Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării

[expand title=”Master în Comunicare Corporativă”]

Prezentare:

Masteratul este un un program interdisciplinar format din cursuri ce acoperă tematici din comunicare interpersonală şi organizaţională, cultură organizaţională, managementul resurselor umane, informatizarea comunicării în departamentul de resurse umane, etc. Abordarea domeniului se va realiza, în principal, din perspectiva eficientizării comunicării, ceea ce va aduce succesul profesional al angajatului. Programul de masterat propus este construit în jurul a trei cuvinte-cheie: comunicare, resurse umane şi management. Tematica va trata caracteristicile comunicării organizaţionale şi responsabilităţile manageriale legate de dezvoltarea în organizaţie a resurselor umane, leadership-ul în organizaţie, negocierea conflictelor, formarea resurselor umane, legislaţia din domeniu, etc.

Cursuri: Cultura organizaţională; Management general; Leadership  şi managementul resurselor umane; Recrutarea şi selecţia personalului; Resurse umane si Internet; Dezvoltarea personalului din organizaţie; Principii ale comunicării eficiente; Psihosociologia schimbării în organizaţie; Evaluarea randamentului resurselor umane; Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţie; Elemente de dreptul muncii; Managementul de proiect; Comunicarea internă în organizaţii; Managementul crizei în organizaţii; Proiect de cercetare în domeniul metodelor de cercetare în resurse umane; Proiect de cercetare în domeniul managementului resurselor umane.

Profesori: Conf. univ. dr. Mihaela Jitea; Prof. univ. dr. Paul  Marinescu; Conf. univ. dr. Viorica Păuș; Lector dr. Georgeta Pânișoară; Conf. univ. Dr. Georgeta Drulă; Lector dr. Florin Rotaru; Prof. univ. dr. Daniela Frumușani; Lector dr. Silvia Branea; Lector dr. Ruxandra Boicu; Lector dr. Traian Tunsoiu; Prof. univ. dr. Cristina Coman; Consultant HR Romeo Crețu; Consultant HR Codruța Ilie.

Perspective în carieră:

Programul de masterat COMUNICARE CORPORATIVĂ se adresează atât specialiştilor din domeniul resurselor umane, cât şi oricărei persoane care se pregăteşte să-şi găsească un loc de muncă în domeniul  resurselor umane şi care are nevoie de obţinerea unor mai bune competenţe de comunicare socială şi profesională, precum şi de o aprofundare a cunoştinţelor de specialitate din câmpul respectiv. Programul masteral îşi propune formarea la masteranzi a unui set de competenţe generale și de specialitate menite să asigure o rapidă inserţie pe piaţa muncii în profesiile de consilier, consultant pe probleme de comunicare, analist media, analist politic, etc.

Masteratul urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente din departamentul de resurse umane, dar şi să poată conduce o agenţie de consultanţă în resurse umane sau să lucreze într-o agenţie de recrutare de personal sau într-o echipă multidisciplinară de formatori în cadrul firmelor specializate sau în departamente ale marilor instituţii.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere; diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată; diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă, pentru promoţia 2012; certificatul de naştere, în copie legalizată; copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); BI sau CI în copie; fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică; chitanţă – taxă de înscriere 150 de lei. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

2. Modalitate de admitere:

2.1. Proba scrisă: proiect de cercetare (circa 12000 de semne) din profilul programului masteral;

2.2. Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei

CONTACT: Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6. Tel/fax: (+4021) 318.15.55; Mobil: (+4) 0724.390.038.

Coordonatorul programului : conf. univ. dr. Viorica Păuș, email: vioricapaus@yahoo.co.uk. 

[/expand]
[expand title=”Master Jurnalism Politic”]
Prezentare: Acest masterat este destinat absolvenţilor de învăţământ superior interesaţi în redarea mediatică a politicului, în analiza şi comunicarea politică, în analiza politicilor anti-discriminare şi pentru egalitate de şanse. Masteratul îmbină abordări din ştiinţele politice, sociologie, jurnalism, structura curiculară fiind inter şi trans-disciplinară. Programul  necesită cunoştinţe de bază în cel puţin una dintre specializările: Jurnalism şi Ştiinţele comunicării. Ştiinţe politice, Drept, Relaţii internaţionale, Sociologie, Ştiinţele educaţiei, Filosofie.

Masteratul de Jurnalism politic este oferit de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării-Universitatea din Bucureşti împreună cu Facultatea de Ştiinţe Politice- Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Programul are ca scop nu doar pregătirea teoretică a masteranzilor, ci şi formarea unor abilităţi practice adaptate dinamicii pieţei muncii.

Absolvenţii:

– Vor cunoaşte modul în care mass-media participă la configurarea sferei publice, trăsăturile partidelor romaneşti, istoria gandirii politice, abordări ale genului în teoriile politice şi relevanţa acestuia pentru mass-media, metode de cercetare în ştiinţele comunicării, paradigme ale comunicării politice.

Cursuri:

Masteratul de Jurnalism Politic este o consecinţă a cererii studenţilor de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, a pregătirii acestora prin intermediul cursurilor oferite încă din primul an de studiu pentru înţelegerea şi analiza vieţii politice.

Planul de învăţămant al specializării cuprinde un set de discipline de specialitate care să ofere studentului masterand instrumentele pentru analiza modulului în care mass-media participă la configurarea sferei publice.  Printre cursurile oferite în cadrul masteratului se numără (selecţie): Mass media şi sfera publică; Gen şi politică; Partide şi sisteme de partide; Comunicare politică; Metode de cercetare în comunicarea politică; Marketingul campaniilor electorale; Teorii politice contemporane; Tehnici de comunicare în public.

Profesori: Echipa este alcătuită din cadre didactice cu expertiză în domeniul ştiinţelor comunicări şi al ştiinţelor politice din Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţe Politice- Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

– Prof.univ. dr. Mihai COMAN;

– Prof.univ.dr. Marian POPESCU;

– Conf.univ. dr. Mirela LAZĂR;

– Conf.univ.dr. Cristin PÎRVULESCU;

– Conf.univ.dr. Alfred BULAI;

– Lector univ.dr. Oana BĂLUŢĂ;

– Lector univ.dr. Claudiu CRĂCIUN;

– Lector univ. dr. Antonio MOMOC.

Perspective în carieră: Misiunea principală a masteratului de Jurnalism politic este aceea de a forma specialişti în analiza politică şi în redarea vieţii politice în plan mediatic sprijinind valorile democratice. Masteratul formează competenţe de analiză a vieţii politice şi a principalilor actori ai sferei politice romaneşti.

Absolvenţii vor putea:

– să ofere consultanţă instituţiilor guvernamentale şi partidelor politice;

– să urmărească informarea cetăţenilor şi apropierea agendei cetăţenilor de agenda instituţiilor şi a actorilor politici;

– să poată preda cursuri în domeniu;

– să susţină în spatiul public proiectele partidelor, instituţiilor şi ONG-urilor care respectă valorile democratice.

Admitere:

1. Modalitate de admitere: a) Proba scrisă : proiect (circa 12000 de semne) – acesta va propune o temă de analiză ştiinţifică sau un produs (campanie de comunicare, produs jurnalistic) din domeniile ştiintelor comunicării (jurnalism, relatii publice, publicitate) şi al stiinţelor politice.

b) Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei.

Bibliografie orientativă:

– Băluţă, Oana, (ed.), Gen şi putere. Partea leului în politica românească, Polirom, Iaşi, 2007 (capitolul “Reprezentare „în oglindă”; capitolul „Parlamentarele din România- despre politici protective şi interese de gen”);

– McNair, B.,  2007, Introducere în comunicarea politică, Iaşi, Polirom (capitolul Politică, democraţie şi mass-media, capitolul “Efectele comunicării politice”);

– Seiller, Daniel-Louis, 1999, Partidele politice din Europa, Institutul European, Iaşi.

2. Calendar admitere: Septembrie 2012.

CONTACT: Coordonatoarea programului: Lector univ. dr. Oana Băluţă, e-mail: oana.baluta@yahoo.com. 

[/expand]
[expand title=”Master Managementul Instituțiilor Media”]
Prezentare: Masteratul „Managementul instituţiilor media” funcţionează în Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării începând cu anul 1997, este primul program de masterat din FJSC si singurul din ţară de acest profil. A fost conceput şi elaborat ca răspuns la nevoile pieţei presei din România, dar şi ca proiecţie a evoluţiilor ulterioare. Programul de masterat este deschis absolvenţilor de învăţământ superior cu diplome în învăţământul jurnalistic, sociologic, economic, socio-psihologic sau în ştiinţe politice. Programul oferă competenţe în gestionarea resurselor întreprinderilor de presă, în distribuţie şi promovare, în jurisprudenţa mass-media, în comunicarea internă şi în comportamentul organizaţional.

Competenţele profesionale vizate pentru absolventii acestui program sunt:

– Capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula;

– Capacitatea de a discerne elementele constitutive ale analizei de management;

– Capacitatea de a crea şi de a dezvolta strategii de management;

– Capacitatea de a lucra  şi de a gestiona o echipă;

– Iniţiativa şi spiritul antreprenorial.

Cursuri: Managementul general; Marketing online; Strategii de comunicare în organizaţia media; Management de proiect; Organizare redacţională şi strategii editoriale în presă; Marketing în mass-media; Managementul instituţiilor media; Discursul media; Producţie în televiziune; Gestiunea trusturilor; Studii de piaţă pentru lansarea unui produs media.

Profesori: Echipa de formatori este o îmbinare fericită între profesioniştii din mass-media şi formatorii în jurnalism, cadre didactice ale  FJSC sau ale Universităţii din Bucureşti.

– Prof. Dr. Paul MARINESCU

– Conf. Dr.  Răzvan PAPUC

– Conf. Dr.Georgeta DRULĂ

– Conf. Dr. Luminiţa ROŞCA

– Lect. Dr. Raluca RADU

– Lect. Daniela ZECA-BUZURA

– Lect. Dr. Valentin Vîlcu

– Dr. Valentin NICOLAU

Perspective în carieră: Programul de masterat urmăreşte să formeze profesionişti capabili să-şi asume cea mai mare parte a sarcinilor curente în zona managementului de mijloc şi a celui operaţional, dar şi a celor specifice profesiei de jurnalist. Profesiile vizate prin programul de masterat: moderator, producator, realizator de radio-tv,  editor, redactor-şef.

« Îi indemn pe studenţi să se înscrie la masteratul Managementul instituţiilor media al FJSC. Este bogat în cunoştinţe şi cultivă abilităţi practice  de management media, avantaje care nu pot fi găsite la nici un alt program de master. Jurnalismul se orientează catre excelenţa în documentare, în scriitură, în editare, cu accent pe buna gestionare a creativităţii . Acest program de masterat satisface cu brio exigenţele  de  perfecţionare academică şi profesională a tuturor celor ce lucreaza in media ». Dr. Manuela Preoteasa, fondator EurActiv.ro

« Fără masteratul de Managementul instituţiilor media nu aş fi putut face paşii pe care i-am făcut în cariera mea». Eugen Chelemen, redactor-şef, Realitatea TV

« Ca unul dintre absolvenţii “primei generaţii” a acestui program de masterat  cred că experienţa a fost una extrem de benefică pentru cariera şi evoluţia personală ulterioare. Management  organizaţional, marketing media, legislaţia muncii – oferite de oameni  valoroşi şi interesanţi, care, ulterior, m-au susţinut profesional.”Dragoş Plăcintă, redactor-şef, Revista GQ România.

Admitere:

1. Modalitate de admitere: a) Probă scrisă – proiect. Candidatul va întocmi o propunere de  proiect de cercetare sau un proiect aplicativ în domeniul producţiei media. Propunerea de proiect va cuprinde între 15000 – 20000 de caractere cu spaţii, dar nu mai mult de 5 pagini, inclusiv bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12. Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerea temei, importanţa temei penttru domeniu, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate. Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de către candidat, pe  tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet. Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere. b) Probă orală: interviu. Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau de proiect practic din domeniul mangementului  în producţia media sau în funcţionarea instituţiilor media.

2. Perioada de înscriere: Septembrie 2012.

CONTACT: Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6. Tel/fax: (+4021) 318.15.55; Mobil: (+4) 0724.390.038. Coordonatorul  programului: Conf. Dr. Luminiţa Roşca, e-mail: lumirosca@yahoo.com.

[/expand]
[expand title=”Master Mass Media, Dezvoltare, Societate (franceză)”]
Prezentare:

În condiţiile dublei evoluţii (mondializare vs. accentuarea identităţilor culturale, etnice etc.), deschiderea spre universul francofoniei reprezintă un atu socio-economic şi simbolic deloc neglijabil . Identitatea francofonă depăşind nivelul lingvistic (cunoaşterea limbii franceze ca vehicul de comunicare) accentuează sensul simbolic şi civilizaţional. Orientarea profesională a acestui program este concepută din perspectiva unei duble exigenţe:

Asigurarea unei specializări care să permită diverse posibilităţi de inserţie profesională a absolvenţilor în context românesc (jurnalişti specializaţi în probleme de dezvoltare durabilă, jurnalism civic, etc.); şi european ( Comisia europeană, Parlamentul european);

Asigurarea unei pregătiri care să introducă pe piaţa muncii din România, a unui nivel înalt  de expertiză şi competenţă.

Cursuri: Comunicarea în organizaţii; Multiculturalism şi relaţii interetnice; Modernitate şi dezvoltare durabilă; Teorii moderne ale comunicării; Metode de cercetare în ştiinţele comunicării; Jurnalism şi dezvoltare durabilă; Managementul de proiect; Junalism civic; Gen şi mass media; Comunicare politică; Jurnalism specializat; Comunicare şi dezvoltare durabilă (ONG); Antropologia mass media; Noile trhnologii şi dezvoltarea durabilă; Analiza discursului; Industriile culturale; Comunicare, resuse umane şi lidership; Comunicare şi globalizare; Conceperea şi realizarea unei campanii de comunicare.

Profesori:

Profesori şi traineri români şi străini: Nicolas Pélissier, Université de Nice; Dana Popescu-Jourdy, Odile Riondet, Univ. de Lyon; Ștefan Bratosin, Mihaela Ionescu,Univ. de Montpellier; Mihai Coman, Viorica Păuş, Mirela Lazăr, Natalia Vasilendiuc, George Popescu, Daniela Frumuşani, Silvia Branea, Camelia Beciu, Nicolae Perpelea, Luminița Roșca.

Programul se desfăşoară integral în limba franceză şi va avea ca public studenţi Erasmus şi studenţi români şi străini interesaţi de noile practici jurnalistice, noile tehnologii, dezvoltare durabilă şi comunicare interculturală apţi să se integreze în instituţii politice, de presă europene.

Perspective în carieră:

În spaţiul universitar românesc acest program masteral introduce:

Un domeniu care nu beneficiază încă de un program de specializare: jurnalismul şi comunicarea în perspectiva dezvoltării durabile şi a noilor tehnologii înţelese într-o perspectivă dinamică.

O orientare profesională marcată de pragmatism conceptual, concretizată prin: a). prezenţa multor aplicaţii practice în cursurile programului de master; b). parteneriatele cu numeroşi actori care acţionează în aceste domenii;

Integralitatea predării în limba  franceză , ceea ce conferă studenţilor romani oportunităţi sporite de inserţie profesională şi studenţilor străini Erasmus sau non Erasmus o paletă ofertantă de cursuri şi teme de cercetare;

O dimensiune europeană atât din punctul de vedere al conţinutului, cât şi din punctul de vedere al  actorilor implicați.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Cerere de înscriere; Diplomă de bacalaureat, în original sau copie legalizată; Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă, pentru promoţia 2012; Certificatul de naştere, în copie legalizată; Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); BI sau CI în copie; Fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică; Chitanţă – taxă de înscriere 150 de lei. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

2. Examenul de admitere: Probă scrisă: proiect de cercetare (circa 12000 de semne) din profilul programului masteral și Proba orală: susţinerea proiectului în faţa comisiei.

3. Calendar admitere: septembrie 2012.

CONTACT: Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6. Tel/fax: (+4021) 318.15.55; Mobil: (+4) 0724.390.038.

Director program – Prof.univ.dr.Daniela Frumusani; e-mail: danifrumusani@yahoo.com.
[/expand]
[expand title=”Master Producţie multimedia şi audio-video”]

Prezentare:

Progarmul face parte din oferta educaţională a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării / Universitatea din Bucureşti, fiind un program unic pe piaţa în ceea ce priveşte abordarea mediilor digitale cu aplicaţii în domeniul media şi al comunicării. Programul a fost iniţiat în anul universitar 2006 – 2007 şi acreditat de către ARACIS în iulie 2007.

Programul de masterat PRODUCTIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO este un program interdiscipinar format din cursuri ce acoperă următoarele tematici: design Web, multimedia, tehnologia informaţiei, teoria comunicării, legislaţie. Abordarea mediilor digitale se face din perspectiva creativă şi de producţie, dar şi din perspectiva eficienţei comunicării. Acest program este primul care vizează dezvoltarea unui conţinut digital, interactiv şi permite studenţilor tranziţia de la viaţa academică la o carieră practică  în domeniul digital atât de rapid, supus transformărilor.

Cursuri:

Programul de masterat PRODUCŢIE MULTIMEDIA ŞI AUDIO-VIDEO oferă pregătire în domeniul mediilor digitale, urmărind obţinerea de către studenţi a următoarelor competenţe şi abilităţi:

– Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor, metodelor şi tehnicilor folosite în domeniul digital în vederea realizării unui proiect sau pentru o cercetare.

– Obţinerea de abilități practice privind realizarea unor site-uri, elaborarea unor componente multimedia individuale sau a produselor audio-video cu ajutorul unor softuri specifice.

Cursurile din planul de învăţământ sunt: Producţie multimedia on-line; Scriitură pentru mediile digitale; Producţia imaginii digitale; Televiziune digitală; Producţie video digitală; Retorică vizuală; Producţie audio digitală; Cultura Internet; Management de proiect; Dreptul de autor şi legislaţie pentru mediile digitale; Metode de cercetare pentru mediile digitale; Principii ale comunicării eficiente.

Profesori: Prof. dr Daniela FRUMUŞANI; Conf. dr. Georgeta DRULĂ; Conf. dr. Costin POPESCU; Conf. dr. Luminiţa ROŞCA; Lector dr. Antonio MOMOC; Asistent George Hari POPESCU; Rodica ŞUŢU, redactor TVR; Cristian TABĂRĂ, realizator TVR; Oana BURGHELEA, web designer; Cristi MICULI, web designer.

Perspective în carieră:

Acest program asigură oportunităţi de inserţie profesioanală în meseriile: editor de imagine digitală; grafician, editor imagine; producător multimedia; web editor, web designer; jurnalist multimedia, jurnalist online; specialist audio-video; manager al unui produs multimedia sau audio-video, etc.

Avantajele acestui program de masterat: finanţare de la buget în limita locurilor repartizate programului de masterat; cazare în limita locurilor disponibile în căminele Universității din București; burse de studiu; posibilitatea de a studia în străinătate în cadrul programului ERASMUS; posibilitatea de a dezvolta lucrări practice sub coordonarea unor practicieni din mediul profesional.

Programe de masterat asemănătoare din spaţiul european şi internaţional: Comunicarea multimedia şi audio-vizuală este un domeniu în evoluţie, şi programele de studii de masterat vizează producţia video, designul interactiv şi jurnalismul. Programe asemănătoare se pot găsi la Madrid, IE School of Communication, Ecole de Communication Visuelle, University of Southern Carolina.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: cerere de înscriere; diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată; diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă, pentru promoţia 2012; certificatul de naştere, în copie legalizată; copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); BI sau CI în copie; 3 fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică.

2. Modalitatea de admitere:

2.1. Proiect – proba scrisă:  Candidatul va întocmi o propunere de proiect de cercetare în domeniul multimedia / audio-video sau o propunere de proiect practic în domeniul multimedia / audio-video. Propunerea de proiect va cuprinde între 15000 – 20000 de caractere cu spaţii, dar nu mai mult de 5 pagini, inclusiv bibliografia. Propunerea de proiect va fi scrisă pe foaie A4, la un rând cu corp 12. Structura proiectului va cuprinde motivaţia alegerea temei, importanţa temei penttru domeniu, modalitatea (metoda) de cercetare sau realizare, obiectivele şi rezultate preconizate. Propunerea de proiect va fi însoţită de listă bibliografică întocmită de către candidat, pe tema aleasă. Se pot da ca referinţe şi surse de pe Internet. Propunerea de proiect va însoţi documentele candidatului şi se va preda la înscriere.

 2.2. Interviu – proba orală:

Candidatul va prezenta argumentele legate de motivaţia participării la acest program de masterat şi va susţine în faţa comisiei propunerea de proiect de cercetare sau proiect practic din domeniu multimedia / audio-video.

3. Calendar de admitere: septembrie 2012

CONTACT: Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6, Bucureşti; Tel/fax: (+4021) 318.15.55; Mobil: (+4) 0724.390.038.

Coordonatorul programului: Conf. dr. Georgeta DRULĂ; email: gdrula@yahoo.com.

[/expand]
[expand title=”Master Teorii și Metode de Cercetare în Științele Comunicării”]
Prezentare:
Masteratul este un un program interdisciplinar format din cursuri ce acoperă o problematică extem de diversă: de la comunicarea interculturală şi organizaţională la cea politică şi noile tehnologii de comunicare. Abordarea domeniului se va realiza, în principal, din perspectiva decelării principalelor tendinţe şi modele contemporane în domeniul comunicării. Programul de masterat propus este construit în jurul a trei cuvinte-cheie: ştiinţele comunicării, modele, metode, abordate interdisciplinar, interactiv şi pe bază de proiecte (individuale şi de grup).

Cursuri: Știinţele comunicării şi ştiinţele limbajului; Știinţele comunicării şi performance studies; Metode de cercetare în ştiinţele comunicării; Mass media şi industriile culturale; Știinţele comunicării şi noile tehnologii; Știinţele comunicării şi cultural studies; Știinţele comunicării, sociologie, antropologie; Comunicare politică; Cultură organizaţională; Comunicare interculturală; Sociologie politică; Gen şi comunicare; Cultura media; Psihosociologia schimbării în organizaţii; Conceperea şi realizarea unui proiect de cercetare de teren; Conceperea şi realizarea unui proiect de cercetare de text.

Profesori: Daniela Frumuşani; Marian Popescu; Marian Petcu; Georgeta Drulă; Monica Spiridon; Mihai Coman; Zoltan Rostaș; Alfred Bulaiș Șerban Anghelescu; Daniela Zeca Buzura; Silvia Branea; Nicolae Perpelea.

Perspective în carieră:

Programul de masterat  Teorii și Metode de Cercetare în Științele Comunicării se adresează în primul rând absolvenţilor Facultăţilor de Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Sociologie, Știinţe politice, dornici să-şi continue studiile în domeniul Știinţelor Comunicării la nivel doctoral. Acest program se constituie din punct de vedere metodologic şi tematic un preambul al şcolii doctorale în ştiinţele comunicării. Programul masteral îşi propune formarea la masteranzi a unui set de competenţe generale (de metodologie şi de specialitate – analiza discursului, studii de gen, comunicare interculturală, comunicare organizaţională) menite să asigure o bază solidă în demararea unor cercetări privind cultura organizaţională, sociologia profesiilor comunicării, analiza comunicării publicitare, politice, mediatic etc. Masteratul urmăreşte să formeze profesionişti capabili să asigure proiectarea şi realizarea de cercetări competitive pe plan naţional şi internaţional în domeniul analizei media şi al ştiinţelor comunicării.

Admitere:

1. Componenţa dosarului de înscriere: Cerere de înscriere; Diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată; Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă de licenţă, pentru promoţia 2012; Certificatul de naştere, în copie legalizată; Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul); BI sau CI în copie; fotografii tip buletin de identitate, pe hârtie fotografică; Chitanţă – taxă de înscriere 150 de lei. Suma se va achita la orice bancă sau sucursală de bancă în contul BCR Sector 5, Cod IBAN: RO 03 RNCB 0076010452620060, Cod fiscal 4505502.

2. Examenul de admitere:

Proba scrisă: proiect de cercetare (circa 12000 de semne) din profilul programului masteral

Proba orală: susţinerea proiectului în fața Comisiei.

3. Calendar admitere: septembrie 2012.

CONTACT: Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Bd. Iuliu Maniu 1-3, Complex “Leu”, Corp A, etaj 6, sector 6, Bucureşti; Tel/fax: (+4021) 318.15.55; Mobil: (+4) 0724.390.038.

Coordonatorul programului: prof. univ. dr. Daniela Frumuşani, e-mail: danifrumusani @yahoo.com. Informatii suplimentare se pot obține și de pe www.jurnalism.unibuc.ro.
[/expand]