Departamentul UNESCO

[expand title=”Masterat în Administrarea Afacerilor (MBA – cu predare în limba engleză)”]

Prezentare:

Programul de Master în Administrarea Afacerilor este un program interdisciplinar acreditat în domeniile fundamentale Administrarea Afacerilor și Sociologie de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) – Ordin nr. 5468/28.07.2008 și aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECT) – OMECT nr. 4936/30.07.2008. Prin disciplinele înscrise în planul de învățământ, programul de Master în Administrarea Afacerilor acoperă o arie tematică focalizată pe dobândirea cunoștințelor teoretico-metodologice și a competențelor practice de bază necesare formării de specialiști în domeniul administrării afacerilor. Programul este organizat în colaborare cu Haute école de gestion (HEG-HSW) Fribourg (CH) și beneficiază de platforma internațională oferită prin Rețeaua UNITWIN a Catedrelor UNESCO pentru dialog intercultural. În baza acestor colaborări studenții au posibilitatea efectuării de stagii academice în cadrul instituțiilor partenere. De asemenea, studenților li se oferă posibilitatea efectuării de stagii de practică în cadrul Institutului Diplomatic Roman și al altor instituții cu care Departamentul are încheiate acorduri de colaborare. Programul este structurat în conformitate cu Sistemul Bologna – 4 semestre care corespund unui număr de 120 ECTS.

Cursuri:

Disciplinele predate pe parcursul celor doi ani de studiu asigură dobândirea de competențe ce îi recunosc absolventului programului de Master în Administrarea Afacerilor capacitatea de integrare pe piața forței de muncă în domeniile politic, juridic și de management în concordanță cu etica promovată la nivel internațional. De asemenea, cunoştinţele obţinute în cadrul acestui program de master oferă posibilitatea accesului la studii doctorale și la implicare în cercetarea calificată.

Semestrul I: Leadership şi cultură organizaţională; Comunicare de afaceri; Finanţe şi contabilitate pentru manageri; Comportament organizaţional; Elemente ale culturii europene.

Semestrul II: Managementul resurselor umane în companiile multinaţionale; Competenţe şi spirit antreprenorial pentru Leadership; Strategii competitive şi performanţă în afaceri; Metode de cercetare pentru manageri; Teoria şi practica administrării afacerilor; Teoria comerţului internaţional.

Semestrul III: Mediul economic internaţional; Managementul riscului; Contracte & Managementul calităţii; SCM & Logistică; Seminar de cercetare.

Semestrul IV: Responsabilitate socială corporatistă. Etica relaţiilor internaţionale; Securitate corporatistă în afaceri; Activitate de cercetare – elaborarea disertaţiei

Cursurile sunt predate în limba engleză și au loc, de regulă, în zilele de joi și vineri (orele: 18.00-21.00) și pe parcursul zilei de sâmbătă.

Profesori:

Cadrele didactice care asigură procesul de învățământ pentru acest program provin atât din mediul academic internațional cât și din cel românesc: ALTMANN Franz-Lothar, CS I Dr., Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin (D); ANGHEL Petre, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); BĂDESCU Ilie-Ciprian, CS III Dr., Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română (RO); BALTASIU Radu, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); CIACHIR Lilian, Assist. Drt., Département-Chaire UNESCO, Université de Bucarest (RO); HAUSER Martin, Prof. Dr. Directeur du Département-Chaire UNESCO, Université de Bucarest (RO), Université de Fribourg (CH); HAYOZ Nicolas, Prof. Dr., Institut Interfacultaire de l’Europe Centrale et Orientale, Faculté des Lettres, Universite de Fribourg (CH); KORKA Mihai, Prof. Dr., Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE, Bucureşti (RO); LIANU Costin, Dr., Director, Direcţia Monitorizare Sinteze Raportare şi Promovare Export, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (RO); MĂRGINEAN Ioan, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); MEYER Paul, Prof. Dr., Haute Ecole de Gestion, Fribourg (CH); MEYER Olaf, Prof. Dr., Director, Haute Ecole de Gestion, Fribourg (CH); PASAT Cristina Maria,  Drd., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO), Director General al PROFESSIONAL SRL (RO); SAVA Ionel Nicu, Conf. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); STRAUB Thomas, Prof. Dr., Haute Ecole de Gestion, Fribourg (CH)

Perspective în carieră:

Programul se adresează celor interesaţi de cercetarea şi aprofundarea problematicii administrării afacerilor în contextul în care se tinde spre o integrare europeană, fapt care nu poate fi realizat decât prin abordarea complexă a economiei, ținând cont de culturile, mentalităţile și religiile prezente în acest spațiu.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor Programului de Master în ADMINISTRAREA AFACERILOR au în vedere o paletă largă de ocupaţii: Manageri în întreprinderi cu o pronunțată componentă internațională; Cercetători în domeniul administrării afacerilor; Consilieri şi experţi guvernamentali / prezidenţiali; Functionari în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerului de Externe, Camerelor de comerț etc.; Activişti ONG pe problematica administrării afacerilor.

Parcurgerea programului de master facilitează absolvenţilor posibilitatea continuării pregătirii pentru doctorat, în direcţiile de cercetare care au fost iniţiate în cadrul acestuia. Pentru pregătirea calificărilor în aceste domenii se asigură colaborarea cu experţi de prestigiu pe plan internațional din domeniul aplicat al administrării afacerilor.

Admitere:

1. Calendar de admitere:

Sesiunea de admitere va fi organizată în luna septembrie, după următorul calendar:

Înscrieri: 03-10 septembrie 2012 (la secretariatul departamentului, de luni până joi între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta și duminica între orele 9.00-14.00)

Examene: 12-18 septembrie 2012

 2. Probe:

Probele de admitere vor consta în:

–          Scrisoare de motivație (în limba engleză)

–          Interviu în limba engleză: verificarea cunoștințelor de limbă și a motivației candidatului față de programul pentru care optează.

Locuri disponibile:

10 locuri bugetare

15 locuri cu taxă: 1000 EUR / semestru

CONTACT: Bd. Schitu Măgureanu, nr. 1, etaj 2, birou nr. 14, Sectorul V, 050025-Bucureşti, RO; Tel./fax:  +40.21.310.84.08; Fax: +40.31.810.58.32; Tel. mobil: +40.744.48.13.26; +40.722.67.66.34; E-mail: office@interculturel.org; Web: www.interculturel.org.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Comunicare Interculturală (cu predare în limbile franceză și engleză)”]

Prezentare:

Programul de Master în Comunicare Interculturală este un program interdisciplinar acreditat în domeniul fundamental Sociologie de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) – Ordin nr. 5468/28.07.2008 și aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECT) – OMECT nr. 4936/30.07.2008. Prin disciplinele înscrise în planul de învățământ, programul de Master în Comunicare Interculturală acoperă o arie tematică focalizată pe dobândirea cunoștințelor teoretico-metodologice și a competențelor practice de bază necesare formării de specialiști în domeniul comunicării interculturale. Programul este organizat în colaborare cu Université de Fribourg (CH) și cu Universitaet Hamburg (D) și beneficiază de platforma internațională oferită prin Rețeaua UNITWIN a Catedrelor UNESCO pentru dialog intercultural. În baza acestor colaborări studenții au posibilitatea efectuării de stagii academice în cadrul instituțiilor partenere. De asemenea, studenților li se oferă șansa efectuării de stagii de practică în cadrul Institutului Diplomatic Român și al altor instituții cu care Departamentul are încheiate acorduri de colaborare. Programul este structurat în conformitate cu Sistemul Bologna – 4 semestre care corespund unui număr de 120 ECTS.

Cursuri:

Disciplinele predate pe parcursul celor doi ani de studiu asigură dobândirea de competențe ce îi recunosc absolventului programului de Master în Comunicare Interculturală capacitatea de integrare pe piața forței de muncă în domeniile socio-politic, cultural-religios și legislativ în concordanță cu etica promovată la nivel internațional. De asemenea, cunoştinţele obţinute în cadrul acestui program de master oferă posibilitatea accesului la studii doctorale și la implicare în cercetarea calificată.

Semestrul I: Fenomenologia şi ontologia culturii europene; Sociologia culturii europene; Fenomenologia religiei; Sisteme politice europene; Legislaţie culturală europeană; Paradigme ale cunoaşterii.

Semestrul II: Istoria culturii europene; Globalizare şi identitate culturală europeană; Antropologia relaţiilor interculturale; Religie şi cultură în Europa; Studiile de gen în culturile europene; Seminar de cercetare.

Semestrul III: Teoria comunicării interculturale; Interferenţe culturale europene; Aspecte lingvistice şi semiotice ale comunicării interculturale; Aspecte etice ale comunicării interculturale; Abordarea femininului în culturile europene; Interculturalitate şi probleme ale lumii contemporane.

Semestrul IV: Metodologia comunicării interculturale; Aportul femeilor în culturile europene; Activitate de cercetare – elaborarea disertaţiei.

Cursurile sunt predate în limbile engleză și franceză și au loc, de regulă, în zilele de joi și vineri (orele: 18.00-21.00) și pe parcursul zilei de sâmbătă.

Profesori:

Cadrele didactice care asigură procesul de învățământ pentru acest program provin atât din mediul academic internațional cât și din cel românesc: ALTMANN Franz-Lothar, CS I Dr., Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin (D); ANGHEL Petre, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); BALTASIU Radu, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); BĂDESCU Ilie, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); CIACHIR Lilian, Assist. Drt.  Département-Chaire UNESCO, Université de Bucarest (RO); GIORDANO Christian, Prof. Dr., Chaire d’Anthropologie Sociale, Faculté des Lettres, Université de Fribourg (CH); GOHARD – RADENKOVIC Aline, Prof. Dr., Département du plurilinguisme et des langues étrangères Faculté des Lettres, Université de Fribourg (CH); HAUSER Martin, Prof. Dr. Directeur du Département-Chaire UNESCO, Université de Bucarest (RO), Université de Fribourg (CH); HAUSER-BOREL Sylvie, PD des. Dr., Université de Neuchâtel (CH); HAYOZ Nicolas, Prof. Dr., Institut Interfacultaire de l’Europe Centrale et Orientale, Faculté des Lettres, Universite de Fribourg (CH); PĂVĂLUCĂ Vasilică Mugurel, Lector Dr., Fakultät Humanwissenschaften und Theologie, Technische Universität Dortmund (D); POP Tudor-Aurel, Dr., Director, Bibliothèque de la Faculté de Droit, Université de Fribourg (CH); RUEGG François, Prof. Dr., Chaire d’Anthropologie Sociale, Faculté des Lettres, Université de Fribourg (CH); WEISSE Wolfram, Prof. Dr., Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, Universität Hamburg (D).

Perspective în carieră:

Programul se adresează celor interesaţi de cercetarea şi aprofundarea relaţiilor şi a dialogului dintre culturi în contextul în care se tinde spre o integrare europeană, fapt care nu poate fi realizat decât printr-un dialog între reprezentanții diferitelor culturi, mentalităţi şi religii etc.

 Debuşeele profesionale ale absolvenţilor Programului de Master în COMUNICARE INTERCULTURALĂ au în vedere o paletă largă de ocupaţii: Jurnalism pe problematica relaţiilor interculturale; Cercetători în domeniul studiilor interculturale; Consilieri şi experţi guvernamentali / prezidenţiali; Funcționari în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului de Externe etc.; Activişti ONG pe problematica relaţiilor internaţionale.

 Parcurgerea programului de master facilitează absolvenţilor posibilitatea continuării pregătirii pentru doctorat, în direcţiile de cercetare care au fost iniţiate în cadrul acestuia. Pentru pregătirea calificărilor în aceste domenii se asigură colaborarea cu experţi de prestigiu pe plan internațional din domeniul aplicat al relaţiilor interculturale.

Admitere:

1. Calendarul de admitere:

Sesiunea de admitere va fi organizată în luna septembrie, după următorul calendar:

Înscrieri: 03-10 septembrie 2012 (la secretariatul departamentului, de luni până joi între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta și duminica între orele 9.00-14.00)

Examene: 12-18 septembrie 2012

2. Probe:

Probele de admitere vor consta în:

–          Scrisoare de motivatie (în limba franceză sau engleză)

–          Interviu în limbile franceză și engleză: verificarea cunoștintelor de limbă și a motivației candidatului față de programul pentru care optează.

Locuri disponibile:

15 locuri bugetare

15 locuri cu taxă: 1550 RON / semestru

CONTACT: Bd. Schitu Măgureanu, nr. 1, etaj 2, birou nr. 14, Sectorul V, 050025-Bucureşti, RO; Tel./fax:  +40.21.310.84.08; Fax: +40.31.810.58.32; Tel. mobil: +40.744.48.13.26; +40.722.67.66.34; E-mail: office@interculturel.org; Web: www.interculturel.org.

[/expand]
[expand title=”Masterat în Management Intercultural (cu predare în limbile franceză și engleză)”]

Prezentare:

Programul de Master în Management Intercultural este un program interdisciplinar acreditat în domeniul fundamental Sociologie de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) – Ordin nr. 5468/28.07.2008 și aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECT) – OMECT nr. 4936/30.07.2008. Prin disciplinele înscrise în planul de învățământ, programul de Master în Management Intercultural acoperă o arie tematică focalizată pe dobândirea cunoștințelor teoretico-metodologice și a competențelor practice de bază necesare formării de specialiști în domeniul managementului intercultural. Programul este organizat în colaborare cu Université de Fribourg (CH), Universitaet Hamburg (D) și cu Haute ecole de gestion (HEG-HSW) Fribourg (CH) și beneficiază de platforma internațională oferită prin Rețeaua UNITWIN a Catedrelor UNESCO pentru dialog intercultural. În baza acestor colaborări studenții au posibilitatea efectuării de stagii academice în cadrul instituțiilor partenere. De asemenea, studenților li se oferă șansa efectuării de stagii de practică în cadrul Institutului Diplomatic Român și al altor instituții cu care Departamentul are încheiate acorduri de colaborare. Programul este structurat în conformitate cu Sistemul Bologna – 4 semestre care corespund unui număr de 120 ECTS.

Cursuri:

Disciplinele predate pe parcursul celor doi ani de studiu asigură dobândirea de competențe ce îi recunosc absolventului programului de Master în Management Intercultural capacitatea de integrare pe piața forței de muncă în domeniile socio-politic, cultural-religios, legislativ și de management în concordanță cu etica promovată la nivel internațional. De asemenea, cunoştinţele obţinute în cadrul acestui program de master oferă posibilitatea accesului la studii doctorale și la implicare în cercetarea calificată.

Semestrul I: Fenomenologia şi ontologia culturii europene; Sociologia culturii europene; Fenomenologia religiei; Sisteme politice europene; Legislaţie culturală europeană; Paradigme ale cunoaşterii.

Semestrul II: Istoria culturii europene; Globalizare şi identitate culturală europeană; Antropologia relaţiilor interculturale; Religie şi cultură în Europa; Studiile de gen în culturile europene; Seminar de cercetare.

Semestrul III: Teoria managementului intercultural; Mediul economic internaţional; Bazele managementului strategic; Comunicare interculturală în afaceri; Managementul instituţiilor şi organizaţiilor europene; Comportament urban / comportament rural.

Semestrul IV: Etica relaţiilor internaţionale; Managementul resurselor umane în companiile multinaţionale; Activitate de cercetare – elaborarea disertaţiei.

Cursurile sunt predate în limbile engleză și franceză și au loc, de regulă, în zilele de joi și vineri (orele: 18.00-21.00) și pe parcursul zilei de sâmbătă.

Profesori:

Cadrele didactice care asigură procesul de învățământ pentru acest program provin atât din mediul academic internațional cât și din cel românesc: ALTMANN Franz-Lothar, CS I Dr., Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin (D); BĂDESCU Ilie, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); BĂDESCU Ilie-Ciprian, CS III Dr., Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română (RO); BALTASIU Radu, Prof. Dr., Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti (RO); CIACHIR Lilian, Assist. Drt., Département-Chaire UNESCO, Université de Bucarest (RO); CONSTANTINESCU-ŞTEFĂNEL Ruxandra-Gabriela, Conf. Dr., Catedra de limbi romanice şi comunicare de afaceri, ASE, Bucureşti (RO); GIORDANO Christian, Prof. Dr., Chaire d’Anthropologie Sociale, Faculté des Lettres, Université de Fribourg (CH); HAUSER Martin, Prof. Dr. Directeur du Département-Chaire UNESCO, Université de Bucarest (RO), Université de Fribourg (CH); HAUSER-BOREL Sylvie, PD des. Dr., Université de Neuchâtel (CH); HAYOZ Nicolas, Prof. Dr., Institut Interfacultaire de l’Europe Centrale et Orientale, Faculté des Lettres, Universite de Fribourg (CH); KORKA Mihai, Prof. Dr., Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE, Bucureşti (RO); POP Tudor-Aurel, Dr., Director, Bibliothèque de la Faculté de Droit, Université de Fribourg (CH); RUEGG François, Prof. Dr., Chaire d’Anthropologie Sociale, Faculté des Lettres, Université de Fribourg (CH); RUS Remus, Prof. Dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti (RO); STRAUB Thomas, Prof. Dr., Haute Ecole de Gestion, Fribourg (CH).

Perspective în carieră:

Programul se adresează celor interesaţi de cercetarea şi aprofundarea problematicii managementului dintre diferite culturi în contextul în care se tinde spre o integrare europeană, fapt care nu poate fi realizat decât printr-un dialog între reprezentanții diferitelor culturi, mentalităţi şi religii etc.

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor Programului de Master în MANAGEMENT INTERCULTURAL au în vedere o paletă largă de ocupaţii: Manageri în întreprinderi cu o pronunțată componentă internațională; Cercetători în domeniul studiilor interculturale; Consilieri şi experţi guvernamentali / prezidenţiali; Functionari în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului de Externe etc.; Activişti ONG pe problematica relaţiilor internaţionale etc.

Parcurgerea programului de master facilitează absolvenţilor posibilitatea continuării pregătirii pentru doctorat, în direcţiile de cercetare care au fost iniţiate în cadrul acestuia. Pentru pregătirea calificărilor în aceste domenii se asigură colaborarea cu experţi de prestigiu pe plan internațional din domeniul aplicat al managementului intercultural.

Admitere:

1. Calendar de admitere:

Sesiunea de admitere va fi organizată în luna septembrie, după următorul calendar:

Înscrieri: 03-10 septembrie 2012 (la secretariatul departamentului, de luni până joi între orele 9.00-16.00, iar sâmbăta și duminica între orele 9.00-14.00)

Examene: 12-18 septembrie 2012

 2. Probe:

Probele de admitere vor consta în:

–          Scrisoare de motivație (în limba franceză sau engleză)

–          Interviu în limbile franceză și engleză: verificarea cunoștințelor de limbă și a motivației candidatului față de programul pentru care optează.

Locuri disponibile:

15 locuri bugetare

15 locuri cu taxă: 1550 RON / semestru

CONTACT: Bd. Schitu Măgureanu, nr. 1, etaj 2, birou nr. 14, Sectorul V, 050025-Bucureşti, RO; Tel./fax:  +40.21.310.84.08; Fax: +40.31.810.58.32; Tel. mobil: +40.744.48.13.26; +40.722.67.66.34; E-mail: office@interculturel.org; Web: www.interculturel.org.

[/expand]