Facultatea de Filosofie

[expand title=”Master în Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale”]

Prezentare:

Masteratul este organizat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Programul Naţiunilor Unite Pentru Dezvoltare. Într-o abordare multidisciplinară, studiile de dezvoltare internaţională analizează schimbările sociale, politice şi economice ale ţărilor în curs de dezvoltare şi probleme-cheie precum globalizarea, inegalitatea, sărăcia, relaţiile dintre sexe, etnie şi reprezentarea culturală. Masteratul oferă oportunităţi profesionale noi de a lucra în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale internaţionale, agenţii ale Naţiunilor Unite, agenţii de dezvoltare multi-laterale si bilaterale.

Cursuri:

Teorii şi strategii ale dezvoltării internaţionale; Dezvoltare şi instituţii; Conflicte şi probleme ale dezvoltării; Politici UE în domeniul justiţiei, securităţii şi libertăţii; Managementul proiectelor de dezvoltare; Dezvoltare durabilă; Teorii asupra guvernării; Globalizarea şi problemele dezvoltării internaţionale; Etica relaţiilor internaţionale; Etica drepturilor omului; Teoria organizaţiilor internaţionale.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]
[expand title=”Masterat în Studii Europene şi Etica Relaţiilor Internaţionale”]

Prezentare:

Masteratul combină într-o manieră interdisciplinară studiile europene şi etica relaţiilor internaţionale, două domenii de interes major pentru cei care doresc să lucreze în organizaţii europene şi internaţionale, în instituţii şi ONG-uri, în care asemenea abordări sunt cerute. Masteratul asigură deschideri profesionale către activităţi din relaţiile europene şi internaţionale, comunicare şi jurnalism, expertiza politicilor publice, analiză politică.

Cursuri:

Teoria organizaţiilor internaţionale. Organizaţii europene; Analiza conflictelor internaţionale şi metode de negociere; Etica relaţiilor internaţionale; Raţiune publică şi democraţie; Cultură şi identitate europeană etc.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]
[expand title=”Masterat în Etică Aplicată în Societate, Afaceri și Organizații”]

Prezentare:

Etica organizaţională, profesională şi a afacerilor constituie un domeniu de actualitate, cu perspective importante de dezvoltare în viitor. Aceste domenii ale eticii, deosebit de dinamice, aparţin eticii aplicate – disciplină a filosofiei care focalizează puternice interese de cercetare pe plan internaţional. Masteratul formează specialişti pentru comisiile de etică, RSC, consultanţi în domeniul eticii organizaţionale, profesionale şi eticii afacerilor. Masteratul poate fi urmat de toţi cei care doresc să-şi perfecţioneze competenţele şi expertiza etică în vederea dezvoltării profesionale şi personale.

Cursuri:

Metode de decizie etică; Etica afacerilor; Etică profesională; Etica mediului; Etica mass-media; Cultură organizaţională şi management etc.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]
[expand title=”Masterat în Istoria și Circulația Ideilor Filosofice”]

Prezentare:

Istoria ideilor filosofice, modul în care acestea au evoluat, s-au transformat şi au trecut în ţesutul cultural, instituţional şi social, constituie un domeniu de vârf al cercetării. Complexitatea lumii de astăzi are o explicaţie în istoria filosofiei. Cei care doresc să se specializeze în filosofie şi în istoria ideilor şi cei care văd în dezvoltarea personală o condiţie a dezvoltării profesionale dobândesc urmând acest masterat înalte competenţe teoretice şi aplicative în dublu registru, diacronic-hermeneutic şi sistematic-conceptual. Masteratul acoperă segmente istorice şi spaţii spirituale esenţiale pentru orice periodizare sau topologie standard din istoria filosofiei: filosofie antică greacă şi romană, neoplatonism, gândire creştină, filosofie modernă şi contemporană, postmodernism filosofic.

Cursuri:

Istoria ideilor filosofice – istoria filosofiei; Teorii ale reprezentării; Sincronismul în construcţia culturală; Modernism – antimodernism – postmodernism; Fenomenologia franceză; Perspective etice şi antropologice asupra violenţei în istoriei. Holocaustul şi terorismul; Gândirea filosofică greacă între cultura orală şi cultura scrisă; Neoplatonismul şi gândirea creştină; Idei filosofice în artă; Istoria filosofică a retoricii.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]
[expand title=”Masterat în Istoria și Filosofia Științei”]

Prezentare:

Primul masterat de istoria şi filosofia ştiinţei din România oferă celor interesaţi un mediu interdisciplinar şi plin de provocări intelectuale. Masteratul oferă deschideri solide atât pentru studii doctorale în România, în mari universităţi din străinătate, cât şi pentru cariere în profesii legate de construirea, implementarea şi gestionarea politicii şi comunicării ştiinţei, managementul cunoaşterii, managementul organizaţiilor ştiinţifice şi de cercetare. Tinerii cu studii de licenţă în domenii ştiinţifice vor achiziţiona noi baze pentru parcursul lor profesional.

Cursuri:

De la filosofia naturală la fizica newtoniană, Tipuri istorice de ştiinţă, Structura şi funcţiile teoriei ştiinţifice, Realism şi constructivism în ştiinţa modernă, Construcţia logică a ştiinţei, Metodologia ştiinţelor umane, Sociologia cunoaşterii, Dimensiuni etice ale ştiinţei, Filosofia tehnologiei, Modele ale evoluţiei, Paradigme teoretice în analiza limbajului etc.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]
[expand title=”Masterat în Filosofie Analitică (Analytic Philosophy)”]
Prezentare:

Primul masterat de filosofie în limba engleză din România, programul în Analytic Philosophy urmăreşte să le ofere studenţilor o viziune de ansamblu asupra originilor şi evoluţiei uneia dintre cele mai influente tradiţii filosofice contemporane.  Masteratul are profilul unui masterat de cercetare şi vizează aprofundarea unor probleme şi teme dificile dezbătute în cadrul filosofiei analitice, care au contribuit semnificativ la dezvoltarea disciplinelor filosofice fundamentale, precum epistemologie, logică, ontologie etc. Programul se adresează atât absolvenţilor care doresc să dobândească competenţe avansate în domeniul filosofiei înaintea înscrierii în cadrul unui program doctoral, cât şi celor interesaţi de dezvoltarea abilităţilor de a gândi critic şi analitic, abilităţi necesare în orice domeniu de studii avansate.

Cursuri:

Programul de master Analytic Philosophy oferă un pachet de opt cursuri obligatorii (însoţite de seminarii) şi două cursuri opţionale (fără seminar) distribuite pe patru semestre de studiu (2 ani).  Pentru cursurile opţionale masteranzii pot alege, în funcţie de interesele lor de specializare, din lista cursurilor opţionale care vor fi oferite pentru acest program de către membrii Departamentului de Filosofie Teoretică sau de profesori invitaţi din străinătate, din cursurile de la celelalte programe de master sau cursurile din cadrul şcolii doctorale. La acestea se adaugă practica de specialitate care se va desfăşura în fiecare an de studiu.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]
[expand title=”Masterat în Științe Cognitive – OPEN MIND”]
Prezentare:

Masteratul în ştiinţe cognitive – OPEN MIND este o iniţiativă instituţională a Universităţii din Bucureşti care îmbină studii masterale şi cercetare avansată în domeniul vast al ştiinţelor cognitive. Activitatea sa va concretiza pe două linii de acţiune: o axă de predare, destinată absolvenţilor de nivel licenţă, care implică cursuri, seminarii şi activitate individuală, conducând la o diplomă de master în Ştiinţe Cognitive; o axă de comunicare ştiinţifică, deschisă unei audienţe mai largi formată din cercetători, profesori, studenţi şi publicului larg şi constând în workshop-uri centrate pe o problematică intensă prin care să se exploreze temele ştiinţifice importante şi care prezintă interes pedagogic în domeniul ştiinţelor cognitive dintr-o varietate de discipline.

OPEN MIND îşi va concentra eforturile pe ambele axe descrise anterior pentru a acoperi teme noi şi importante care depăşesc nucleul tradiţional al ştiinţelor cognitive şi pentru a atinge domenii interesante ca psihologia dezvoltării, comparativă şi evoluţionară, lingvistică cognitivă şi pragmatică, neuroştiinţă socială şi neuropsihologie, antropologie cognitivă, cogniţia animală şi arheologie cognitivă, printre altele. Această deschidere teoretică răspunde nevoilor unor audienţe interesate ca cercetători, studenţi şi alţi participanţi din ţări diferite, având experienţe formative diferite. Atât cursurile de masterat cât şi workshop-urile vor fi asigurate de un grup internaţional de experţi din disciplinele asociate domeniului ştiinţelor cognitive. Limba de predare şi de comunicare profesională va fi limba engleză.

Cursuri:

Consciousnes, Mind in Evolution, Cognitive and Brain Development, Social Cognition, Moral Psychology, Language Acquisition, Theory of Mind.

Profesori:

Radu Bogdan (Tulane University şi Universitatea din Bucureşti), Patricia Ganea (University of Toronto), Gyorgy Gergely (Central European University), Manuel Schabus (University of Salzburg), Teodora Gliga (Birbeck College, University of London), Coralie Chevallier (University of Pennsylvania), Nicolas Baumard (University of Pennsylvania).

Admitere:

1. Calendarul de admitere

Înscrieri: 3-10  septembrie 2012 

Admiterea la masterat: interviu (în limba engleză); se desfăşoară pe baza CV-ului și a scrisorii de motivație (redactată în limba engelză), documente pe care candidatul le va atașa la dosarul de înscriere. 

Număr de locuri: 25 de locuri la buget; 35 de locuri cu taxă.

Documente necesare pentru dosarul de admitere:

  • Diplomă de bacalaureat în original (sau copie legalizată);
  • Diplomă de licență în orignal (sau copie legalizată);
  • Copie legalizată după certificatul de naștere;
  • Copie după cartea de identitate;
  • Adeverință medicală;
  • 3 fotografii(tip buletin);
  • Dosar plic;
  • Cerere de înscriere (de la Secretariat).

Taxa de admitere: 120 Ron (se achită la Secretariat);

Taxa de studiu:  3100 Ron / an.

CONTACT: Facultatea de Filosofie, Splaiul Independentei nr. 204, Sector 6, București, Cod postal 060024, +40 21 318 15 56, +40 21 318 29 74

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/

[/expand]