnici de cercetare aplicate studiului organizaţiilor publice; creşterea nivelului de cunoaştere a contextului european de decizie în domeniul politicilor publice; – creşterea capacităţii de reflecţie critică asupra unor elemente de etică în administraţia publică.

 Cursuri:

Politici publice: proces şi analiză; Politici publice şi raţionalizarea alegerilor bugetare; Politici publice în Uniunea Europeană; Analiza instituţională; Elemente de drept administrative; Management public; Managementul programelor de dezvoltare comunitară; Design, implementare şi evaluare de politici sociale; Actori, instituţii şi procese politice; Marketingul organizaţiilor publice. Comunicare şi campanii de interes public; Management strategic; Metode şi tehnici de cercetare şi analiză în politici publice; Elemente de etică în administraţia publică; Laborator de cercetare; Coordonare disertaţie.

Profesori:

Prof. Dr.Lazar Vlăsceanu; Prof. Dr. Marian Preda; Prof. Dr. Dumitru Sandu; Conf. Dr. Petronel Dobrică; Conf. Dr. Cosima Rughiniș; Lect. Dr. Mihaela Lambru; Lect. Dr. Călin Cotoi; Prof. Asociat Bogdan Chirițoiu; Prof. Asociat Sorin Ionita; Prof. Asociat Alin Teodorescu; Prof. Asociat Claudia Petrescu.

Perspective în carieră:

Absolvenţii programului de master Politici Publice şi Management în Administraţia Publică vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul: organizaţiilor publice (administraţie publică centrală sau locală); organizaţiilor private non-profit interesate de dezvoltarea parteneriatelor public – privat; organizaţiilor private interesate de creşterea calităţii managementului relaţiilor cu sectorul public.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 20 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Lect. Dr. Mihaela Lambru, prodecan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Prevenirea și Combaterea Consumului Ilicit de Droguri”]

Prezentare:

Masterul Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri are drept scop pregătirea viitorilor  specialişti practicieni sau cercetători în domeniul prevenirii și combaterii consumului ilicit de droguri, precum și dobândirea de către aceștia a deprinderilor necesare intervenției, prin consiliere, tratare și reinserție socială a dependenților de droguri, cu  o calificare recunoscută la nivel  național și internaţional, formând viitori funcţionari publici, lucrători în sectorul neguvernamental sau liber-profesionisti în domeniu.

Alături de pregătirea teoretică, masteranzii vor efectua și stagii de practică în instituţii publice şi în organizaţii nonguvernamentale, în baza unor protocoale încheiate cu acestea (Agenţia Naţională Antidrog şi structurile subordonate, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. „Dr. Al. Obregia”, Centrul de Evaluare şi Tratament a Toxicodependenţilor „Sf. Stelian” , Asociaţia Naţională de Intervenţii în Toxicomanii, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală a Vămilor etc).

Cursuri:

Reglementări juridice privind substanțele stupefiante, psihotrope și precursori; Teoria și practica consilierii antidrog; Sociologia victimei; Deontologia profesională a asistentului social în activitatea antidrog; Instituții și programe europene antidrog; Politici sociale și tendințe in prevenirea consumului ilicit de droguri; Managementul programelor antidrog; Teorii privind comportamentul și mediul social; Terapia și asistența persoanelor toxicodependente; Drept administrativ în asistența socială; Metode și tehnici de intervenție in adicții; Prevenirea și asistența consumatorilor de droguri în penitenciare; Drepturile omului în administrarea comunitară a justiției și adicții; Policing și intelligence în activitatea antidrog.

Profesori:

Prof. Dr. Pavel Abraham; Conf. Dr. George Mircea Botescu; Conf. Dr. Doru Buzducea; Conf. Dr. Gheorghița Nistor; Conf. Dr. Emilian Stănișor; Lect. Dr. Valeriu Fîrțală; Lect. Dr. Luminița Sanda Mihai; Lect. Dr. Monica Alexandru; Lect. Dr. Theodora Ene.

Perspective în carieră:

Absolvenții masterului Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri pot dezvolta o carieră profesională în domeniu, într-o arie vastă de instituții publice sau private, agenții guvernamentale antidrog și structuri subordonate acestora,instituții din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Justiției, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, institute de cercetare, ONG-uri de profil, organisme și agenții anti-doping, instituții și organizații europene afiliate EMCDDA.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 26 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonatori de program: Prof. Dr. Pavel Abraham(pavelabraham@yahoo.com), Lect. Dr. Valeriu Fîrțală (valif@sas.unibuc.ro).

[/expand]
[expand title=”Masterat Interdisciplinar în Politici Publice și Management în Administrația Publicului”]

Prezentare:

Programul de Masterat în Politici Publice şi Management în Administraţia Publică îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţe sistematizate în domeniul elaborării, implementării şi evaluării de politici publice, şi în domeniul managementului organizaţiilor publice.

 Obiectivele programului: formarea unor deprinderi de gândire analitică şi orientată către soluţionarea de probleme; îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a înţelege şi aplica elemente de analiză a politicilor publice; creşterea capacităţii studenţilor de a înţelege şi utiliza concepte specifice managementului public; dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a utiliza metode şi tehnici de cercetare aplicate studiului organizaţiilor publice; creşterea nivelului de cunoaştere a contextului european de decizie în domeniul politicilor publice; creşterea capacităţii de reflecţie critică asupra unor elemente de etică în administraţia publică.

Cursuri:

Politici publice: proces şi analiză; Politici publice şi raţionalizarea alegerilor bugetare; Politici publice în Uniunea Europeană; Analiza instituţională; Elemente de drept administrative; Management public; Managementul programelor de dezvoltare comunitară; Design, implementare şi evaluare de politici sociale; Actori, instituţii şi procese politice; Marketingul organizaţiilor publice. Comunicare şi campanii de interes public; Management strategic; Metode şi tehnici de cercetare şi analiză în politici publice; Elemente de etică în administraţia publică; Laborator de cercetare; Coordonare disertaţie.

Profesori:

Prof. Dr.Lazăr Vlăsceanu; Prof. Dr. Marian Preda; Prof. Dr. Dumitru Sandu; Conf. Dr. Petronel Dobrică; Conf. Dr. Cosima Rughiniș; Lect. Dr. Mihaela Lambru; Lect. Dr. Călin Cotoi; Prof. Asociat Bogdan Chirițoiu; Prof. Asociat Sorin Ioniță; Prof. Asociat Alin Teodorescu; Prof. Asociat Claudia Petrescu.

Perspective în carieră:

Absolvenţii programului de Masterat în Politici Publice şi Management în Administraţia Publică vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul: organizaţiilor publice (administraţie publică centrală sau locală); organizaţiilor private non-profit interesate de dezvoltarea parteneriatelor public – privat; organizaţiilor private interesate de creşterea calităţii managementului relaţiilor cu sectorul public.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 20 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Lect. Dr. Mihaela Lambru, prodecan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Sociologia Consumului și Marketing”]

Prezentare:

Masterul de Sociologia Consumului și Marketing se adresează absolvenţilor facultăţilor de sociologie, economie, filosofie, filologie, etnologie, jurnalism, psihologie, istorie, litere şi ştiinţe politice. Absolvenţii acestui program vor putea analiza, înţelege și aplica concepte şi analize ale societăţii de consum, sistemului de obiecte, hiper-consumatorului, comportamentul consumatorului, funcţionarea pieţelor de produse şi servicii de consum, geografiei consumului, campaniilor de marketing, studiilor de piaţă sau vieţii sociale a obiectelor. Găsiți pe site-ul www.sociologiaconsumului.wordpress.com câteva elemente despre Masterul de Sociologia Consumului și Marketing organizat de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.

Cursuri:

Sociologia consumului şi a cumpărării; Managementul marketingului; Finanţe pentru nonfinanţişti; Statistică socială; Cercetare de piaţă; Comportamentul consumatorului; Management strategic; Psihosociologia publicităţii; Design aplicat; Economie comportamentală; Media planning; Tehnici de vânzare; Cercetare avansată; Elaborarea lucrării de disertație.

Profesori:

Conf. Dr. Liviu Chelcea (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Ioan Simu (Mercury Research); Lect. Dr. Răzvan Papuc (Facultatea de Administrație și Afaceri); Lect. Dr. Adrian Duşa (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Lect. Drd. Marian Vasile (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Lect. Dr. Gabriel Jderu (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Prof. Dr. Marian Preda (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Prof. Dr. Septimiu Chelcea (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Prof. asociat Melania Tuculeanu (designer TinaR); Prof. Dr. Elena Nolica Druică (Facultatea de Administraţie şi Afaceri); Conf. Dr. Valentina Marinescu (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială); Alexandra Popescu, consultant și trainer.

Perspective în carieră:

Absolvenţii programului de master Sociologia Consumului si Marketing vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul: Firmelor de cercetare de piaţă; Compartimentelor de vînzări din diferite firme; Firme de publicitate.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 30 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Conf. Dr. Liviu Chelcea, directorul Departamentului de Sociologie din Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (liviu.chelcea@sas.unibuc.ro).

[/expand]
[expand title=”Masterat în Sondaje de Opinie, Marketing și Publicitate”]

Prezentare:

Masterul de Sondaje de opinie, marketing şi publicitate îşi propune formarea specialiştilor în studiul opiniei publice, în cercetarea şi analiza advertisingului, ca element al marketingului,

şi dezvoltarea competenţelor profesionale în mixul de marketing. Scopul acestui program de master îl constituie pregătirea unor profesionişti cu înaltă calificare în domeniile cerute în prezent pe piaţa muncii de către organizaţiile private sau instituţiile guvernamentale, ONG-uri, partide politice, sindicate etc. Obiectivele programului: Sondarea opiniei publice, analiza şi prezentarea către beneficiari sau în mass-media a rezultatelor din sondajele de opinie, depistarea şi combaterea tentativelor de manipulare a opiniei publice; Analiza ştiinţifică a relaţiei dintre societatea de azi şi publicitate, înţelegerea sociologică a cerinţelor tehnice, economice şi etice ale publicităţii şi advertisingului, proiectarea, organizarea şi coordonarea campaniilor publicitare comerciale şi noncomerciale; Cunoaşterea şi înţelegerea componentelor mixului de marketing: produsul, preţul, distribuţia şi comunicarea persuasivă.

Site-ul masterului: http://mastersondajeopiniemarketingsipublicitate.wordpress.com.

Cursuri:

Tehnica sondajelor de opinie publică; Planificarea de marketing; Strategii de campanie în publicitate și comunicarea politică; Analiza continutului media; Strategii şi tehnici de persuasiune; Psihosociologia publicităţii; Sociologia consumului şi cumpărării; Tehnici de cercetare a eficienţei reclamelor; Aspecte etice și juridice în marketing și publicitate; Metodecalitative în cercetarea comunicării opiniei publice si in marketing; Analiză electorală; Marketing si publicitate on line; Marketing politic; Internship într-o organizație

Profesori: Prof. Dr.Septimiu Chelcea; Prof. Dr. Vasile Dâncu; Prof. Dr. Sandu Dumitru; Lect. Dr. Gabriel Jderu; Conf. Dr. Valentina Marinescu; Prof. asociat Marinică Bărbulescu (director procesare date TOLUNA Research); Lect. Dr. Raluca Popescu; Conf. Dr. Liviu Chelcea; Lect. Dr. Raluca Moise; Prof. asoc. Cercel Marian (director marketing European Drinks).

Perspective în carieră:

Absolvenţii programului de master Sondaje de Opinie, Marketing și Publicitate vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul: Realizarea de sondaje de opinie publică, interpretarea ştiinţifică a rezultatelor şi prezentarea adecvată, în funcţie de publicul ţintă şi de canalul de comunicare, a rezultatelor acestor sondaje; Cercetarea publicităţii, proiectarea ingenioasă şi organizarea unor campanii publicitare inovative, antrenarea creatorilor de reclame în slujba „marilor idei”, a idealurilor sociale, contracararea tentativelor de „publicitate murdară”; Realizarea de campanii de marketing comercial, politic si social, cu respectarea standardelor profesionale şi etice, analiza electorală şi comportamentul de vot.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 25 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Lect. Dr. Gabriel Jderu: gabriel.jderu@sas.unibuc.ro.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Studii de Securitate”]

Prezentare:

Programul de master în Studii de securitate  îşi propune să ofere studenţilor cunoştinţe  şi deprinderi  în domeniul elaborării, implementării şi evaluării politicilor  de  securitate naţională şi în domeniul analizei de intelligence. Programul de master în Studii de securitate este realizat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială în colaborare cu Serviciul Român de Informaţii.

Cursuri:

Cercetare sociologică avansată-Metodologia studiilor de securitate; Teorii sociologice ale modernităţii; Teorii ale relaţiilor internaţionale; Geopolitică şi securitate; Forţele armate şi societatea; Dinamica proceselor de intelligence în societatea cunoaşterii; Dilema de securitate a României în Războiul Rece; Doctrine şi strategii de securitate; OSINT; Analiza-resortul deciziilor strategice; Organizaţii de intelligence; Fenomenul terorist în lumea contemporană; Securitate şi globalizare; Analiza informaţiilor ca proces; Tehnologii analitice; Analiza reţelelor sociale.

Profesori:

Prof. Dr. Dan Dungaciu; Conf. Dr. Ionel Nicu Sava; Conf. Dr. Cristian Barna; Lect. dr. Călin Cotoi; Lect. dr. Darie Cristea; Prof. asociat Larry Watts; Prof. asociat Iulian Fota; Prof. asociat Lucian Dumitrescu; Experţi din cadrul Serviciului Român de Informaţii.

Perspective în carieră:

Absolvenţii programului de master Studii de securitate vor avea competenţele necesare pentru a dezvolta o carieră de succes în cadrul: organizaţiilor publice (componente ale sistemului de securitate naţională militare sau non-militare, administraţie publică centrală); ONG-urilor care activează în domeniul securităţii naţionale şi relaţiilor interaţionale, drepturilor omului, managementului informaţiilor publice, promovării democraţiei şi societăţii civile; organizaţiilor private care activează în domeniul business intelligence.

Admitere:

1. Număr de locuri propuse: Curs ZI : – 40 locuri (granturi de la buget).

2. Calendarul de admitere:

Înscrieri: 3-10 septembrie 2012

Examene: 12-14 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor: 17 septembrie 2012

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie

Afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie

Documente necesare pentru dosarul de admitere:
-cerere tip de înscriere;
-eseu / lucrare de admitere;
-diploma de bacalaureat în original;
-diploma de licenta în original sau adeverinţă de licenţă în original (doar pentru promoţia iunie 2012);
-foaia matricolă din facultate sau adeverinţa care să menţioneze media anilor de studii (pentru absolvenţii din 2012);
-certificatul de naştere în copie legalizată;
-certificat de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
-3 fotografii tip buletin de identitate;
-chitanţa plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere;
-dosar plic.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordonator de program: Prof. Dr. Dan Dungaciu

Persoană de contact: Lect. Dr. Darie Cristea, darie.c.cristea@gmail.com.

[/expand]
[expand title=”Master of Research in Sociology”]

Presentation:

Join the Master of Research in Sociology (MoRiS) at the University of Bucharest for two years of research experience covering in-depth exploration of lively social spaces, advanced methods and techniques of interpreting evidence, theoretical orientation, and professional scientific authorship. The Master of Research in Sociology focuses on advanced sociological research. Courses are designed as gateways to current conceptual and methodological debates within sociological and social research communities. Students are encouraged to develop and work on their own research interests, to make sense of empirical evidence and to acquire public presentation skills while developing their research projects.

Courses:

Since 2009 MoRiS has offered students an English-language curriculum focused on kindling research intuition and meticulous theoretical and methodological knowledge. Students and faculty work jointly in investigative projects carrying them from inception to finalization, discussing all along the challenges of acquiring novel evidence-based understandings.

MoRiS includes the following courses: Analysis of modernity and globalization; Theories in social research; Statistics in social research; Migration studies; Academic writing; Ethnomethodology and conversation analysis; Gender studies; Visual research; Social history; Causal modeling in social research; Social structure and mobility; Innovative research techniques and tools; Advanced sociological research; Explanation and theory construction; Sociology of knowledge; Cultural studies; Research workshop: current research debate Sociology of time Sociological argumentation; Laboratory for thesis drafting.

Professors:

Liviu Chelcea; Irina Cărăbaș; Joshua Dubrow; Laura Grünberg; Gabriel Jderu; Oana Mateescu; Ioan Pânzaru; Raluca Popescu; Marian Preda; Cosima Rughiniș; Dumitru Sandu; Paula Tufiş; Radu Umbreș; Marian Vasile; Lazăr Vlăsceanu; Cristina Vintilă Ghiţulescu.

Career Prospects:

MoRiS graduates gain expertise and savoir-faire in: Evidence-based argumentation; Theoretical reasoning; Advanced research methods and techniques; Scientific authorship styles and tools; Public presentations and debates. MoRiS is a gateway for research careers in academic, public and private fields: Doctoral studies in sociology and other social sciences; Research positions in social sciences – including advanced scientific research, policy-oriented research, social marketing, as well as academic positions; Consultants on current social issues – in public or private institutions, including European and international organizations. MoRiS is organized in partnership with the Doctoral School of Sociology, University of Bucharest:http://doctorat-sociologie.ro.

Admission:

Admission will be based on:

1. A 5-10 page essay on one of the following two topics: (1) Current theoretical debates in sociological research; (2) Methodological innovation in sociological research;

2. An interview focused on presenting and defending the essay.

The essay should be written in English; the interview will take place in English as well.

For further details please visit: http://sas.unibuc.ro/index.pl/studii_master_ro or http://researchmaster.ro/admission-2012/.

 Calendar

  • Registration: 1, 2, 3 September 2012
  • Admission interview: 13 September 2012
  • Results: 17 September 2012
  • Admission confirmation: 17, 18, 19 September 2012
  • Final admission results: 21 September.

CONTACT: Str. Schitu Măgureanu 9 sector 5, Bucuresti; Tel.: + (4021) 311.21.68, + (4037) 273.30.73, + (4021) 314.03.26; Fax: + (4021) 315.83.91.

Coordinator: Cosima Rughiniș, cosima.rughinis@sas.unibuc.ro.

[/expand]